Na podstawie książki Jerzego Guta i Wojciecha
Hamana „Psychologia szefa. Szef to zawód”
PARP 2013
Opracował: Iwo Jabłońsk...
Praktyka wystąpienia powitalnego
Pierwsze wejście
Na czym Ci zależy?
OKREŚL CO TOLERUJESZ, A CZEGO NIE TOLERUJESZ
Unikaj domysłów podwładnych
POWIEDZ DOKŁ...
To nie Twoje dzieci, to Twoi
pracownicy.
TOP LISTA KAR
- CIĘŻKA ROBOTA (zadania, których nikt nie lubi)
- WIĘCEJ KONTROLI (sprawozdanie ze wszystkiego)
- NADANIE ...
Nie oceniaj! Nie jesteś od wychowywania!
ALGORYTM KARANIA
- ZAPOWIEDŹ CELU SPOTKANIA (za co jest karany, jaką zasadę szefa złamał, na co
naraził szefa i firmę)
- W...
Doceniaj. Zawsze. Od tego jesteś.
TOP LISTA NAGRÓD
- SYMBOLICZNE NAGRODY – ELITARNOŚĆ WŚRÓD PRACOWNIKÓW
- OPIEKA NAD BLISKIMI – SZEF NICZYM OJCIEC
- REALIZ...
ALGORYTM NAGRADZANIA
- ZAPOWIEDŹ CELU SPOTKANIA (pozytywne emocje od początku
spotkania, powód nagrody, korzyści szefa i f...
Niepublicznie
UKARAJ
Publicznie
daj NAGRODĘ
Pamiętaj, że masz swoje interesy.
ALGORYTM TRUDNEJ DECYZJI
- ZAPOWIEDŹ CELU SPOTKANIA (pokazanie ludzkiej strony szefa, trudności
komunikatu)
- JASNE ZAKOMU...
SZEF DEFINIUJE PROBLEMY, A NIE JE
ROZWIĄZUJE ZA PRACOWNIKA
Pamiętaj, że każdy ma potrzeby.
DLACZEGO CI
NA TYM
ZALEŻY MÓJ
PRACOWNIKU?
CO JEST TWYM CELEM?
Oręż jest każdemu potrzebny.
TECHNIKI WPŁYWU
- PREZENTACJA INTENCJI SZEFA
- SZEF MÓWIĄCY O SWOICH UCZUCIACH
- CIĄGŁE PYTANIE „DLACZEGO?”
- CIĄGŁE PYTA...
Udanego szefa poznaje się po tym jak
kończy.
ALGORYTM ZWALNIANIA
- CEL SPOTKANIA (ludzka twarz szefa, informacja o trudnościach, nakreślenie
powodu wezwania)
- DECYZJA...
Przełożony to też człowiek.
ALGORYTM PROSZENIA
- KONKRETNA PROŚBA
- DĄŻENIE DO JEDNOZNACZNEJ ODPOWIEDZI PRZEŁOŻONEGO
- PRZEJŚCIE OD STANOWISK DO INTE...
Narzekanie to też aktywność.
LECZENIE NARZEKANIA
- STARANNE WYSŁUCHANIE KONKRETÓW (niekoniecznie słuchanie wszystkiego)
- ODTRUCIE POPRZEZ UKAZANIE DO...
SZEF JEST JAK
OGRODNIK. NIE DAJE
OWOCÓW,
ALE DBA BY ROŚLINY
ZAKWITŁY –
PRACOWNIKÓW
TRZEBA UCZYĆ
ODPOWIEDZIALNOŚCI
I SAMODZ...
Nie jesteś sędzią.
ALGORYTM MEDIACJI
- KRÓTKIE WYSŁUCHANIE STRON
- USTAWIENIE REGUŁ SPOTKANIA I PRZYPOMNIENIE ROLI MEDIATORA
- STANOWISKA WY...
