SAP
106
Biologia i geologia 1r BAT:
Estructura interna de la terra
Ivan Figuerola
Rambla
Ubicació dins del marc legal
 DECRET 102/2008, d’11 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el
currículum del batxil...
Ubicació del tema dins de
l’assignatura
 La geologia s’ubicarà al 1r Trimestre
 Temari:
EXAMEN
1
EXAMEN
2
EXAMEN
3
•...
Avaluació de l’assignatura
 Nota del trimestre: mitjana aritmètica entre els 3 exàmens (es pondera a
partir de 3.5)
ACTI...
Temporalització
 Aquesta assignatura s’imparteix 4 hores a la setmana
1
• Origen del sistema solar
• Com és l’interior ...
Desenvolupament de les
sessions
SESSIÓ 1
 10’ test de coneixements previs (activitats d’introducció)
 20’ introducció de...
Desenvolupament de les
sessions
SESSIÓ 2
 10’ Breu repàs del temari impartit el dia anterior preguntant als alumnes el
q...
Desenvolupament de les
sessions
Activitat de consolidació
 En todos los terremotos hay una zona de la superficie terrestr...
Desenvolupament de les
sessions
SESSIÓ 3
 10’ Breu repàs del temari impartit el dia anterior preguntant als alumnes que
...
Desenvolupament de les
sessions
SESSIÓ 4
 5’ Breu repàs del temari impartit el dia anterior preguntant als alumnes.
 25’...
 Activitat de consolidació: Llegeix el text i contesta les següents preguntes:
 Activitat de síntesi: Ompli els buits de l’esquema següent:
Desenvolupament de les
sessions
SESSIÓ 5
 55’ Realització de la proba escrita dels temes: Conèixer la terra i descobrir e...
 Interpreta la siguiente gráfica (1p)
¿Qué relación encuentras entre las conclusiones de la gráfica y el descenso de
vel...
 Ompli els espais en blanc amb les característiques de cadascuna de les capes
de l’interior terrestre: (2p)
Bibliografia
 http://rincones.educarex.es/byg/index.php/1-bachillerato/biologia-y-geologia
 http://es.scribd.com/doc/11...
SAP
106
Biologia i geologia 1r BAT:
Estructura interna de la terra
Ivan Figuerola
Rambla
of 17

