Professor: Martí Cerezo Gràcia GRUP DEI2 Erika Castell Serrano Ivan Paz Fernández David Serra Rial Iban Torras Martínez LA...
<ul><li>Presentació i Objectius 3 </li></ul><ul><li>Què és la pornografia infantil? 4 </li></ul><ul><li>Breu Referència Hi...
<ul><li>El Grup DEI2 ha escollit el tema de la pornografia infantil degut a que és un tema que preocupa a tota la societat...
<ul><li>El protocol relatiu a la venda de nens, la prostitució infantil i la utilització de nens en la pornografia infant...
<ul><li>En els anys 70 surt a l'opinió publica el tema de pornografia infantil, assentant-se la producció comercial al món...
<ul><li>Principals Característiques del Pedòfil: </li></ul><ul><li>Manifesten la necessitat de tenir contactes sexuals am...
<ul><li>Etapes en el procés de formació d’un pedòfil: </li></ul><ul><li>Presència de fantasies sexuals amb nens. </li></u...
<ul><li>Als anys 60 apareixen les primeres revistes de pornografia infantil aprofitant la manca de legislació contrària . ...
<ul><li>Forces i Cossos de Seguretat a Nivell Estatal </li></ul><ul><ul><li>Guàrdia Civil GDT </li></ul></ul><ul><ul><l...
<ul><ul><li>Normativa Internacional </li></ul></ul><ul><li>El primer antecedent legal el trobem en la Declaració de Drets ...
<ul><li>JURISPRUDÈNCIA DESTACADA </li></ul><ul><li>Sentència del Tribunal Suprem 1553/2000 </li></ul><ul><li>-El TS encar...
<ul><li>Internet va néixer sense normes i segueix regint-se a dia d’avui sense elles. </li></ul><ul><li>La transmissió d...
<ul><li>1ª Pregunta </li></ul><ul><li>Creieu necessari l’existència d’una legislació penal comuna a la Unió Europea per ...
of 13

Pornografia Infantil Grup DEI2

Treball sobre la pornografia infantil
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pornografia Infantil Grup DEI2

