Nasilje nad starijim osobama – hvala, ali ne kod nas
Autori:
Ivana Begić i
Dražen Kovačević
Neuropsihijatrijska bolnic...
Osobe starije životne dobi su visoko ranjiva skupina i krucijalno je
adresirati pitanje čuvanja njihovih osnovnih prava u...
NPB
“Dr. Ivan Barbot”
Popovača
“Broj vrlo starih ljudi (80+) će ubrzo porasti, zbog boljih uvjeta života, a i tzv. “Bab...
NPB
“Dr. Ivan Barbot”
Popovača
766 485
Broj stanovnika starih 65 i više godina (DZZS, 2009)
odnosno 17,3 %
0
10
20...
"Zlostavljanje starijih osoba značajan je socijalni problem u društvu"
(Phelan, 2008)
 rasprava o zlostavljanju starijih osoba "evoluirajuća pojava" jer i dalje ne postoji konsenzus oko samog definiranja te ...
»tamna brojka« nasilja nad starima = tek se 1 od 13 ili 14 slučajeva zlostavljanja prijavi (Collins, 2006.)
Boston, USA (...
Sredstva javnog priopćavanja (televizija, radio, novine)
imaju značajnu ulogu u
razbijanju predrasuda o starijim osobama...
4 dnevnih novina: Glas Slavonije, Novi list,
Večernji list i Slobodna Dalmacija
519 primjeraka novina (min. 5000 članaka...
NPB
“Dr. Ivan Barbot”
Popovača
Prikaz vrsta članaka010203040506070IzvještajKomentarReportažaKolumnaPismo čit.VijestInte...
NPB
“Dr. Ivan Barbot”
Popovača
69
6
9
21
3
5
Petina stranice i manji 61%
Četvrtina stranice 5%
Trećina stranice...
NPB
“Dr. Ivan Barbot”
Popovača
0 članaka u kojima se spominje pojam
“Nasilje nad starijim osobama”
Nasilje nad starima kao socijalni problem?
NPB
“Dr. Ivan Barbot”
Popovača
ObraĎene teme u kontekstu socijalnog problem...
Nasilje nad starima kao socijalni problem?
NPB
“Dr. Ivan Barbot”
Popovača
- pušenje
- droga / nove droge
- slabovidn...
NPB
“Dr. Ivan Barbot”
Popovača
članaka u kojima se spominje mjesto ili
adresa za pomoć u slučaju doživljenog nasilja
...
Što može vidjeti prosječan/na
čitatelj/ica dnevnih novina?
NPB
“Dr. Ivan Barbot”
Popovača
Izoliranost kaznenog djela ...
Nasilje nad starijim osobama –
da, ali ne kod nas
25%
6%
36%
1%
1%
4%
1%
17%
11%
Prijevara
Provala
Krađa
Obi...
NPB
“Dr. Ivan Barbot”
Popovača
Prikaz pojedinačnih djela010203040506070FizičkonasiljeSilovanjeVerbalno KraĎaPrijevaraPo...
NPB
“Dr. Ivan Barbot”
Popovača
Prikaz spola počinitelja kaznenog djela
0
10
20
30
40
50
60
Muškarci Ţene Muškar...
Primjeri neprimjerenog izvještavanja:
Večernji list - Izbo usnulog cimera u Domu za starije zbog nogometa na TV-u,
Glas ...
Nasilje nad starijim osobama i ageizam
Zanemarivanje diskriminacije
NPB
“Dr. Ivan Barbot”
Popovača
Dominantni diskurz prikazuje starije osobe kao homogenu gr...
NPB
“Dr. Ivan Barbot”
Popovača
Svrha rada
1.Osvještavanje i senzibiliziranje struke
2.Baza za daljnja istraživanja
3...
7 važnih stvari
1.Nasilje nad starijim osobama je ozbiljan, realan i još uvijek neprepoznat problem!
