Nu pleci singur la drum! A-CAR ROM ÂNIA www.a-car.ro 437130 Dorolţ Str. Principală nr. 251 Judeţul Satu Mare Dispecerat N...
<ul><li>Asociaţie n onguvernamentală n aţională care asigură servicii specifice prin DISPECERATUL NAŢIONAL – 24h din 2...
<ul><li>Cadru legal: </li></ul><ul><li>ASOCIAŢIA ASISTENŢEI RUTIERE din R OMÂNIA ( A-CAR ROMÂNIA ) </li></ul><ul><l...
<ul><li>Realizarea un or contacte str â nse î ntre A-CAR ROMÂNIA ş i IGPR-Direcţ ia Rutier ă î n vederea </l...
<ul><li>“ Ajutând oamenii, oricând, oriunde.” </li></ul>MISIUNEA NOASTRĂ !!!
CUM NE ÎNDEPLINIM MISIUNEA? <ul><li>Baza Logistică </li></ul><ul><li>Acoperire Naţională şi Europeană </li></ul><ul><li>P...
<ul><li>ADAC - Germania </li></ul><ul><li>ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V.) fondat în 1903 , este cel ma...
Acoperire naţion al ă ş i europeană “ A-CAR ROMÂNIA. Nu pleci singur la drum ! ”
CINE POATE DEVENI MEMBRU? <ul><ul><li>Orice persoană fizică sau juridică cu domiciliu sau </li></ul></ul><ul><ul><li>reşe...
<ul><li>START </li></ul><ul><li>DEPANARE </li></ul><ul><li>TRACTARE , cu servicii complementare, după caz : </li></ul><ul...
<ul><li>Repunerea în funcţiune a acumulatorului </li></ul><ul><li>În limita a 3 intervenţii, pe teritoriul României. </li>...
<ul><li>Înlocuire roată de rezervă </li></ul><ul><li>Înlocuire combustibil în cazul </li></ul><ul><li>alimentării greşite...
<ul><li>Transportul autoturismului cu echipaj specializat al A-CAR ROM ÂNIA . </li></ul><ul><li>Oriunde în România şi Un...
<ul><li>Incident la mai mult de 200 km de reşedinţă ; </li></ul><ul><li>Defecţiunea se poate remedia în maximum 48 ore în ...
<ul><li>Se asigură membrului şi pasagerilor din autoturism ; </li></ul><ul><li>În funcţie de situaţie se va efectua cu : ...
<ul><li>P e teritoriul României ; </li></ul><ul><li>Oferit în funcţie de situaţie ; </li></ul><ul><li>Gratuit pentru maxi...
<ul><li>Apelaţi Dispeceratul Naţional 24h din 24h la 0372 66 33 33, 0372 66 33 66 </li></ul><ul><li>şi obţineţi inform...
Serviciul ACHIZI Ţ II AUTO <ul><li>Achizi ţ ia prin licita ţ ie din orice ţ ar ă UE a autoturisme lor noi sau seco...
Serviciul RECUPERAREA TAXEI AUTO <ul><li>Consultanta juridica pentru recuperarea taxei de poluare sau/si prima inmatricu...
<ul><li>De ce să alegeţi serviciile A-CAR GOLD ? </li></ul><ul><li>Dac ă ave ţ i CASCO, de ce să alegeţi şi A-CAR ...
<ul><li>A-CAR are acoperire naţională şi europeană ; </li></ul><ul><li>De oriunde, oricând, apelând DISPECERATUL NAŢIONA...
<ul><li>Ave ţ i CASCO : </li></ul><ul><li>CASCO despăgubeşte exclusiv dauna materială. </li></ul><ul><li>NU oferă servi...
<ul><li>CASCO : </li></ul><ul><li>5 - 8 % din valoarea asigurată/an. </li></ul><ul><li>Suma asigurată: 8.000 euro </li><...
<ul><li>A-CAR MARAMUREŞ - la EUROCARPATICA A-CAR BRAŞOV la O ff R oad şi altele: </li></ul><ul><li>A-CAR MUREŞ,...
Pasii pentru inscrierea de membri sau p romoter i A-CAR - Studierea c ontract de membru de catre noul membru- www.aca...