 • 1. Professor: Martí Cerezo Gràcia GRUP DEI2 Erika Castell Serrano Ivan Paz Fernández David Serra Rial Iban Torras Martínez LA PORNOGRAFIA INFANTIL
 • 2. <ul><li>Presentació i Objectius 3 </li></ul><ul><li>Què és la pornografia infantil? 4 </li></ul><ul><li>Breu Referència Històrica 5 </li></ul><ul><li>Perfil del Pedòfil 6 </li></ul><ul><li>Modus Operandi 8 </li></ul><ul><li>La Lluita 9 </li></ul><ul><li>Legislació i Jurisprudència 10 </li></ul><ul><li>Conclusions 12 </li></ul><ul><li>Preguntes per al debat 13 </li></ul>
 • 3. <ul><li>El Grup DEI2 ha escollit el tema de la pornografia infantil degut a que és un tema que preocupa a tota la societat, i els seus principals objectius de cara aquest treball són els següents: </li></ul><ul><li>Fer una petita panoràmica de tot el món que envolta la pornografia infantil. </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Qui és i com és el consumidor? </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Com es lluita contra aquesta lacra? </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Marc Legal </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Crear cert debat entorn a les mesures aplicables per lluitar-hi. </li></ul>
 • 4. <ul><li>El protocol relatiu a la venda de nens, la prostitució infantil i la utilització de nens en la pornografia infantil de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets del nen va definir la pornografia infantil de la següent manera : </li></ul><ul><li>“ ...Tota representació, per qualsevol mitjà, de menors dedicada a activitats sexuals explícites, reals o simulades, o tota representació de les parts genitals d'un menor amb fins primordialment sexuals .” </li></ul>
 • 5. <ul><li>En els anys 70 surt a l'opinió publica el tema de pornografia infantil, assentant-se la producció comercial al món Occidental, sent Dinamarca, Holanda i Suècia els principals productors. </li></ul><ul><li>Posteriorment es qualifica el tema d'il·legal, cosa que afavoreix a la disminució de la circulació de la pornografia infantil. </li></ul><ul><li>Entre els anys 80 i 90 amb el fenomen de les noves tecnologies i l’anonimat que els caracteritza, augmenta els consumidors, productors i la demanda. Amb el resultat de l'aparició de noves formes de distribució del material. </li></ul>
 • 6. <ul><li>Principals Característiques del Pedòfil: </li></ul><ul><li>Manifesten la necessitat de tenir contactes sexuals amb certa freqüència, i una gran capacitat d’actuar simultàniament sobre diverses víctimes. </li></ul><ul><li>Tendeixen a disposar i fer fotos i filmacions d’imatges de nens, sobretot pornogràfiques. </li></ul><ul><li>Acostumen a presentar distorsions cognitives, que neutralitzen el procés d’auto inculpació i impedeixen la valoració negativa dels fets. </li></ul><ul><li>Mantenen contacte amb altres pedòfils i s’intercanvien material, la qual cosa explica la proliferació de la difusió de pornografia infantil. </li></ul><ul><li>Normalment l’edat dels autors és entre 30 i 50 anys. El pronòstic de rehabilitació d’aquests actors és bastant negatiu. </li></ul>
 • 7. <ul><li>Etapes en el procés de formació d’un pedòfil: </li></ul><ul><li>Presència de fantasies sexuals amb nens. </li></ul><ul><li>Adquisició i col·lecció de material pornogràfic infantil. </li></ul><ul><li>Apareixen els contactes amb altre pedòfils. </li></ul><ul><li>Filmen les seves pròpies imatges i cerquen menors. </li></ul><ul><li>Desitgen tenir contacte real i directe amb el menors. </li></ul><ul><li>Sent la necessitat de mostrar el seu material i distribuir-lo. </li></ul>
 • 8. <ul><li>Als anys 60 apareixen les primeres revistes de pornografia infantil aprofitant la manca de legislació contrària .   </li></ul><ul><li>Amb l’aparició i difusió d'Internet, els canals de distribució ha augmentat exponencialment. </li></ul><ul><li>Els pedòfils utilitzen les xarxes P2P, fòrums entre d’altres eines per intercanviar material prohibit   </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Els principals consumidors de P.I. son persones normals que tenen un desordre mental que els indueix a consumir aquests productes . </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 • 9. <ul><li>Forces i Cossos de Seguretat a Nivell Estatal </li></ul><ul><ul><li>Guàrdia Civil GDT </li></ul></ul><ul><ul><li>Policia Nacional BIT </li></ul></ul><ul><li>Iniciatives Privades </li></ul><ul><ul><li>Associació Protégeles </li></ul></ul><ul><ul><li>Internet Watch Fundation </li></ul></ul><ul><li>La única manera efectiva de lluitar és la unió de tothom ! </li></ul>
 • 10. <ul><ul><li>Normativa Internacional </li></ul></ul><ul><li>El primer antecedent legal el trobem en la Declaració de Drets de l’Infant l’any 1924, on es reconeixen els infants com a col·lectiu vulnerable. </li></ul><ul><li>En l’any 1989 es va crear la Convenció sobre els Drets dels Infant, aquest va ser el primer instrument jurídic internacional vinculant. L’any 1997 només faltaven els EEUU i Somàlia per ratificar-la </li></ul><ul><li>L’any 2000 s’aprova la Decisió del Consell de la Unió Europea relativa a la lluita contra la pornografia infantil., amb l’objectiu de prevenir i combatre aquest delicte. </li></ul><ul><li>L’any 2003 es promulga la Decisió Marc 2004/68/JAI del Consell, sobre la lluita de l’explotació sexuals dels infants i la pornografia infantil i directrius d’actuació comunes. </li></ul><ul><ul><ul><li>Normativa Estatal </li></ul></ul></ul><ul><li>LLEI ORGÀNICA 10/1995 DE 23 DE NOVEMBRE </li></ul><ul><li>LLEI ORGÀNICA 11/1999 DE 30 D’ABRIL </li></ul><ul><li>LLEI ORGÀNICA 15/2003 DE 25 DE NOVEMBRE </li></ul>
 • 11. <ul><li>JURISPRUDÈNCIA DESTACADA </li></ul><ul><li>Sentència del Tribunal Suprem 1553/2000 </li></ul><ul><li>-El TS encara no veu clara la definició de pornografia </li></ul><ul><li>Infantil, ja que la considera subjectiva segons la cultura. </li></ul><ul><li>Sentència del Tribunal Suprem 893/2008 </li></ul><ul><li>-En aquest cas, el TS sí que condemna la distribució de material </li></ul><ul><li>pornogràfic fins i tot a través de xarxes virtuals. </li></ul><ul><li>Sentència del Tribunal Suprem 10673/2008 </li></ul><ul><li>-El TS condemna per la tinença de material pornogràfic infantil en un </li></ul><ul><li>ordenador així també com la distribució a través de programes P2P. </li></ul>
 • 12. <ul><li>Internet va néixer sense normes i segueix regint-se a dia d’avui sense elles. </li></ul><ul><li>La transmissió de continguts il·lícits a la xarxa, mostra la necessitat d’unes solucions jurídiques que permetin la llibertat d’informació però salvant els interessos dels menors. </li></ul><ul><li>Les específiques connotacions d’Internet com l’anonimat, descentralització , o l’ús massiu, són grans obstacles pel seu control. </li></ul><ul><li>El problema és internacional, per tant l’estatut jurídic d’Internet no pot ser abordat des d’una perspectiva nacional. </li></ul>
 • 13. <ul><li>1ª Pregunta </li></ul><ul><li>Creieu necessari l’existència d’una legislació penal comuna a la Unió Europea per tal de combatre la pornografia infantil? </li></ul><ul><li>2ª Pregunta </li></ul><ul><li>Creieu que seria convenient l’obligació d’aplicar uns filtres per part de les empreses proveïdores d’accés a Internet ? </li></ul><ul><li>3ª Pregunta </li></ul><ul><li>S’hauria de publicar la llista de persones condemnades per un delicte de pedofília a la xarxa? </li></ul>