2.Problem nedovoljn...
of 24

Nasilje nad starijim osobama_Begic_Kovacevic, 2011

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasilje nad starijim osobama_Begic_Kovacevic, 2011

 • 1. Nasilje nad starijim osobama – hvala, ali ne kod nas Autori: Ivana Begić i Dražen Kovačević Neuropsihijatrijska bolnica “Dr. Ivan Barbot”, Popovača
 • 2. Osobe starije životne dobi su visoko ranjiva skupina i krucijalno je adresirati pitanje čuvanja njihovih osnovnih prava u Europskoj Uniji, kroz razdoblje promjenjivog demografskog okruženja. Europska Komisija (2008) Broj starijih osoba se rapidno povećava, a sve će manje njih imati dostupnu podršku svoje djece, jer se predviđa da će ona u pravilu živjeti udaljenije od njih i raditi na izgradnji profesionalne karijere. Pružanje javne socijalne i zdravstvene skrbi može biti pogođeno raznim financijskim krizama i neće se moći iznijeti teret skrbi nad starijima.
 • 3. NPB “Dr. Ivan Barbot” Popovača “Broj vrlo starih ljudi (80+) će ubrzo porasti, zbog boljih uvjeta života, a i tzv. “Baby boom” kohorte će dostići dob od 80+ godina uskoro (od 2030. god na dalje)
 • 4. NPB “Dr. Ivan Barbot” Popovača 766 485 Broj stanovnika starih 65 i više godina (DZZS, 2009) odnosno 17,3 % 0 10 20 30 Dobna struktura čitateljstva dnevnih novina u H rvatsko j < 19 < 34 < 49 < 64 65+ Za ljubitelje statistike Izvor: Media Metar 21,4 %
 • 5. "Zlostavljanje starijih osoba značajan je socijalni problem u društvu" (Phelan, 2008)
 • 6.  rasprava o zlostavljanju starijih osoba "evoluirajuća pojava" jer i dalje ne postoji konsenzus oko samog definiranja te pojave, uz nedostatak teoretskih postavki (Phelan, 2008)  Pitanje terminologije – zlostavljanje..nasilje?  Kontekst obiteljskog nasilja  Jedna od uobičajeno prihvaćenih definicija zlostavljanja starijih osoba: pojedinačan ili ponavljan čin ili izostanak prikladnog čina koji se pojavljuje u bilo kojem odnosu u kojem postoji očekivano povjerenje, a koji uzrokuje oštećenje ili patnju starijoj osobi (WHO prihvatili definiciju) 15. lipnja svake godine (od 2006.) obilježava se Svjetski dan prevencije nasilja nad starijim osobama. Pokrenula ga je Svjetska mreža za prevenciju nasilja nad starijim osobama (INPEA), a podupire ga i WHO
 • 7. »tamna brojka« nasilja nad starima = tek se 1 od 13 ili 14 slučajeva zlostavljanja prijavi (Collins, 2006.) Boston, USA (1988) 3,2% (fizičko 2,2%) Izrael (2005) 18,4% Engleska (2006) najviše zlostavljanja se događa u vlastitom domu (67%); glavnina zlostavljanja odnosi se na zanemarivanje, verbalno i ekonomsko iskorištavanje; 2,6% zlostavljani od strane rodbine - podzastupljenost, kada se uključe i susjedi u zlostavljače onda broj raste na 4% SAD (2003) 5 milijuna starijih Amerikanaca godišnje zlostavljano ili zanemareno (oko 5%) Rusija (2006) 28,6% neki oblik zlostavljanja; ţrtve najčešće ţene starije od 70, koje nisu ovisne o zlostavljaču; a najčešće zlostavljanje je psihičko Francuska (2002) 20% Kanada (2004, 2000) 4% neki oblik zlostavljanja (negdje i 5%) Danska, Švedska, Finska (2002, 2000) 1 – 8% , najčešće od strane bliskog rođaka; čak i 17% Hrvatska (2007) N=303, područje Zagreba, 61,1% bar neki od oblika nasilja u obitelji u posljednjih godinu dana; najčešće psihičko (24,1%), materijalno (6,4%), tjelesno (4,4%), seksualno nasilje (2,1); najčešći počinitelj suprug (30,15%), sin (16,64%) i kćer (14,01%) Nizozemska (2006) Svake godine 100 000 starijih izloţeno zlostavljanju, najvećim dijelom ţene (77%) Australija (2001, 1997) 3-5% (negdje i 1-4%); zlostavljač preko polovice supruţnik, a u četvrtini odrasla djeca, ţene ţrtve psihološkog zlostavljanja u ¾ slučajeva i financijskog iskorištavanja u 92% slučajeva
