Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina Gradska uprava 1. srpnja 2005. - 15. veljače 2006.
Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina <ul><li>Period: 1. srpnja 2005. do 15. veljače 2006. godine: </li></ul><ul><li>15 s...
 
<ul><li>6 sjednica </li></ul><ul><li>48 tema (u prosjeku 8 tema) </li></ul><ul><li>Najznačajniji akti: </li></ul><ul><li>...
Grad Varaždin Gradsko poglavarstvo Gradsko vijeće Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam i ekologiju Upravni odjel z...
<ul><li>Protokol i odnosi s javnošću </li></ul><ul><li>(promocija Grada Varaždina, suradnja sa medijima i novinarima, među...
<ul><li>posjeti većih grupa stranih novinara iz Austrije i Njemačke </li></ul><ul><li>u Gradskoj vijećnici pripremljene su...
<ul><li>Projekt Biotehnološki park </li></ul><ul><ul><li>kao prvi u Hrvatskoj započinjemo s projektom izgradnje biotehnolo...
<ul><li>Projekt izgradnje proizvodnih pogona bez posebnog izvora zagađivanja uz mogućnost zapošljavanja i otvaranja novih ...
<ul><li>Poljoprivredno zemljište </li></ul><ul><ul><li>raspisan natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu...
<ul><li>Upravni odjel za gospodarstvo, finacije i javne prihode </li></ul><ul><li>Rad na vlastitom (internom) „ cash pool...
<ul><li>Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora PREGLED VAŽNIJIH PROJEKATA </li></ul><ul><li>Održavanj...
<ul><li>Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora PREGLED VAŽNIJIH PROJEKATA </li></ul><ul><li>Izgradnja...
<ul><li>Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora PREGLED VAŽNIJIH PROJEKATA </li></ul><ul><li>Program z...
<ul><li>Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora PREGLED VAŽNIJIH PROJEKATA </li></ul><ul><ul><li>JAVNA...
<ul><li>Upravni odjel za znanost, kulturu i šport </li></ul><ul><li>Konstituirana upravna vijeća i savjeti u novom sastavu...
<ul><li>Upravni odjel za znanost, kulturu i šport </li></ul><ul><li>Poduzete mjere za razvoj projekta “Varaždin – grad kao...
<ul><li>Upravni odjel za školstvo zdravstvo i socijalnu djelatnost </li></ul><ul><li>Školstvo i predškolski odgoj </li></...
<ul><li>Upravni odjel za školstvo zdravstvo i socijalnu djelatnost </li></ul><ul><li>Zdravstvo i socijalna djelatnost </li...
<ul><li>Upravni odjel za opće poslove </li></ul><ul><li>Mjesni odbori </li></ul><ul><ul><li>izgradnja Društvenog doma u M...
of 20

Prezentacija Grada Varaždina

Prezentacija Grada Varaždina
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija Grada Varaždina

 • 1. Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina Gradska uprava 1. srpnja 2005. - 15. veljače 2006.