<ul><li>START </li></ul><ul><li>DEPANARE </li></ul><ul><li>TRACTARE </li></ul><ul><li>INFORMAŢII IGPR,CNADR, meteo-...
<ul><li>START </li></ul><ul><li>DEPANARE </li></ul><ul><li>TRACTARE </li></ul><ul><li>INFORMAŢII IGPR,CNADR, meteo-...
V ă multumeste pentru participare! ROMÂNIA
of 28

Prezentare a car servicii A-CAR

Ma puteti contacta la: 0754826102, 0784301197Mess: lorincz.acarnetE-mail: lorincz.acarnet@yahoo.com
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Automotive      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare a car servicii A-CAR

 • 1. Nu pleci singur la drum! A-CAR ROM ÂNIA www.a-car.ro 437130 Dorolţ Str. Principală nr. 251 Judeţul Satu Mare Dispecerat Naţional al A-CAR ROM ÂNIA dispecerat.naţional @a-car.ro 0372 66 33 33 0372 66 33 66 ASOCIAŢIA ASISTENŢEI RUTIERE DIN ROMÂNIA
 • 2. <ul><li>Asociaţie n onguvernamentală n aţională care asigură servicii specifice prin DISPECERATUL NAŢIONAL – 24h din 24h . </li></ul><ul><li>Pachet complex de servicii pentru o călătorie liniştită şi în siguranţă maximă. </li></ul>CINE SUNTEM ?! CE VĂ OFERIM ?!
 • 3. <ul><li>Cadru legal: </li></ul><ul><li>ASOCIAŢIA ASISTENŢEI RUTIERE din R OMÂNIA ( A-CAR ROMÂNIA ) </li></ul><ul><li>f uncţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 31.01.2000, cu privire la Asociaţii şi Fundaţii, aprobată, modificată şi completată de Legea nr. 246/2005 si este fondată pe baza liberului consimţământ al membrilor fondatori ca persoana juridică română de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă. </li></ul><ul><li>Scopu rile A-CAR: </li></ul><ul><li>promovarea serviciilor de asistenţă rutieră în rândul automobiliştilor români; </li></ul><ul><li>crearea cadrului legislativ pentru acordare a asistenţei rutiere membrilor A-CAR; </li></ul><ul><li>dezvoltarea interesului automobiliştilor, al organelor administrative locale şi centrale pentru organizarea asistenţe i rutiere în condiţii de calitate şi siguranţă ridicate, la nivelul standardelor europene; </li></ul><ul><li>s prijin activ în acordarea de asistență rutiera și organizarea evenimentelor auto – moto ; </li></ul><ul><li>educaţi a si siguranta rutieră , fapt pentru care s-a incheiat protocolul de colaborare intre M.A.I. - I.G.P.R. DIRECTIA RUTIERA si A-CAR ROMÂNIA . </li></ul>
 • 4. <ul><li>Realizarea un or contacte str â nse î ntre A-CAR ROMÂNIA ş i IGPR-Direcţ ia Rutier ă î n vederea </li></ul><ul><li>organiz ă rii î n teritoriu de campanii prin care se atrage aten ţ ia a utomobili ş tilor despre pericolele ce pot ap ă rea </li></ul><ul><li>din cauza nerespect ă rii r egulilor de circula ţ ie. </li></ul><ul><li>Obiectivele generale ale protocolului: </li></ul><ul><li>- reducerea num ă rului de accidente rutiere; </li></ul><ul><li>- preven ţ ie prin educa ţ ie rutier ă, inclusiv pe zona asisten ţ ei rutiere. </li></ul><ul><li>Obliga ţi ile A-CAR ROM Â NIA : </li></ul><ul><li>- prin cea mai apropiat ă echipa de interven ţ ie va ac ţ iona pentru eliberarea </li></ul><ul><li>carosabilului î n cel mai scurt timp de la contactarea Dispeceratului Na ţ ional; </li></ul><ul><li>- asigur ă prin filialele A-CAR depozitarea î n siguran ţă a autovehi c ulelor avariate; </li></ul><ul><li>- participarea membrilor asocia ţ iei la activități de educație rutieră organizate împreună cu reprezentan ţ ii I.G.P.R. ; </li></ul><ul><li>- va promova şi difuza materialele concepute î mpreun ă cu I.G.P.R. </li></ul>
 • 5. <ul><li>“ Ajutând oamenii, oricând, oriunde.” </li></ul>MISIUNEA NOASTRĂ !!!