Na podstawie książki Jerzego Guta i Wojciecha
Hamana „Psychologia szefa. Szef to zawód”
PARP 2013
Opracował: Iwo Jabłońsk...
of 28

Poradnik szefa

Poradnik szefa for UMCS
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Poradnik szefa

 • 1. Na podstawie książki Jerzego Guta i Wojciecha Hamana „Psychologia szefa. Szef to zawód” PARP 2013 Opracował: Iwo Jabłoński
 • 2. Praktyka wystąpienia powitalnego
 • 3. Pierwsze wejście Na czym Ci zależy? OKREŚL CO TOLERUJESZ, A CZEGO NIE TOLERUJESZ Unikaj domysłów podwładnych POWIEDZ DOKŁADNIE CO CENISZ, A CO SZCZEGÓLNIE KAŻESZ Daj im możliwość dogłębnego zrozumienia ZAPROŚ DO PYTANIA W RAZIE NIEJASNOŚCI DECYZJI
 • 4. To nie Twoje dzieci, to Twoi pracownicy.
 • 5. TOP LISTA KAR - CIĘŻKA ROBOTA (zadania, których nikt nie lubi) - WIĘCEJ KONTROLI (sprawozdanie ze wszystkiego) - NADANIE TYTUŁU OSTATNIEGO DO CZEGOŚ (….do obiadu) - MNIEJ KOMPETENCJI I SAMODZIELNOŚCI (mniej informacji) - OGRANICZENIE DOSTĘPU DO DÓBR (koniec samochodu firmowego) - WIĘCEJ DYSTANSU DO PRACOWNIKA (bardziej oficjalna forma) - DODATKOWA PRACA LUB JEJ INNY CHARAKTER (w najbliższym miesiącu…)
 • 6. Nie oceniaj! Nie jesteś od wychowywania!
 • 7. ALGORYTM KARANIA - ZAPOWIEDŹ CELU SPOTKANIA (za co jest karany, jaką zasadę szefa złamał, na co naraził szefa i firmę) - WYMIERZENIE KARY - JEDNORAZOWE DOPUSZCZENIE PODWŁADNEGO DO GŁOSU - OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA (propozycja pomocy na przyszłość, zapowiedź surowszych kar, naprawa błędu, dobitne zakończenie spotkania)
 • 8. Doceniaj. Zawsze. Od tego jesteś.
 • 9. TOP LISTA NAGRÓD - SYMBOLICZNE NAGRODY – ELITARNOŚĆ WŚRÓD PRACOWNIKÓW - OPIEKA NAD BLISKIMI – SZEF NICZYM OJCIEC - REALIZOWANIE POTRZEB – SZEF CZARODZIEJEM - ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ – SZEF TRENEREM PASJI „Nie bój się mówić: DZIĘKUJĘ. DOCENIAM. JESTEM WDZIĘCZNY.”
 • 10. ALGORYTM NAGRADZANIA - ZAPOWIEDŹ CELU SPOTKANIA (pozytywne emocje od początku spotkania, powód nagrody, korzyści szefa i firmy dzięki pracy pracownika, odwołanie się do zasad szefa) - WYZNACZENIE NAGRODY - ROZMOWA O ŻRÓDŁACH SUKCESU - ZAPOWIEDŹ DALSZEGO NAGRADZANIA DANEJ POSTAWY Zawsze doceniaj postawy. Często nagradzaj czyny.
 • 11. Niepublicznie UKARAJ Publicznie daj NAGRODĘ
 • 12. Pamiętaj, że masz swoje interesy.
 • 13. ALGORYTM TRUDNEJ DECYZJI - ZAPOWIEDŹ CELU SPOTKANIA (pokazanie ludzkiej strony szefa, trudności komunikatu) - JASNE ZAKOMUNIKOWANIE DECYZJI (uzasadnienie z podkreśleniem interesów szefa) - ZAKOŃCZENIE ROZMOWY LUB NEGOCJACJE W OPARCIU O INTERESY STRON Za każdym STANOWISKIEM kryje się określony INTERES. Można zaspokoić interes przy użyciu innego stanowiska (inaczej oczekiwania).
 • 14. SZEF DEFINIUJE PROBLEMY, A NIE JE ROZWIĄZUJE ZA PRACOWNIKA
 • 15. Pamiętaj, że każdy ma potrzeby.