 • 2. Gradsko poglavarstvo Grada Varaždina <ul><li>Period: 1. srpnja 2005. do 15. veljače 2006. godine: </li></ul><ul><li>15 sjednica </li></ul><ul><li>314 tema (prosječno 21 tema po sjednici) </li></ul><ul><ul><ul><li>U. O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA 48% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>U. O. ZA ŠKOLSTVO, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU DJELATNOST 13% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>U. O. ZA ZNANOST, KULTURU I ŠPORT 13% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>U. O. ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I JAVNE PRIHODE 8% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>U. O. ZA OPĆE POSLOVE 8% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>STRUČNA SLUŽBA 4% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>OSTALO 6% </li></ul></ul></ul><ul><li>sudjelovalo dvadesetak različitih vanjskih stručnjaka </li></ul>
 • 4. <ul><li>6 sjednica </li></ul><ul><li>48 tema (u prosjeku 8 tema) </li></ul><ul><li>Najznačajniji akti: </li></ul><ul><li>Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Varaždina </li></ul><ul><li>Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Varaždina </li></ul>Gradsko vijeće Grada Varaždina
 • 5. Grad Varaždin Gradsko poglavarstvo Gradsko vijeće Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam i ekologiju Upravni odjel za financije i proračun Upravni odjel za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu Upravni odjel za lokalnu samoupravu i opće poslove Tajništvo Grada Odsjek za stambene poslove Odsjek za komunalno redarstvo Odsjek gradske riznice Odsjek za međunarodnu suradnju Odsjek unutarnje kontrole Odsjek za poslove hrvatskih branitelja Ured gradonačelnika Stručna služba Grada Gradski reklamacijsko informacijski centar (GRIC) Upravni odjel za obrazovanje i znanost 1.mjesni odbor &quot;Centar&quot; Varaždin 2. mjesni odbor Varaždin 3. mjesni odbor Varaždin 5. mjesni odbor Varaždin 6.mjesni odbor &quot;Banfica&quot; Varaždin 7.mjesni odbor Varaždin &quot;Biškupec&quot; Mjesni odbor Hrašćica Mjesni odbor Gojanec Mjesni odbor Jalkovec Mjesni odbor Poljana Biškupečka Mjesni odbor Črnec Biškupečki 4. mjesni odbor Varaždin Mjesni odbor Gornji Kućan Mjesni odbor Donji Kućan Mjesni odbor Zbelava Mjesni odbor Kućan Marof Mjesni odbori:
 • 6. <ul><li>Protokol i odnosi s javnošću </li></ul><ul><li>(promocija Grada Varaždina, suradnja sa medijima i novinarima, međunarodna suradnja </li></ul><ul><li>te suradnja sa drugim jedinicama lokalne samouprave) </li></ul><ul><li>posjet Predsjednika Republike Hrvatske </li></ul><ul><li>radni posjeti Predsjednika i potpredsjednika Vlade i Sabora </li></ul><ul><li>posjeti ministara Marijana Mlinarića, Ivice Kirina, Dragana Primorca, Branka Vukelića, Ivana Šukera, Bože Biškupića, Božidara Kalmete i Petra Čobankovića </li></ul><ul><li>posjet veleposlanika Australije, Nizozemske, Švedske, Češke, Španjolske, Latvije, Kazahstana, Kine, Malezije, Belgije… </li></ul><ul><li>izaslanstva gradova Samobora, Lošinja, Opatije, Slavonskog Broda, Pule, Poreča, Koprivnice, Virovitice, Bjelovara, Petrinje… </li></ul><ul><li>u okviru međunarodne suradnje posjeti delegacija iz gradova prijatelja: Ravensburga, Koblenza (Njemačka), grupe iz Monteala (Italija), Trnave (Slovačka) i Ptuja (Slovenija) kao i Banja Luke i Ljubuškog (BiH) </li></ul><ul><li>U navedenom periodu održano je tridesetak konferencija za novinare, veći broj prezentacija i protokolarnih događaja poput raznih donacija (Općoj bolnici Varaždin u nekoliko navrata) i potpisivanja ugovora sa raznim poslovnim subjektima (Zagrebačka banka, Privredna banka, Calzedonia, Agrokor…) </li></ul>