Presntació sap 106

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presntació sap 106

 • 1. SAP 106 Biologia i geologia 1r BAT: Estructura interna de la terra Ivan Figuerola Rambla
 • 2. Ubicació dins del marc legal  DECRET 102/2008, d’11 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana. BIOLOGIA I GEOLOGIA 1r BATXILLERAT BLOC III. ESTRUCTURA INTERNA DE LA TERRA. MÈTODES D’INVESTIGACIÓ GEOLÒGICA DEL NUCLI DE CONTINGUTS.
 • 3. Ubicació del tema dins de l’assignatura  La geologia s’ubicarà al 1r Trimestre  Temari: EXAMEN 1 EXAMEN 2 EXAMEN 3 • Conèixer la terra i descobrir el seu passat • Origen i estructura de la terra • Dinàmica litosfèrica • Manifestacions de la dinàmica litosfèrica • Magmatisme i tectònica de plaques • Els processos geològics externs i el relleu
 • 4. Avaluació de l’assignatura  Nota del trimestre: mitjana aritmètica entre els 3 exàmens (es pondera a partir de 3.5) ACTITU D LLIBRET A 10% 10% EXAMEN 80%  Recuperació: si no es supera el trimestre després de l’avaluació on s’avaluaran tots els continguts del trimestre i la nota també valdrà un 80%.  Per pujar nota: els alumnes podran realitzar una prova escrita d’un o més trimestres al finalitzar el curs. El valor d’aquest examen també serà del 80% i contarà la nota més alta.
 • 5. Temporalització  Aquesta assignatura s’imparteix 4 hores a la setmana 1 • Origen del sistema solar • Com és l’interior de la terra? Algunes dades directes • Massa i densitat de la terra 2 • Sismes i ones sísmiques 3 • Quina informació aporten els terratrèmols • Altres dades indirectes 4 • Una terra estructurada en capes • Unitats dinàmiques 5 • EXAMEN: Conèixer la terra i descobrir el seu passat i Origen i estructura de la terra
 • 6. Desenvolupament de les sessions SESSIÓ 1  10’ test de coneixements previs (activitats d’introducció)  20’ introducció del tema i explicació teòrica de l’origen del sistema solar, com és l’interior de la terra? Algunes dades directe i la massa i la densitat de la Terra  25’ Realització d’esquemes o resums de l’explicació del dia i 2 activitats (de redacció i interpretació)
 • 7. Desenvolupament de les sessions SESSIÓ 2  10’ Breu repàs del temari impartit el dia anterior preguntant als alumnes el que vam donar i correcció de les activitats.  20’ Explicació teòrica de Sismes i ones sísmiques.  5’ Visualització d’un vídeo on els alumnes podran veure quins són els efectes que provoquen les diferents ones dels terratrèmols i resolució d’algunes preguntes de tipus test relacionades amb el vídeo.  20’ Realització d’esquemes o resums de l’explicació del dia.  2 Activitats de consolidació (càlcul i redacció) per a realitzar a casa
 • 8. Desenvolupament de les sessions Activitat de consolidació  En todos los terremotos hay una zona de la superficie terrestre en la que no se reciben ondas de ese sismo; se llama zona de sombras. ¿Qué deducciones se extraen de su existencia?
 • 9. Desenvolupament de les sessions SESSIÓ 3  10’ Breu repàs del temari impartit el dia anterior preguntant als alumnes que vam donar i correcció de les activitats.  25’ Explicació teòrica de Quina informació aporten els terratrèmols i Altres dades indirectes  20’ Realització de 3 activitats (càlcul i redacció) de consolidació i correcció:  Exemple d’activitat:  ¿Qué discontinuidades se establecen en el interior terrestre a la vista de los datos sísmicos? ¿Cuáles son las principales? ¿Y las secundarias? ¿Qué capas separan? ¿A qué profundidad se encuentra cada una de ellas?
 • 10. Desenvolupament de les sessions SESSIÓ 4  5’ Breu repàs del temari impartit el dia anterior preguntant als alumnes.  25’ Explicació teòrica de Una terra estructurada en capes i Unitats dinàmiques.  25’ Realització de 3 activitats de consolidació (text i redacció) i correcció.  Realització d’activitats de síntesi per a casa (esquema i autoavaluació)
 • 11.  Activitat de consolidació: Llegeix el text i contesta les següents preguntes:
 • 12.  Activitat de síntesi: Ompli els buits de l’esquema següent:
 • 13. Desenvolupament de les sessions SESSIÓ 5  55’ Realització de la proba escrita dels temes: Conèixer la terra i descobrir el seu passat i Origen i estructura de la terra.  Preguntes de la part d’Origen i estructura de la terra
 • 14.  Interpreta la siguiente gráfica (1p) ¿Qué relación encuentras entre las conclusiones de la gráfica y el descenso de velocidad de las ondas sísmicas registrado en la astenosfera?
 • 15.  Ompli els espais en blanc amb les característiques de cadascuna de les capes de l’interior terrestre: (2p)
 • 16. Bibliografia  http://rincones.educarex.es/byg/index.php/1-bachillerato/biologia-y-geologia  http://es.scribd.com/doc/116560239/Biologia-y-geologia-1%C2%BA-Bachillerato- Solucionario-actividades-complementarias-SM  http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/estrucinternatierra/index.h tm  http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/estrucinternatierra/autoeva luacion.htm?17=1&calificacion=Calificaci%F3n  Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Guía de recursos didácticos. F. Martínez Navarro y J.C. Turégano García. Edita Gobierno de Canarias  Biologia i geologia 1r batxillerat. E. Pedrinaci, C. Gil y J.M. Gómez de Salazar. Editorial SM  Video sessió 2 : http://www.youtube.com/watch?v=88HS-4f94-I
 • 17. SAP 106 Biologia i geologia 1r BAT: Estructura interna de la terra Ivan Figuerola Rambla