NASTANAK, RAZVOJ I
RAZNOVRSNOST ŽIVOTINJA
Damnjanović Ivana
• Dugo je postojalo mišljenje da su sva živa
bića nastala istovrmeno i da su
nepromenljiva
• Ipak, naučna otkrića su pokaz...
Carstvo životinja-najbrojnije carstvo
• Životinje su višećelijski, heterotrofni
organizmi
• Nihove ćelije imaju organizova...
Nastanak životinja
• Prema mišljenju mnogih naučnika,
životinje su nastale od praživotinja
• Ali, još uvek nije razjašnjen...
• Postoji više teorija o nastanku životinja
• Za sada su dve teorije najprihvatljivije
Teorija Ernesta Hekela
Teorija Jova...
• Ova teorija je
objavljena u drugoj
polovini 19. veka
• Hekel i njegovi
saradnici tvrdili su da
su sve zivotinje
nastale ...
• U koloniji volvoksa, jednike su se
udruživale u grupe u kojima su obavljale
određene funkcije (kretanje, ishrana,
razmno...
• Smatra se da su na ovaj način nastali
najprimitivniji višećelijski organizmi
• Prema Hekelu, od kolonijalnih bičara su
n...
• Prema ovoj teoriji životinje vode
poreklo od višejedarnih trepljara
• Oko svakog jedra se odvajala
citoplazma i obrazova...
• Dokaz: današnji trepljari imaju dve vrste
jedara koja obavljaju različite funkcije
• Prema Hadžijevoj teoriji su od trep...
CARSTVO ŽIVOTINJA
BESKIČMENJACI HORDATI
SUNĐERI
DUPLJARI
PLJOSNATI CRVI
VALJKASTI CRVI
ČLANKOVITI CRVI
MEKUŠCI
ZGLAVKARI
B...
BESKIČMENJACI
Sunđer Dupljari
Bodljokožac
Zglavkar Crv
Mekušac
HORDATI
PLAŠTAŠ KOPLJAČA
KIČMENJACI
Kolousta
Vodozemac Gmizavac
Sisar Riba Ptica
Nastanak, razvoj i raznovrsnost životinja
Nastanak, razvoj i raznovrsnost životinja
of 19

Nastanak, razvoj i raznovrsnost životinja

Nastanak, razvoj i raznovrsnost životinja
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nastanak, razvoj i raznovrsnost životinja

 • 1. NASTANAK, RAZVOJ I RAZNOVRSNOST ŽIVOTINJA Damnjanović Ivana
 • 2. • Dugo je postojalo mišljenje da su sva živa bića nastala istovrmeno i da su nepromenljiva • Ipak, naučna otkrića su pokazala da su se živa bića tokom vremena usložnjavala i tako je nastala biološka raznovrsnost- BIODIVERZITET
 • 3. Carstvo životinja-najbrojnije carstvo • Životinje su višećelijski, heterotrofni organizmi • Nihove ćelije imaju organizovano jedro
 • 4. Nastanak životinja • Prema mišljenju mnogih naučnika, životinje su nastale od praživotinja • Ali, još uvek nije razjašnjeno NA KOJI NAČIN su nastale!
 • 5. • Postoji više teorija o nastanku životinja • Za sada su dve teorije najprihvatljivije Teorija Ernesta Hekela Teorija Jovana Hadžija
 • 6. • Ova teorija je objavljena u drugoj polovini 19. veka • Hekel i njegovi saradnici tvrdili su da su sve zivotinje nastale postepenim uslozavanjem građe od kolonijalnih bičara, sličnih danasnjem volvoksu Teorija Ernesta Hekela
 • 7. • U koloniji volvoksa, jednike su se udruživale u grupe u kojima su obavljale određene funkcije (kretanje, ishrana, razmnožavanje)
 • 8. • Smatra se da su na ovaj način nastali najprimitivniji višećelijski organizmi • Prema Hekelu, od kolonijalnih bičara su nastali sunđeri i dupljari, a od njih sve ostale životinje
 • 9. • Prema ovoj teoriji životinje vode poreklo od višejedarnih trepljara • Oko svakog jedra se odvajala citoplazma i obrazovala membrana Teorija Jovana Hadžija
 • 10. • Dokaz: današnji trepljari imaju dve vrste jedara koja obavljaju različite funkcije • Prema Hadžijevoj teoriji su od trepljara nastali pljosnati crvi, a od njih ostale životinje
 • 11. CARSTVO ŽIVOTINJA BESKIČMENJACI HORDATI SUNĐERI DUPLJARI PLJOSNATI CRVI VALJKASTI CRVI ČLANKOVITI CRVI MEKUŠCI ZGLAVKARI BODLJOKOŠCI PLAŠTAŠI KOPLJAŠI KIČMENJACI KOLOUSTE RIBE VODOZEMCI GMIZAVCI PTICE SISARI
 • 12. BESKIČMENJACI
 • 13. Sunđer Dupljari
 • 14. Bodljokožac Zglavkar Crv Mekušac
 • 15. HORDATI
 • 16. PLAŠTAŠ KOPLJAČA
 • 17. KIČMENJACI Kolousta Vodozemac Gmizavac Sisar Riba Ptica