 • 7. <ul><li>posjeti većih grupa stranih novinara iz Austrije i Njemačke </li></ul><ul><li>u Gradskoj vijećnici pripremljene su i održane prezentacije (Metro mreža, Biotehnološki park i sl.) i promocije knjiga </li></ul><ul><li>Varaždin je bio domaćin velikim manifestacijama poput </li></ul><ul><li>Vatrogasne olimpijade, </li></ul><ul><li>Međunarodnog natjecanja atletskih bacača, </li></ul><ul><li>Špancirfesta, </li></ul><ul><li>Varaždinskih baroknih večeri, </li></ul><ul><li>Susreta povijesnih postrojbi, </li></ul><ul><li>Varaždinskog sjajnog bala te drugih koncerata i kulturnih događaja odnosno izložbi. </li></ul><ul><li>Organizacija brojnih svečanosti javnog karaktera: </li></ul><ul><li>otvaranja tvornica u Slobodnoj zoni Varaždin, </li></ul><ul><li>otvaranja Carinarnice, </li></ul><ul><li>puštanja u rad pročistača, </li></ul><ul><li>otvorenje Parka Pape Ivana Pavla II., </li></ul><ul><li>komunalno-infrastrukturnih objekata i raznih poslovnih objekata i sl. </li></ul><ul><li>početkom godine organiziran je i novi način medijskog praćenja putem servisa Presscut.. </li></ul>Protokol i odnosi s javnošću (promocija Grada Varaždina, suradnja sa medijima i novinarima, međunarodna suradnja te suradnja sa drugim jedinicama lokalne samouprave)
 • 8. <ul><li>Projekt Biotehnološki park </li></ul><ul><ul><li>kao prvi u Hrvatskoj započinjemo s projektom izgradnje biotehnološkog parka i razvoja biotehnologije u Varaždinu, danas područja najvećeg gospodarskog rasta u najrazvijenijim zapadnoeuropskim zemljama i SAD-u </li></ul></ul><ul><ul><li>osniva se pravo građenja na 77 ha 97 a 96 m2 u poduzetničkoj zoni „Brezje“ sa ulagateljem Biotehnološki park Varaždin d.o.o. </li></ul></ul><ul><ul><li>predmetno zemljište koristit će investitori koji proizvode, trguju i/ili distribuiraju biotehnološke, farmaceutske, visokotehnološke ili IT proizvode ili koji djeluju na polju razvoja, obrazovanja, znanosti i sl. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciljevi: </li></ul></ul><ul><ul><li>gospodarski rast i razvoj grada Varaždina, smanjenje nezaposlenosti </li></ul></ul><ul><ul><li>mogućnost zapošljavanja visokoobrazovanih ljudi </li></ul></ul><ul><ul><li>sveučilišni i znanstveni razvoj grada Varaždina </li></ul></ul><ul><ul><li>osnivanje visokoškolskih i znanstvenih institucija - instituta za biotehnologiju i slično </li></ul></ul>GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA VARAŽDINA PODUZETNIČKA ZONA BREZJE
 • 9. <ul><li>Projekt izgradnje proizvodnih pogona bez posebnog izvora zagađivanja uz mogućnost zapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta - COM PROM d.o.o. </li></ul><ul><ul><li>raspisan natječaj za prodaju cca 38 000 m2 zemljišta u poduzetničkoj zoni „Brezje“ u cilju izgradnje proizvodnih pogona bez posebnog izvora zagađivanja uz mogućnost zapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta </li></ul></ul><ul><ul><li>COM PROM d.o.o. – izgradnja tvornice za proizvodnju konfekcije, tehnološki podređena punoj iskoristivosti energije i maksimalnoj zaštiti okoliša </li></ul></ul><ul><ul><li>trgovačko društvo trenutno zapošljava 100 radnika s tendencijom rasta na 400 </li></ul></ul><ul><li>ciljevi: </li></ul><ul><ul><li>gospodarski rast i razvoj grada Varaždina, smanjenje nezaposlenosti </li></ul></ul><ul><ul><li>mogućnost otvaranja novih radnih mjesta </li></ul></ul>GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA VARAŽDINA PODUZETNIČKA ZONA BREZJE