 • 6. CUM NE ÎNDEPLINIM MISIUNEA? <ul><li>Baza Logistică </li></ul><ul><li>Acoperire Naţională şi Europeană </li></ul><ul><li>Parteneriate în România </li></ul><ul><li>Parteneriate în Europa </li></ul>
 • 7. <ul><li>ADAC - Germania </li></ul><ul><li>ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V.) fondat în 1903 , este cel mai mare club automobilistic din Europa, av ând in 2007 peste 16 milioane de membrii automobiliști și peste 1,5 milioane de membrii motocicliști. </li></ul><ul><li>ADAC operează cu un parc de mecanici mobili - Ingerii Galbeni - cu maşini galbene care asistă automobiliştii şi motocicliştii în caz de nevoie. </li></ul><ul><li>ADAC are la dispoziţie 44 de elicoptere şi avioane pentru intervenţii medicale de urgenţă în Germania şi în Europa, plasate strategic astfel încât orice locaţie să poată fi atinsă în 15 minute. Ambulanţe aeriene (avioane turboreactoare) sunt folosite de către ADAC pentru a salva persoanele cu calitatea de membru &quot;PLUS&quot; sau clienţii care sunt posesori ai unei asigurări de călătorie internaţională ADAC, în orice locaţie în lume, în cazul unui accident sau al unei boli extrem de grave. </li></ul><ul><li>ADAC oferă calitatea de membru şi residenţilor non-germani, care au semnat contracte internaţionale cu cluburile automobilistice. În Marea Britanie, membrii ADAC au, de asemenea, posibilitatea de recuperare după un incident rutier prin clubul automobilistic britanic AA. </li></ul>
 • 8. Acoperire naţion al ă ş i europeană “ A-CAR ROMÂNIA. Nu pleci singur la drum ! ”
 • 9. CINE POATE DEVENI MEMBRU? <ul><ul><li>Orice persoană fizică sau juridică cu domiciliu sau </li></ul></ul><ul><ul><li>reşedinţa/sediul social în România, care deține : </li></ul></ul><ul><ul><li>- autovehicul înmatriculat în România; </li></ul></ul><ul><ul><li>- ITP și RCA valabile. </li></ul></ul>
 • 10. <ul><li>START </li></ul><ul><li>DEPANARE </li></ul><ul><li>TRACTARE , cu servicii complementare, după caz : </li></ul><ul><li>- Transport pasageri </li></ul><ul><li>- Cazare </li></ul><ul><li>- Autoturism la schimb </li></ul><ul><li>INFORMAŢII meteo-rutiere, turistice, auto, etc . </li></ul><ul><li>ACHIZI Ţ II AUTO </li></ul><ul><li>RECUPERAREA TAXEI AUTO </li></ul><ul><li>ALTE SERVICII PRIN PARTENERIATE LOCALE SAU NATIONALE </li></ul>LISTA SERVICIILOR INCLUSE A-CAR GOLD
 • 11. <ul><li>Repunerea în funcţiune a acumulatorului </li></ul><ul><li>În limita a 3 intervenţii, pe teritoriul României. </li></ul>Serviciul START
 • 12. <ul><li>Înlocuire roată de rezervă </li></ul><ul><li>Înlocuire combustibil în cazul </li></ul><ul><li>alimentării greşite sau alimentare </li></ul><ul><li>cu combustibil (cost suplimentar) </li></ul><ul><li>2 intervenţii, pe teritoriul României </li></ul>Serviciul DEPANARE
 • 13. <ul><li>Transportul autoturismului cu echipaj specializat al A-CAR ROM ÂNIA . </li></ul><ul><li>Oriunde în România şi Uniunea Europeană!!! </li></ul><ul><li>La cel mai apropiat service sau în localitatea de domiciliu. </li></ul><ul><li>2 intervenţii – una în România și </li></ul><ul><li>una în UE. </li></ul>Serviciul TRACTARE
