МИНИСТАРСТВО   ПРОСВЕТЕ  И  НАУКЕ   ...
of 1

Najava okruglog stola povodom promocije knjige

Najava okruglog stola povodom objavljivanja knjige "Razvoj nauke u svetlu evropskih integracija"
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najava okruglog stola povodom promocije knjige

  • 1.         МИНИСТАРСТВО   ПРОСВЕТЕ  И  НАУКЕ   Република  Србија     Најава  округлог  стола  поводом  објављивања  књиге   „Развој  науке  у  светлу  европских  интеграција“    Уторак,  10.04.2012,  10.30-­‐11.30  Бизнис  центар  општине  Савски  венац,  Кнеза  Милоша  47    Књига   „Развој   науке   у   светлу   европских   интеграција“   биће   представљена   јавности   у  уторак,   10.04.2012.   године   од   10.30   до   11.30.   часова   у   Бизнис   центру   општине   Савски  венац,   Кнеза   Милоша   47.   Аутори   књиге   су   Ђуро   Кутлача,   Душица   Семченко,   Виктор  Недовић  и  Јелена  Колић  а  издавачи  Факултет  за  економију,  финансије  и  администрацију  –  ФЕФА   и   Завод   за   уџбенике   Републике   Србије.   Ова   књига   представља   један   од   резултата  истраживачког   пројекта   ФЕФА   о   ефектима   интеграције   Србије   у   Европску   унију.   Поред  озбиљних  квалитативних  и  квантитативних  анализа  које  дају  увид  у  стање  развоја  науке,  ова   књига   се   може   сматрати   и   водичем   за   академску   заједницу   и   државне   институције   уз  помоћ   којег   се   могу   спровести   додатне   институционалне   реформе,   али   и   боље  искористити  прилике  које  пружа  европска  и  међународна  интеграција  српске  науке.  На   округлом   столу   ће   говорити   проф.   др   Радивоје   Митровић,   државни   секретар  Министарства   просвете   и   науке   Владе   Републике   Србије,   мр   Александра   Дрецун,  директорка   Центра   за   промоцију   науке   Републике   Србије,   проф.   др   Ђуро   Кутлача,  руководилац   Центра   за   истраживање   развоја   науке   и   технологије   института   „Михајло  Пупин“   у   Београду,   проф.   др   Виктор   Недовић,   председник   експертске   радне   групе   ФП7  Хоризонт   2020   при   Министарству   просвете   и   науке,   као   и   проф.   др   Ана   С.   Трбовић,  директорка   Центра   за   европске   интеграције   и   јавну   управу   ФЕФА   и   др   Милољуб  Албијанић,  директор  Завода  за  уџбенике.  Промоцији   књиге   претходиће   званично   потписивање   Споразума   о   сарадњи   између  факултета  ФЕФА  и  општине  Савски  венац.  У  име  факултета,  споразум  ће  потписати  декан  проф.  др  Михаило  Црнобрња,  а  у  име  oпштине,  Милош  Ковачевић,  члан  општинског  већа.    Контакт:  evropa@fefa.edu.rs  +381  11  30  666  71  Ивана  Петровић