 • 10. <ul><li>Poljoprivredno zemljište </li></ul><ul><ul><li>raspisan natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Varaždina </li></ul></ul><ul><ul><li>po dobivanju svih potrebnih državnih suglasnosti, natječajem prodano sveukupno </li></ul></ul><ul><ul><li>47 h 17 a 75 m2 poljoprivrednog zemljišta obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima </li></ul></ul><ul><ul><li>prihod od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta 796.375,36 kuna </li></ul></ul><ul><li>Ciljevi: </li></ul><ul><ul><li>zaštita poljoprivrednog zemljišta, održanje poljoprivredne kulture uz zaštitu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva, promicanje ekološke poljoprivrede </li></ul></ul>Provođenje Strategije gospodarenja i Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Varaždina
 • 11. <ul><li>Upravni odjel za gospodarstvo, finacije i javne prihode </li></ul><ul><li>Rad na vlastitom (internom) „ cash pooling “ rješenju svih proračunskih korisnika i gradskih poduzeća </li></ul><ul><li>Ulazak u „ cash pooling “ sa Varaždinskom županijom u cilju boljeg upravljanja gradskim novcem i ostvarivanja boljih uvjeta banaka </li></ul><ul><li>U studenom 2005. godine izrađen je koncept projektnog rješenja „ Gradske riznice “ </li></ul><ul><li>Potpisan ugovor sa Privrednom bankom o uvođenju besplatne mPay usluge za plaćanje komunalnih računa putem mobilnih telefona </li></ul><ul><li>Izrada prijedloga Proračuna grada Varaždina za 2006. godinu, projekcije proračuna 2006-2008. godine, Odluke o izvršavanja proračuna za 2006. godinu i ostalih popratnih akata </li></ul><ul><li>Konsolidirana izvješća Grada i svih proračunskih korisnika (sintetička bilanca) </li></ul><ul><li>Stalni analitički i stručni poslovi vezani uz proračun Grada, računovodstvo i financije Grada, razrez i naplata poreza, obavljanje poslova planiranja prihoda za potrebe Grada, priprema proračuna i završnog računa proračuna, realizacija proračuna </li></ul>
 • 12. <ul><li>Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora PREGLED VAŽNIJIH PROJEKATA </li></ul><ul><li>Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza 10.296.603,75 kn </li></ul><ul><ul><li>Rekonstrukcije i sanacije ulica (Kurelčeve, dijela Zagrebačke, Ul. Zelengaj u Kučanu Donjem, Športske u Poljani Biškupećkoj, Gajeve u Gojancu, Moslavačke i Đure Sudete, M. Jurić-Zagorke) </li></ul></ul><ul><ul><li>Uređenje parkirališta (kod Športskog centra Sloboda, ispred Gradskih bazena, u Prešernovoj ulici) </li></ul></ul><ul><ul><li>Uređenje nogostupa (Fabijanska ulica, V. Gotovca, Hallerova, Trenkova, Istarska i Trg I. Perkovca i Ulica I. Mažuranića u Biškupcu) </li></ul></ul><ul><li>Održavanje lokalne Metro mreže u gradu 100.000,00 kn </li></ul><ul><ul><li>I. faza realizirana (spojeni objekti Trg kralja Tomislava 1 i Trg slobode 12) </li></ul></ul><ul><ul><li>u II. fazi predviđeno je daljnje povezivanje gradskih institucija u jedinstvenu “Metro mrežu” </li></ul></ul><ul><li>Održavanje javnih površina 703.072,05 kn </li></ul><ul><ul><li>Sanacija drvoreda i navodnjavanje u Jagićevom parku, </li></ul></ul><ul><ul><li>Projektna dokumentacija za hortikulturalno uređenje Starog grada </li></ul></ul><ul><li>Izgradnja javne rasvjete 1.451.858,28 kn </li></ul><ul><ul><li>u cijelosti izvršeni radovi (Koprivnička, T. Miškulina, Livadsko naselje, dio K. Filića, V. Gotovca, V. Vidrića i F. Galovića) </li></ul></ul><ul><ul><li>radovi u toku (Supilova, B. Radić, Trg M. Gupca – Štoosov trg, i Sajmišna ulica u Biškupcu) </li></ul></ul>