 • 14. <ul><li>Incident la mai mult de 200 km de reşedinţă ; </li></ul><ul><li>Defecţiunea se poate remedia în maximum 48 ore în România sau în UE ; </li></ul><ul><li>Cazare la hotel sau pensiune cu un co n fort de min im 2 **; </li></ul><ul><li>Limite de sumă : 100 euro în RO sau 200 euro în U E; </li></ul><ul><li>Se asigură maximum 2 nopţi de cazare. </li></ul>CAZARE - serviciu complementar la TRACTARE
 • 15. <ul><li>Se asigură membrului şi pasagerilor din autoturism ; </li></ul><ul><li>În funcţie de situaţie se va efectua cu : auto, tren sau avion ; </li></ul><ul><li>Serviciul se organizează în limitele a: 100 euro în RO sau 200 euro în UE. </li></ul>TRANSPORT PASAGERI Serviciul complementar la TRACTARE
 • 16. <ul><li>P e teritoriul României ; </li></ul><ul><li>Oferit în funcţie de situaţie ; </li></ul><ul><li>Gratuit pentru maxim 2 zile de utilizare , în limita a 100 euro ; </li></ul><ul><li>Se poate prelungi contra cost. </li></ul>AUTOTURISM LA SCHIMB Serviciul complementar la TRACTARE
 • 17. <ul><li>Apelaţi Dispeceratul Naţional 24h din 24h la 0372 66 33 33, 0372 66 33 66 </li></ul><ul><li>şi obţineţi informaţii utile legate de călătoria dumneavoastră ( optimizare rută, posibilităţi de cazare la tarife preferenţiale de membru, adrese, info service, info spitale, etc. ) </li></ul>INFORMAŢII SPECIFICE
 • 18. Serviciul ACHIZI Ţ II AUTO <ul><li>Achizi ţ ia prin licita ţ ie din orice ţ ar ă UE a autoturisme lor noi sau second hand pentru membrii A-CAR ; </li></ul><ul><li>Alegerea tipului de autoturism ş i indicarea parametrilor tehnici; </li></ul><ul><li>Achizi ţ ia autoturismului cu pret redus (cel pu ţ in 10-20% mai ieftin); </li></ul><ul><li>Transportul la domiciliu a autoturismului cump ărat . </li></ul>
 • 19. Serviciul RECUPERAREA TAXEI AUTO <ul><li>Consultanta juridica pentru recuperarea taxei de poluare sau/si prima inmatriculare pentru membrii A-CAR ; </li></ul><ul><li>Plata se face doar la momentul in care procesul este castigat de catre membrul A-CAR din dobanzile datorate de stat membrului ; </li></ul><ul><li>Membrul va aduce la filiala A-CAR ,ca si prim pas , decizia prin care s-a stabilit cuantumul taxei,dovada platii taxei . </li></ul>
 • 20. <ul><li>De ce să alegeţi serviciile A-CAR GOLD ? </li></ul><ul><li>Dac ă ave ţ i CASCO, de ce să alegeţi şi A-CAR GOLD ? </li></ul><ul><li>Costuri CASCO / A-CAR GOLD ? </li></ul>INTREBĂRI FRECVENTE
 • 21. <ul><li>A-CAR are acoperire naţională şi europeană ; </li></ul><ul><li>De oriunde, oricând, apelând DISPECERATUL NAŢIONAL echipa A-CAR va interveni în maxim 59 minute </li></ul><ul><li>( cu excepţia situaţiilor meteo deosebite : ploi, furtuni, ninsori abundente ) ; </li></ul><ul><li>A-CAR acţionează pe baza unui management al situa ției : analiză - acţiune ; </li></ul><ul><li>A-CAR preia atât membrul cât şi problemele lui. </li></ul><ul><li>A-CAR acordă reduceri la interven țiile sale chiar şi după epuizarea serviciilor. </li></ul>DE CE SĂ ALEGEŢI PACHETUL A-CAR GOLD ?
