NASTANAK I RAZVOJ
BILJAKA
Damnjanović Ivana
BOTANIKA-naučna oblast biologije koja proučava biljke
Izgled
Građa
Životni
procesi
Rast i
Rasprostranjenost
Do danas je opisano preko 290 000 vrsta biljaka
Autotrofni organizmi
Fotosinteza
Sunčeva
svetlost
Ugljen
dioksid
Zemljište
Voda i
hranljive materije
Kiseonik
Hrana
Nastanak biljaka
• Proučavanjem fosila su
naučnici došli do mnogih
saznanja o postanku
biljaka
Fosili su ostaci živih bića koja su nekada
živela na Zemlji
Otisci živih bića u smoli, ledu, slojevima
peska
Naučnici smatraju da su prva živa bića nastala
pre oko 3.5 milijardi godina u praokeanu
Bila su slična organizmima bez org...
Od prvih živih bića su nastali jednćelijski
organizmi bez organizovanog jedra koji su
imali su hlorofil i hranili se autot...
Od ovih organizama su nastali organizmi sa
organizovanim jedrom
Pra-bičari koji su se hranili miksotrofno
Oni se smatraju ...
Od jednoćelijskih organizama sa
organizovanim jedrom su nastale jednoćelijske
alge
Od njih su se razvile višećelijske zele...
-Jednoćelijski organizmi
bez organizovanog jedra
-Autotrofi
-Jednoćelijski organizmi
bez organizovanog jedra
-Heterotrofi
...
Razvoj tkiva i organa je bio od velikog značaja
za opstanak kopnenih biljaka
Pokorično
Provodno
BESCVETNICE CVETNICE
Prve kopnene biljke čiji su fosilni ostaci
pronađeni su bile rinije
Nisu imale ni pravi koren, niti listove, već samo
stab...
GRAĐA BILJKE
LIST
STABLO
KOREN
PLOD
CVET
VEGETATIVNI
ORGANI
KOREN
STABLO
LIST
REPRODUKTIVNI
ORGANI
CVET
PLOD
SEME
Stablo sa listovima i pupoljcima predstavlja
izdanak
BILJKE BEZ SEMENA
-mahovine i paprati-
BILJKE SA SEMENOM
-golosemenice i skrivenosemenice-
U semenu se razvija KLICA (začetak nove biljke)
Upotreba biljaka
Kao lek
Ishrana
Ogrev
Ratarstvo
PapirNamaštaj
Nastanak i razvoj biljaka
Nastanak i razvoj biljaka
Nastanak i razvoj biljaka
of 25

Nastanak i razvoj biljaka

Nastanak i razvoj biljaka
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nastanak i razvoj biljaka

 • 1. NASTANAK I RAZVOJ BILJAKA Damnjanović Ivana
 • 2. BOTANIKA-naučna oblast biologije koja proučava biljke Izgled Građa Životni procesi Rast i Rasprostranjenost
 • 3. Do danas je opisano preko 290 000 vrsta biljaka
 • 4. Autotrofni organizmi Fotosinteza Sunčeva svetlost Ugljen dioksid Zemljište Voda i hranljive materije Kiseonik Hrana
 • 5. Nastanak biljaka • Proučavanjem fosila su naučnici došli do mnogih saznanja o postanku biljaka
 • 6. Fosili su ostaci živih bića koja su nekada živela na Zemlji Otisci živih bića u smoli, ledu, slojevima peska
 • 7. Naučnici smatraju da su prva živa bića nastala pre oko 3.5 milijardi godina u praokeanu Bila su slična organizmima bez organizovanog jedra Heterotrofi
 • 8. Od prvih živih bića su nastali jednćelijski organizmi bez organizovanog jedra koji su imali su hlorofil i hranili se autotrofno
 • 9. Od ovih organizama su nastali organizmi sa organizovanim jedrom Pra-bičari koji su se hranili miksotrofno Oni se smatraju precima biljaka i životinja
 • 10. Od jednoćelijskih organizama sa organizovanim jedrom su nastale jednoćelijske alge Od njih su se razvile višećelijske zelene alge koje se smatraju precima kopnenih biljaka
 • 11. -Jednoćelijski organizmi bez organizovanog jedra -Autotrofi -Jednoćelijski organizmi bez organizovanog jedra -Heterotrofi -Prastari bičari sa organizovanom jedrom -Miksotrofi Jednoćelijske algeVišećelijske zelene alge KOPNENE BILJKE
 • 12. Razvoj tkiva i organa je bio od velikog značaja za opstanak kopnenih biljaka Pokorično Provodno
 • 13. BESCVETNICE CVETNICE
 • 14. Prve kopnene biljke čiji su fosilni ostaci pronađeni su bile rinije Nisu imale ni pravi koren, niti listove, već samo stablo 30-50 cm visine Rinija Kuksonija
 • 15. GRAĐA BILJKE LIST STABLO KOREN PLOD CVET
 • 16. VEGETATIVNI ORGANI KOREN STABLO LIST
 • 17. REPRODUKTIVNI ORGANI CVET PLOD SEME
 • 18. Stablo sa listovima i pupoljcima predstavlja izdanak
 • 19. BILJKE BEZ SEMENA -mahovine i paprati- BILJKE SA SEMENOM -golosemenice i skrivenosemenice-
 • 20. U semenu se razvija KLICA (začetak nove biljke)
 • 21. Upotreba biljaka Kao lek Ishrana Ogrev
 • 22. Ratarstvo PapirNamaštaj