 • 8. Sredstva javnog priopćavanja (televizija, radio, novine) imaju značajnu ulogu u razbijanju predrasuda o starijim osobama kao potpuno nesposobnima da odlučuju o sebi, u stvaranju i kreiranju svijesti o svim oblicima nasilja s naglaskom na izbjegavanju senzacionalizma i pružanju jasnih poruka s korisnim i odgovarajućim informacijama. Rusac (2006)
 • 9. 4 dnevnih novina: Glas Slavonije, Novi list, Večernji list i Slobodna Dalmacija 519 primjeraka novina (min. 5000 članaka), 35 kategorija u analizi Analiza sadržaja dnevnih novina (kvantitativna i kvalitativna)
 • 10. NPB “Dr. Ivan Barbot” Popovača Prikaz vrsta članaka010203040506070IzvještajKomentarReportažaKolumnaPismo čit.VijestIntervjuVrsta članka Broj članaka
 • 11. NPB “Dr. Ivan Barbot” Popovača 69 6 9 21 3 5 Petina stranice i manji 61% Četvrtina stranice 5% Trećina stranice Pola stranice 2 stranice 1 stranica 8% 19% 3% 4% Moj slučaj 1 1% Zadnja stranica 1 1% Ostao (aktualno / novosti) 9 8% Crna kronika 102 90% Bez objave na naslovnici 104 92% Objava na naslovnici 9 8% Intervju 1 1% 1 19 0 0 13 Opis djela 79 69% Nastavak događanja 17% životna priča, indirektno 1% Prevencija/kampanja 0% Zakonska regulativa 0% Izvještaj sa suđenja 12% N=113 2% od ukupnog broja članaka
 • 12. NPB “Dr. Ivan Barbot” Popovača 0 članaka u kojima se spominje pojam “Nasilje nad starijim osobama”
 • 13. Nasilje nad starima kao socijalni problem? NPB “Dr. Ivan Barbot” Popovača ObraĎene teme u kontekstu socijalnog problema ili u funkciji osvještavanja javnosti - mladi i alkohol - obiteljsko nasilje - mirovine - namjerni pobačaji - zdravstvena oboljenja - akcija senzibiliziranja za probleme osoba s invaliditetom - poplava patoloških kockara - depresija - kolesterol - problemi Roma - tumori - nasilje među djecom - mamografija - lgbt pitanja - pitanja školovanja - droga i djeca - tjedan leukemije - epilepsija - pedofilija - PTSP - silovanje - sklonište za zlostavljane muškarce - impulzivna kupnja - djeca koja prose - zlostavljanje djece - pretilost djece - bulimija - feminizam - darovita djeca - razvodi - stresoreksija - pobačaji
 • 14. Nasilje nad starima kao socijalni problem? NPB “Dr. Ivan Barbot” Popovača - pušenje - droga / nove droge - slabovidne osobe - maloljetne trudnoće - nezaposlenost - anksioznost - obiljeţavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu - Svjetski dan zdravlja - tinejdţeri tuku roditelje - mobbing - dijabetes - HiV - socijalna isključenost i invaliditet - očevi i razvod - siromaštvo ObraĎene teme u kontekstu socijalnog problema ili u funkciji osvještavanja javnosti - slijepe osobe - trgovina ljudima - rijetke bolesti - seksualni odgoj - alkoholizam - Down sindrom - beskućnici - mladi i klađenje ….