 • 22. <ul><li>Ave ţ i CASCO : </li></ul><ul><li>CASCO despăgubeşte exclusiv dauna materială. </li></ul><ul><li>NU oferă servicii de intervenţie rapidă! </li></ul><ul><li>Nu are un număr de dispecerat 24h – 24h. </li></ul><ul><li>Apelaţi la serviciile lor numai după ce totul s-a rezolvat (de către asigurat). </li></ul><ul><li>Poliţa CASCO nu oferă soluţii de preluare a clientului, gestionarea incidentului rutier. </li></ul>A ve ţ i CASCO, de ce ş i A-CAR ?
 • 23. <ul><li>CASCO : </li></ul><ul><li>5 - 8 % din valoarea asigurată/an. </li></ul><ul><li>Suma asigurată: 8.000 euro </li></ul><ul><li>Rata poliţei: 400 euro – 640 euro/an </li></ul><ul><li>A-CAR GOLD : </li></ul><ul><li>Indiferent de valoare autoturismului suma fixă: </li></ul><ul><li>400 lei/an !!! </li></ul>Costuri CASCO vs. A-CAR GOLD ? !!!
 • 24. <ul><li>A-CAR MARAMUREŞ - la EUROCARPATICA A-CAR BRAŞOV la O ff R oad şi altele: </li></ul><ul><li>A-CAR MUREŞ, NEAMŢ, SIBIU1, BRAŞOV, CLUJ, BISTRIŢA NĂSĂUD la Raliul MUREŞULUI: </li></ul><ul><li>A-CAR SATU MARE la arte marţiale: A-CAR SIBIU 1 la Slalom Paralel: </li></ul>
 • 25. Pasii pentru inscrierea de membri sau p romoter i A-CAR - Studierea c ontract de membru de catre noul membru- www.acarnet.ro - Studierea c ontract prestări servicii de catre noul promoter - www.acarnet.ro - Completarea cererii si fisei de inscriere – www.acarnet.ro sau www.a-car.ro – Inscrieri on-line network marketing - Efectuarea platii cotizatiei fie integral fie in doua rate ( 195 lei la semnare; 205 lei in maxim 60 de zile)cu invocarea conventiei BRD – A-CAR nr:19546)
 • 26. <ul><li>START </li></ul><ul><li>DEPANARE </li></ul><ul><li>TRACTARE </li></ul><ul><li>INFORMAŢII IGPR,CNADR, meteo-rutiere, turistice, auto, optimizare ruta etc . – nelimitat </li></ul><ul><li>Serviciile START DEPANARE TRACTARE se ofera gratuit in anumite limite . </li></ul>A-CAR SILVER Conditii: - se acorda pe teritoriul Romaniei si este valabil doar pentru autoturisme. - se acorda un START. - se acorda o depanare la 25 km fata de domiciliul membrului sau fata de echipa de interventie A-CAR. - se acorda doua servicii de tractare din care unul in localitatea de domiciliu intre panourile de intrare –iesire din localitate si altul in limita a 200 km ( total 400 km). - se acorda si celelalte servicii A-CAR contra-cost la preturile A-CAR publicate anual( tractare peste km din oferta ,transport auto,pasageri,rent a car, cazare etc) - cotizatie anuala 240 RON
 • 27. <ul><li>START </li></ul><ul><li>DEPANARE </li></ul><ul><li>TRACTARE </li></ul><ul><li>INFORMAŢII IGPR,CNADR, meteo-rutiere, turistice, auto, optimizare ruta etc . – nelimitat </li></ul><ul><li>Serviciile START DEPANARE TRACTARE se ofera gratuit pentru o distanta maxima de 50 de km. </li></ul>A-CAR BRONZE Conditii: - se acorda pe teritoriul Romaniei si este valabil doar pentru autoturisme. - se acorda pentru 3 incidente distincte fara cumularea nr. de km pe un singur incident. - diferenta de km daca se depasesc cei 50 acoperiti se achita de membru la preturile A-CAR publicate anual. - se acorda si celelalte servicii A-CAR contra-cost la preturile A-CAR publicate anual( transport auto,pasageri,rent a car, cazare etc) - cotizatie anuala 55 RON
 • 28. V ă multumeste pentru participare! ROMÂNIA