 • 13. <ul><li>Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora PREGLED VAŽNIJIH PROJEKATA </li></ul><ul><li>Izgradnja groblja 1.546.970,35 kn </li></ul><ul><ul><li>Nastavljeni radovi na II. fazi revitalizacije zaštićenog dijela gradskog groblja </li></ul></ul><ul><ul><li>Radovi na izgradnji novog dijela groblja </li></ul></ul><ul><li>Izgradnja objekata na odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda 2.310.071,51 kn </li></ul><ul><ul><li>Izvršeni radovi na izgradnji kanalizacije (Fabijanska, Starčevićeva, R. Boškovića u Hrašćici, Miškulinova, Pihlerova, Kolanderova…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nastavljeni radovi na izgradnji jugoistočnog obuhvatnog kolektora </li></ul></ul><ul><li>Izgradnja objekata za opskrbu pitkom vodom 833.345,01 kn </li></ul><ul><ul><li>Izvršeni radovi na izgradnji vodovodne mreže (Kučan Donji - ul. Zelengaj, Gojanec – M. Gupca, Hrašćica - R. Boškovića, Jalkovec – Nova ulica i B. Vidović u Varaždinu) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nastavljeni radovi (Vodosprema Doljan i sustav za daljinsko upravljanje vodoopskrbnog sustava regionalnog vodovoda Varaždin) </li></ul></ul><ul><li>Investicijsko održavanje spomenika kulture 773.221,08 kn </li></ul><ul><ul><li>Nastavljeni radovi na adaptaciji Sinagoge, uređenje pročelja palače na Stančićevom trgu, restauratorski radovi na kapeli I. P. Nepomuka, restauratorski radovi na objektu HNK, obnova postamenta Grguru Ninskom, donacija Franjevačkom samostanu (obnova žitnice) </li></ul></ul>
 • 14. <ul><li>Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora PREGLED VAŽNIJIH PROJEKATA </li></ul><ul><li>Program zaštite okoliša 64,000.00 kn </li></ul><ul><ul><li>Izrada Studije utjecaja na okoliš (za lokaciju odlagališta komunalnog otpada u Brezju) </li></ul></ul><ul><li>Prostorno-planska dokumetacija 216.550,00 kn </li></ul><ul><ul><li>Za potrebe izgradnje sportsko-rekreacijsko-šetališnog kompleksa Drava pokrenuta je izrada dviju stručnih podloga: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pokrenuta izrada urbanističkog rješenja područja Ribnjak, šume Jelačićke (gradska sportska dvorana i sveučilišni kampus) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>stručni osvrt na postojeću šumu Jelačićka </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Urbanistički plan uređenja povijesne jezgre grada Varaždina (Izvješće o provedenoj javnoj raspravi, Prijedlog Plana od strane Savjeta za prostorne uređenje prihvaćeno od strane Gradskog poglavarstva) </li></ul></ul><ul><ul><li>Generalni urbanistički plan grada (provedena je javna rasprava, u tijeku je obrada primjedbi) </li></ul></ul><ul><ul><li>Detaljni urbanistički plan proširenja gradskog groblja – započela izrada </li></ul></ul>
 • 15. <ul><li>Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora PREGLED VAŽNIJIH PROJEKATA </li></ul><ul><ul><li>JAVNA USTANOVA &quot;GRADSKI STANOVI&quot; VARAŽDIN </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktivnosti po POS programu 105.000.000,00 kn </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>izrađen program II. faze za izgradnju cca 200 stanova u 7 objekata </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>dobivena suglasnost Ministarstva na taj program </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>potpisan ugovor s APN-om o prenošenju investicijskih poslova na JU &quot;Gradski stanovi&quot; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>dinamika izgradnje II. faze predviđena - početak 2006., useljenje svih objekata - krajem 2008. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Izgradnja stambenih objekata u Hrašćici 30.000.000,00 kn </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>izrađena projektna dokumentacija </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>dobivena građevinska i lokacijska dozvola </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>započeta izgradnja A. objekta sa 48 stanova čije useljenje se planira u VII. mj. ove godine </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>proveden postupak javnog nadmetanja i potpisan ugovor o kreditiranju izgradnje dva objekta (A. i B.) sa 90 stanova uz kamatnu stopu 3,23% godišnje </li></ul></ul></ul>