 • 15. NPB “Dr. Ivan Barbot” Popovača članaka u kojima se spominje mjesto ili adresa za pomoć u slučaju doživljenog nasilja članaka u kojima se spominju hrvatske ili svjetske statistike vezane uz pojavu nasilja i/ili zlostavljanja starijih osoba članaka u kojima se stručna osoba osvrće na problem pojave nasilja nad starijim osobama *Osim apela policije u slučaju učestalih prevara i kraĎa *Osim u članku gdje se spominje nasilje tinejdžera prema roditeljima (i bakama i djedovima)
 • 16. Što može vidjeti prosječan/na čitatelj/ica dnevnih novina? NPB “Dr. Ivan Barbot” Popovača Izoliranost kaznenog djela prema trajanju 97 13 0 3 20 40 60 80 100 120 Incident Moguće zlostavljanje Zlostavljanje Izoliranost djela Broj članaka N=113  Incident - bilo koji čin nasilja (najčešće jednokratan), npr. krađa, provala, ubojstvo Mogućnost zlostavljanja – ako je riječ o nasilju u obitelji, ali nije poznat tijek Zlostavljanje – samo ako se u članku navodi kontinuiranost trajanja nasilja ili imenuje zlostavljanjem Veća frekvencija neke informacije, i veća dostupnost utječu na oblikovanje shema koje imamo o svijetu oko nas
 • 17. Nasilje nad starijim osobama – da, ali ne kod nas 25% 6% 36% 1% 1% 4% 1% 17% 11% Prijevara Provala Krađa Obiteljsko Verbalno Pokušaj ubojstva Silovanje Ubojstvo Fizičko nasilje NPB “Dr. Ivan Barbot” Popovača Broj članaka u analizi = 113* * Broj navedenih djela nisu prikaz stvarnog broja kaznenih djela, nego ukupan broj navođenih dijela u analiziranih 519 brojeva dnevnih novina 9 40 Krađa i provala 8% Krađa i prijevara 35% 42 71 Pojedinačan tip djela 37% 63% Više tipova djela istodobno
 • 18. NPB “Dr. Ivan Barbot” Popovača Prikaz pojedinačnih djela010203040506070FizičkonasiljeSilovanjeVerbalno KraĎaPrijevaraPojedinačna djelaUčestalost objave
 • 19. NPB “Dr. Ivan Barbot” Popovača Prikaz spola počinitelja kaznenog djela 0 10 20 30 40 50 60 Muškarci Ţene Muškarac i ţena Nepoznat Spol počinitelja Broj počinitelja Žena i muškarac 6 4% Muškarac 31 27% Žena 76 67% Spol žrtve
 • 20. Primjeri neprimjerenog izvještavanja: Večernji list - Izbo usnulog cimera u Domu za starije zbog nogometa na TV-u, Glas Slavonije - Izbo cimera zbog gledanja nogometa. TV program povod za obračun u Domu za stare u Petrinji Novi list – Izbo cimera noţem zbog Svjetskog prvenstva (uz to članak iz Juţne Afrike, gdje su se potukli oko televizije Novi list - Ugušila se krvavicom nakon sinovljevih šamara. Glas Slavonije - Majku ugušio zalogaj hrane nakon što ju je ošamario sin . Večernji list - Dijabetičarka se ugušila u krvavicama nakon što ju je sin ispljuskao jer ih nije smjela jesti Opasna delicija. Iz članka Večernjeg- “ Živahnu i srdačnu 84-godišnju umirovljenicu koju teška bolest ne sprječava da brično okopava ruže u svom vrtu I uzgaja rajčice bešćutno je okrala nepoznata prevarantica..”
 • 21. Nasilje nad starijim osobama i ageizam
 • 22. Zanemarivanje diskriminacije NPB “Dr. Ivan Barbot” Popovača Dominantni diskurz prikazuje starije osobe kao homogenu grupu koju karakterizira senilnost, naivnost, mentalna inkapacitiranost aseksualnost i nezapošljivost (Green 1993; Hazan 1994) Ageizam je štetan sam po sebi za starije ljude jer ne prepoznaje raznolikost te dobne skupine u društvu, a, u osnovi pruţa opravdane temelje za toleriranje Zlostavljanja i nasilja nad starijim osobama. Ageizam – stereotipi i diskriminiranje starijih ljudi na temelju dobi (Butler, 1969)
 • 23. NPB “Dr. Ivan Barbot” Popovača Svrha rada 1.Osvještavanje i senzibiliziranje struke 2.Baza za daljnja istraživanja 3.Uvid u način kakav prosječan/na čitatelj/ica ima uvid u djela počinjenja nasilja nad starijim osobama 4. Forenzički aspekti i pojavnost nekih tipova nasilja
 • 24. 7 važnih stvari 1.Nasilje nad starijim osobama je ozbiljan, realan i još uvijek neprepoznat problem! 2.Problem nedovoljno razjašnjene terminologije 3.Sve veći broj starijih osoba u općoj populaciji 4.Starije osobe su apsolutno zanemarene u “mainstream” dnevnin novinama (razina članka o mirovinama). 5.Kada se piše o njima, piše se na razini senzacionalizma. 6.Mali broj istraživanja na temu u Hrvatskoj 7.Nema adekvatne podrške za osobe pogođene nasiljem, izostaje preventivni i interventni dio

Related Documents