Grad Varaždin „ Varaždin i u krizi ima najnižu stopu nezaposlenosti u državi od oko pet posto. Njegova slobodna zona već ...
„ Uspješnost gradova i njihova privlačnost biznisu neodvojivo su povezani s ljudima koji su im na čelu, njihovim njuhom z...
<ul><li>„ Najbolji za život i biznis, gradovi na ovogodišnjoj Forbesovoj listi svjedoče da i u krizi ima života i poslovne...
Razlozi nagrade prema Forbes magazinu <ul><li>najniža stopa nezaposlenosti u državi u vrijeme krize </li></ul><ul><li>titu...
Veliki skok Varaždina sa 6. mjesta na 1. – rezultat promišljenih razvojnih strategija
 
 
GRADU VARAŽDINU ZELENI CVIJET - DEVETU GODINU ZA REDOM
Varaždin – „Zeleni grad” <ul><li>Agenda „Zeleni grad Varaždin“ proizlazi iz dokumenta „Agenda 21“; akcijskog plana održivo...
Varaždin – „Zeleni grad” <ul><li>Održivi razvoj definira se kao „Razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice bez ugrožavanj...
Varaždin – „Zeleni grad” <ul><li>Urbano planiranje: planiranje i razvoj grada usklađeno s okvirima postojećeg prirodnog ok...
Varaždin – „Zeleni grad” <ul><li>Obrazovanje: sveobuhvatna briga za dodatno unapređenje uvjeta predškolskog, osnovnoškolsk...
<ul><li>Hvala, posjetite nas opet! </li></ul>
of 13

Prezentacija Ivana Čehoka 24.04 2010

Prezentacija Ivana Čehoka 24.04 2010 za gospodina Ivu Josipovića, predsjednika RH.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija Ivana Čehoka 24.04 2010