 • 16. <ul><li>Upravni odjel za znanost, kulturu i šport </li></ul><ul><li>Konstituirana upravna vijeća i savjeti u novom sastavu te izvršeno usklađivanje statuta ustanova kulture vezano uz imenovanje predsjednika upravnih vijeća i savjeta </li></ul><ul><li>Odobrena potpora Grada uključivanju Gradskog muzeja Varaždin u projekte prekogranične suradnje u cilju dobivanja sredstva iz fondova EU </li></ul><ul><li>Nastavljena obnova palače Herzer </li></ul><ul><li>Imenovana v.d. ravnateljica Kazališta, prihvaćen program djelovanja za četverogodišnje razdoblje (naglasak na poboljšanje financijskog poslovanja) </li></ul><ul><li>Kupljena dodatna suvremena oprema (LED) kojom se omogućuje daljnja kinoprikazivačka djelatnost u Pučkom otvorenom učilištu </li></ul><ul><li>Donirana dodatna sredstva Varaždinskim baroknim večerima za ugovaranje izrade kopije povijesnog pozitiva </li></ul><ul><li>Uspješno pripremljena, održana i financijski zaključena Vatrogasna olimpijada </li></ul><ul><li>Visoka elektrotehnička škola preustrojena u Veleučilište i prihvaćen “Idejni projekt razvoja Veleučilišnog kampusa” </li></ul>
 • 17. <ul><li>Upravni odjel za znanost, kulturu i šport </li></ul><ul><li>Poduzete mjere za razvoj projekta “Varaždin – grad kao robna marka” i koordinaciju projekta “Varaždinska kuća – dobro iz Varaždina” </li></ul><ul><li>Uspješno provedene aktivnosti temeljem kojih je Grad Varaždin dobio priznanje “Grad Varaždin – prijatelj djece” </li></ul><ul><li>Donacije Zagrebačke banke, Termoplina d.d, i tvrtke Agrokor d.d za financijsku pomoć športskim klubovima u najvišim ligaškim natjecanjima </li></ul><ul><li>Realizacija programa Hrvatskog olimpijskog odbora – ureda za lokalni šport (sredstva za Športski centar Sloboda i Hrvački klub Varteks) </li></ul><ul><li>Donacijama podržani seniorski prvaci Hrvatske za 2006. godinu: </li></ul><ul><ul><li>Hrvački klub Varteks </li></ul></ul><ul><ul><li>Športski atletski klub Varaždin </li></ul></ul><ul><ul><li>Odbojkaški klub Varaždin </li></ul></ul><ul><li>Željko Vincek – juniorski prvak Europe na 400 m </li></ul><ul><li>Grad Varaždin prihvatio prijedlog kandidature za domaćinstvo jedne od kvalifikacijskih grupa rukometnog natjecanja (Prvenstvo svijeta 2009. ili Europsko prvenstvo 2010.) – uvjet nova gradska dvorana </li></ul>
 • 18. <ul><li>Upravni odjel za školstvo zdravstvo i socijalnu djelatnost </li></ul><ul><li>Školstvo i predškolski odgoj </li></ul><ul><ul><li>Izrada i provođenje odluke o načinu financiranja osnovnog školstva na temelju zakonskih kriterija </li></ul></ul><ul><ul><li>Provođenje i praćenje postupka javnog nadmetanja za kapitalna ulaganja vezano uz vatrogasnu olimpijadu </li></ul></ul><ul><ul><li>Izrada projekta uvođenja cjelodnevne nastave u osnovne škole u smislu analize postojećeg prostornog stanja s projekcijom potreba </li></ul></ul><ul><ul><li>Mjesečna praćenja programa iznad zakonskog pedagoškog standarda u osnovnim školama </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Produženi boravak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Izvannastavne aktivnosti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Natjecanja