 • 16. DLACZEGO CI NA TYM ZALEŻY MÓJ PRACOWNIKU? CO JEST TWYM CELEM?
 • 17. Oręż jest każdemu potrzebny.
 • 18. TECHNIKI WPŁYWU - PREZENTACJA INTENCJI SZEFA - SZEF MÓWIĄCY O SWOICH UCZUCIACH - CIĄGŁE PYTANIE „DLACZEGO?” - CIĄGŁE PYTANIE „CZY DOBRZE ROZUMIEM?” - JEDNOZNACZNE „NIE ZROBIĘ TEGO”, ALE W ZAMIAN „W JAKI INNY SPOSÓB MOGĘ POMÓC CI MÓJ PRACOWNIKU?” - STAWIANIE GRANIC „NIE ŻYCZĘ SOBIE…” - TARGOWANIE SIĘ Z PRACOWNIKIEM
 • 19. Udanego szefa poznaje się po tym jak kończy.
 • 20. ALGORYTM ZWALNIANIA - CEL SPOTKANIA (ludzka twarz szefa, informacja o trudnościach, nakreślenie powodu wezwania) - DECYZJA O ZWOLNIENIU (krótka, z poważnym uzasadnieniem, następnie podtrzymanie swej decyzyjności bez względu na argumentację) - NEGOCJACJE SPOSOBU ROZSTANIA (z targowaniem, by dać pracownikowi ostatnią satysfakcję) „Ludzie zachowują się jak wariaci, kiedy są traktowani jak wariaci.”
 • 21. Przełożony to też człowiek.
 • 22. ALGORYTM PROSZENIA - KONKRETNA PROŚBA - DĄŻENIE DO JEDNOZNACZNEJ ODPOWIEDZI PRZEŁOŻONEGO - PRZEJŚCIE OD STANOWISK DO INTERESÓW STRON - NAZWANIE PROBLEMU NEGOCJACYJNEGO - ZAPROSZENIE SZEFA DO WSPÓLNEGO SZUKANIA ROZWIĄZANIA - PRZYPOMNIENIE WSPÓLNYCH INTERESÓW STRON Uważaj na pouczanie szefa, podchwytliwe pytania, interpretacje, wypominanie przeszłości, wpędzanie w poczucie winy, ekspresyjną mowę ciała.
 • 23. Narzekanie to też aktywność.
 • 24. LECZENIE NARZEKANIA - STARANNE WYSŁUCHANIE KONKRETÓW (niekoniecznie słuchanie wszystkiego) - ODTRUCIE POPRZEZ UKAZANIE DOBRYCH STRON I WARTOŚCI FIRMY - NAZWANIE PROBLEMU PRACOWNIKA - POMOC W ROZWIĄZANIU LUB ZGŁUSZENIE ZAWZIĘTEGO NARZEKACZA Narzekanie bez konkretnych powodów rujnuje jedność każdego zespołu. Nic nie może zrównoważyć etatowego marudy.
 • 25. SZEF JEST JAK OGRODNIK. NIE DAJE OWOCÓW, ALE DBA BY ROŚLINY ZAKWITŁY – PRACOWNIKÓW TRZEBA UCZYĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI
 • 26. Nie jesteś sędzią.
 • 27. ALGORYTM MEDIACJI - KRÓTKIE WYSŁUCHANIE STRON - USTAWIENIE REGUŁ SPOTKANIA I PRZYPOMNIENIE ROLI MEDIATORA - STANOWISKA WYJŚCIOWE STRON - ANALIZA INTERESÓW OBU STRON - SFORMUŁOWANIE PROBLEMU, KTÓRY MAJĄ ROZWIĄZAĆ STRONY - ZAPOWIEDŹ KONSEKWENCJI W RAZIE NIEPOWODZENIA STRON - PRZYPOMNIENIE WSPÓLNYCH INTERESÓW STRON Nigdy nie trzymaj racji żadnej ze stron. Bądź po stronie prawdy i faktów.
 • 28. Na podstawie książki Jerzego Guta i Wojciecha Hamana „Psychologia szefa. Szef to zawód” PARP 2013 Opracował: Iwo Jabłoński

Related Documents