 • 1. Grad Varaždin „ Varaždin i u krizi ima najnižu stopu nezaposlenosti u državi od oko pet posto. Njegova slobodna zona već godinama nosi titulu najveće greenfield investicije.” Forbes magazin, hrvatsko izdanje svibanj 2010
 • 2. „ Uspješnost gradova i njihova privlačnost biznisu neodvojivo su povezani s ljudima koji su im na čelu, njihovim njuhom za biznis i osjećajem za životne potrebe sugrađana. Tamo gdje su ti elementi u ravnoteži život je bio dobar i u dosad najtežoj kriznoj godini...” Forbes magizin, hrvatsko izdanje, svibanj 2010.
 • 3. <ul><li>„ Najbolji za život i biznis, gradovi na ovogodišnjoj Forbesovoj listi svjedoče da i u krizi ima života i poslovne dinamike.” Forbes magazin, hrvatsko izdanje, svibanj 2010 </li></ul>
 • 4. Razlozi nagrade prema Forbes magazinu <ul><li>najniža stopa nezaposlenosti u državi u vrijeme krize </li></ul><ul><li>titule grada baroka, kulture i poznatog Špancirfesta dokazuje da je riječ o gradu koji je istodobno ugodan za život </li></ul><ul><li>najviši komunalni standardi </li></ul><ul><li>promišljena stambena politika </li></ul><ul><li>rad svih škola u jednoj smjeni </li></ul><ul><li>odlični kulturni sadržaji </li></ul><ul><li>grad „prijatelj biznisa” </li></ul><ul><li>5500 studenata </li></ul><ul><li>FOI – kao jedan od najboljih fakulteta u državi </li></ul><ul><li>Varaždin je među prvih deset po većini kriterija za konačnu listu </li></ul><ul><li>treći grad u Hrvatskoj po BDP-u </li></ul><ul><li>porezne olakšice, carinske usluge i pojednostavljena cjelokupna administrativna procedura </li></ul>
 • 5. Veliki skok Varaždina sa 6. mjesta na 1. – rezultat promišljenih razvojnih strategija
 • 8. GRADU VARAŽDINU ZELENI CVIJET - DEVETU GODINU ZA REDOM
 • 9. Varaždin – „Zeleni grad” <ul><li>Agenda „Zeleni grad Varaždin“ proizlazi iz dokumenta „Agenda 21“; akcijskog plana održivog razvoja, kojeg je iznjedrila „Konferencija Ujedinjenih nacija o okolišu i razvoju“ („Earth“ konferencija) u Rio de Janeiru 1992. godine, a potvrdila ju je „Konferencija o održivom razvoju“ UN-a u Johanesburgu 2002. </li></ul><ul><li>Agenda 21 je sveobuhvatni akcijski plan; predložak za stvaranje uvjeta za održivi razvoj na globalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini </li></ul><ul><li>Obuhvaća 40 različitih područja djelovanja i sadržava više od 2500 smjernica, načela i zahtjeva od kojih se gotovo 2/3 svih odnosi se na lokalnu razinu </li></ul><ul><li>Lokalne se zajednice pozivaju da pokrenu proces široke komunikacije o održivom razvoju te da razviju vlastite lokalne agende za njegovo postizanje </li></ul><ul><li>„ Zeleni grad Varaždin“ bit će jedna od lokalnih agendi održivog razvoja, prilagođena i osmišljena u skladu sa specifičnostima, potrebama i mogućnostima koje Varaždin pruža </li></ul><ul><li>„ Zeleni grad“ počiva na sinergijskom djelovanju i učinku aktivnosti i programa iz cijelog niza područja održivog razvoja te uključuje usklađene aktivnosti niza subjekata: upravnih, obrazovnih, gospodarskih i subjekata civilnog društva </li></ul>
 • 10. Varaždin – „Zeleni grad” <ul><li>Održivi razvoj definira se kao „Razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje buduće potrebe“ </li></ul><ul><li>Osnovna područja izrade agedne „Zeleni grad“: </li></ul><ul><ul><li>Zaštita okoliša </li></ul></ul><ul><ul><li>Urbano planiranje </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvaliteta življenja </li></ul></ul><ul><ul><li>Obrazovanje </li></ul></ul><ul><ul><li>Razvoj gospodarskih potencijala </li></ul></ul><ul><li>Zaštita okoliša: daljnji razvoj sustava upravljanja i </li></ul><ul><ul><li>zbrinjavanja otpada i njegova recikliranja, </li></ul></ul><ul><ul><li>povećanje energetske efikasnosti grada, dodatno podizanje ekološke svijest i gr ađana, korištenje i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije te „zelenih“ energija za upravljanje prirodnim resursima </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul>
 • 11. Varaždin – „Zeleni grad” <ul><li>Urbano planiranje: planiranje i razvoj grada usklađeno s okvirima postojećeg prirodnog okruženja, razvoj sustava javnog prijevoza, uređenje biciklističkih staza i širenje pješačkih zona, izgradnja stambenih i drugih sadržaja primjereno potrebama 21. stoljeća, uz korištenje modernih tehnologija izgradnje </li></ul><ul><li>Kvaliteta življenja: cijeli niz mjera za povećanje objektivne i subjektivne percepcije kvalitete života i mogućnosti za ostvarenje osobnih interesa - veća briga za građane s posebnim potrebama, stvaranje poticajnog društvenog okruženja za mlade ljude, dodatna briga za podizanje socijalne sigurnosti građana općenito, a posebno, starijih osoba, razvoj rekreativnih sportskih sadržaja, podržavanje kulturnih sadržaja i kapaciteta, predviđanje smjera razvoja sustava zdravstvene skrbi u skladu s potrebama i tehnološkim mogućnostima 21. stoljeća </li></ul>
 • 12. Varaždin – „Zeleni grad” <ul><li>Obrazovanje: sveobuhvatna briga za dodatno unapređenje uvjeta predškolskog, osnovnoškolskog te visokoškolskog obrazovanja; projekti cjeloživotnog obrazovanja, poticanje obrazovnih područja u skladu s potrebama i mogućnostima modernog življenja i razvoja održive industrije te novih tehnologija </li></ul><ul><li>Razvoj gospodarskih potencijala: strateški okvir gospodarskog razvoja grada u skladu s načelima održivog razvoja, poticanje „zelene“ industrije, IT tehnologija, promicanje društveno odgovornog poslovanja </li></ul><ul><li>Agenda će sadržavati tehničke i financijske planove njezina provođenja, izvore financiranja programa i nositelje aktivnosti, a obuhvaćat će vrijeme provedbe od deset godina, zaključno s 2020. godinom </li></ul><ul><li>U njezinoj izradi i provedbi, posebna će pažnja biti usmjerena na otvorenu komunikaciju i javnu raspravu s građanima, kako bi njezina implementacija zaista bila na opći i dugoročni interes građana i Grada Varaždina </li></ul>
 • 13. <ul><li>Hvala, posjetite nas opet! </li></ul>

Related Documents