učenika </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prehrana učenika </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sigurnost djece u prometu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uvođenje i provođenje HNOS programa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Škole plivanja ... </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Organiziranje i ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe podizanjem standarda i dodatnim ulaganjima u objekte predškolskih ustanova </li></ul></ul><ul><ul><li>Izrada elaborata detaljne financijske analize i analize djelatnosti vezano uz reorganizaciju predškolske djelatnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Provođenje postupka natječaja i dodjela novih stipendija te njihovo praćenje i evidencija </li></ul></ul>
 • 19. <ul><li>Upravni odjel za školstvo zdravstvo i socijalnu djelatnost </li></ul><ul><li>Zdravstvo i socijalna djelatnost </li></ul><ul><ul><li>novi program “Donacija za novorođenu djecu” i “Financiranje vikend karata” </li></ul></ul><ul><ul><li>isplaćena Božićnica za 2699 umirovljenika i 239 korisnika osobne invalidnine </li></ul></ul><ul><ul><li>dodijeljena sredstva za nabavu ogrijeva korisnicima pomoći za uzdržavanje </li></ul></ul><ul><ul><li>u suradnji sa Gradskim društvom crvenog križa provodi se program “Pomoć u kući” (u tretmanu sedamdesetak osoba) </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizacija preseljenja Prenoćišta za beskućnike na novu lokaciju </li></ul></ul><ul><ul><li>Sufinanciranje i pružanje pomoći Domu za žrtve nasilja “Utočište Sv. Nikola” </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizacija i pokrivanje troškova ljetovanja socijalno ugrožene djece </li></ul></ul><ul><ul><li>Podjela božićinih poklon paketa za socijalno ugroženu djecu Grada Varaždina (darivano 320 djece) </li></ul></ul><ul><ul><li>Suradnja i sufinanciranje rada Centra za izvanbolničko liječenje ovisnosti, Zajednice Cenacolo te predlaganje raznovrsnih programa i predavanja s ciljem prevencije ovisnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Sufinanciranje u nabavci opreme Opće bolnice Varaždin te edukacije stručnog osoblja </li></ul></ul>
 • 20. <ul><li>Upravni odjel za opće poslove </li></ul><ul><li>Mjesni odbori </li></ul><ul><ul><li>izgradnja Društvenog doma u Mjesnom odboru Poljana Biškupečka (I. faza) </li></ul></ul><ul><ul><li>uređenje i opremanje športskog igrališta u Mjesnom odboru Poljana Biškupečka </li></ul></ul><ul><ul><li>opremanje mjesnih odbora, komunikacijska i računalna oprema </li></ul></ul><ul><ul><li>redovita tekuća i investicijska održavanja poslovnih prostora i zgrada koja služe za rad mjesnih odbora i drugih udruga građana (uvođenje centralnog grijanja, soboslikarski radovi, održavanje elektro i vodovodne instalacije i sl.) </li></ul></ul><ul><li>Civilna zaštita </li></ul><ul><ul><li>financiranje civilne zaštite, nabava čamca za spašavanje </li></ul></ul><ul><ul><li>izrada procjene ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa na području Grada Varaždina </li></ul></ul><ul><ul><li>konstituiranje stožera civilne zaštite Grada Varaždina </li></ul></ul><ul><ul><li>procjena šteta od elementarnih nepogoda (tuče za pravne i fizičke osobe) </li></ul></ul><ul><li>Javna nabava </li></ul><ul><ul><li>izrada plana javnih nabava Grada Varaždina </li></ul></ul><ul><ul><li>osnivanje povjerenstava za provedbu svih javnih nabava </li></ul></ul><ul><ul><li>realizacija i provedba – javnih nabava ispod vrijednosti 200.000,00 kn i javnih nabava iznad vrijednosti 200.000,00 kn </li></ul></ul>

Related Documents