Zaawansowanemetodyoptymalizacjikonwersji w e-commerce<br />Andrzej Bednarczyk<br />Head of IT / Yeego.com<br />
Agenda prezentacji<br /><ul><li>Yeego.com - system rezerwacjihoteli on-line
Model biznesowy vs. kosztypozyskaniakonwersji
Czynnikidynamicznevs. konwersjastrony www
Optymalizacjastrony
Optymalizacjasystemupłatności
Scentralizowanysystem automatycznejoptymalizacjikonwersji
Automatycznawalidacjakupowanego traffic-u
Optymalizacjailościkupowanegotraffic-u
Optymalizacjakosztówzakupu traffic-u
Dynamicznaoptymalizacjadostępnościasortymentu</li></li></ul><li>Yeego.com - system rezerwacjihoteli on-line<br /><ul><li>s...
współpraca z ponad 25 systemami hotelowymi (tzw. partnerami) – zarówno sieciowymi jak i lokalnymi
unikalny system wyszukiwania oparty o geolokacje
Podstawowe jednostki – miasta, lokacje, atrakcje, hotele, partnerzy itd..</li></li></ul><li>Model biznesowy vs. kosztypozy...
of 14

IxDA Poznan #4 Andrzej Bednarczyk: Zaawansowane metody optymalizacji konwersji w e-commerce

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - IxDA Poznan #4 Andrzej Bednarczyk: Zaawansowane metody optymalizacji konwersji w e-commerce

 • 1. Zaawansowanemetodyoptymalizacjikonwersji w e-commerce<br />Andrzej Bednarczyk<br />Head of IT / Yeego.com<br />
 • 2. Agenda prezentacji<br /><ul><li>Yeego.com - system rezerwacjihoteli on-line
 • 3. Model biznesowy vs. kosztypozyskaniakonwersji
 • 4. Czynnikidynamicznevs. konwersjastrony www
 • 5. Optymalizacjastrony
 • 6. Optymalizacjasystemupłatności
 • 7. Scentralizowanysystem automatycznejoptymalizacjikonwersji
 • 8. Automatycznawalidacjakupowanego traffic-u
 • 9. Optymalizacjailościkupowanegotraffic-u
 • 10. Optymalizacjakosztówzakupu traffic-u
 • 11. Dynamicznaoptymalizacjadostępnościasortymentu</li></li></ul><li>Yeego.com - system rezerwacjihoteli on-line<br /><ul><li>system rezerwacjihotelinacałymświecie
 • 12. współpraca z ponad 25 systemami hotelowymi (tzw. partnerami) – zarówno sieciowymi jak i lokalnymi
 • 13. unikalny system wyszukiwania oparty o geolokacje
 • 14. Podstawowe jednostki – miasta, lokacje, atrakcje, hotele, partnerzy itd..</li></li></ul><li>Model biznesowy vs. kosztypozyskaniakonwersji<br /><ul><li>Yeego.com vs. stronymainstreamowenp. Hotels.com, Bookings.com
 • 15. Wpływnarzutuna booking (rezerwację) naopłacalność
 • 16. Optymalizacjakosztówpozyskaniakonwersji (przychodu) jakoklucz do wyjaśnieniamodelubiznesowegoyeego.com</li></ul>Zysk (narzut)<br />Kosztkonwersji<br />Opłacalnośćbookingu<br />
 • 17. Czynnikidynamiczne vs. konwersjastrony www<br />Przykładyczynnikówkształtującychkonwersjęnayeego.com<br /><ul><li>Łatwośćdokonywaniazakupy / usability
 • 18. Łatwośćdokonywaniapłatnościzazakup</li></li></ul><li>Czynnikidynamiczne vs. konwersjastrony www<br /><ul><li>Zmianadostępności u jednegopartnera (tzw. “price change” event)
 • 19. Zmianadostępności u wielupartnerów (tzw. “availability change” event)
 • 20. tzw. “nieprzewidywalnewyjątki” </li></li></ul><li>Optymalizacjastrony<br /><ul><li>Dwiefunkcjestronyyeego.com – generator ruchu (SEO) oraz generator rezerwacji (e-commerce)
 • 21. Optymalizacjacałościserwisu pod kątem SEO
 • 22. Optymalizacjaczęści e-commerce (proceszakupowy) pod kątemmaksymalizacjikonwersji, usability, raportyużytkownikówitd.
 • 23. Testy AB / Cenajakopodstawowyczynnikgwarantującykonwersję</li></li></ul><li>Optymalizacjasystemupłatności<br /><ul><li>Dlaczegowłasny system płatności?
 • 24. Łatwośćdokonywaniapłatnościjakopodstawowyczynnikkonwersjistrony
 • 25. Fraud / systemywalidacjiużytkowników
 • 26. Płatnościautomatyczne vs. manualne
 • 27. “two week charge” – ukłon w stronępłynnościfinansowejużykownika
 • 28. Punktybonusowe – własny program lojalnościowy</li></li></ul><li>Scentralizowanysystem automatycznejoptymalizacjikonwersji<br /><ul><li>Google AdWordsjakopodstawoweźródłozakuputrafficu
 • 29. Uniwersalny system do analizy (nakażdympoziomieaż do słowakluczowego), raportowaniaiautomatycznejoptymalizacjikonwersji z kupowanegotrafficu</li></li></ul><li>Automatycznawalidacjakupowanego traffic-u<br />Problem<br />rozproszona, asynchronicznametodologia<br />zarządzaniakontemAdWords<br />Rozwiązanie<br />automatycznaweryfikacjawszystkichwprowadzanychdanych:<br /><ul><li>automatycznapełnasynchronizacjadanychadwords z systemem
 • 30. automatyczne sprawdzanie poprawności struktury konta AdWords
 • 31. automatyczna walidacja poprawności stosowanych URLs (tracking opłacalności na poziomie słów kluczowych)
 • 32. automatyczna walidacja poprawności URLs vs. landingpage hotel</li></li></ul><li>Optymalizacjailościkupowanegotraffic-u<br /><ul><li>automatycznesugestiehoteli (nayeego.com) dlaktórychwartostworzyćreklamyAdWords
 • 33. automatyka procesu tworzenia reklam AdWords dla grup hoteli
 • 34. automatyczne powiązanie reklam AdWords z wynikami hoteli których dotyczą – system trackingowyyeego.com</li></li></ul><li>Optymalizacjakosztówzakupu traffic-u<br /><ul><li>Automatykasprawdzaniaopłacalnościprowadzonychgrupreklam (sensownościreklamowaniakonkretnychhoteli)
 • 35. Różne rodzaje alertów i akcji im odpowiadających – kliknięcia, koszt, profit (%) etc. dla słów kluczowych jak i Adgroups
 • 36. Powiadamianie, raportowanie oraz bezpośrednie zmiany na koncie AdWords</li></li></ul><li>Dynamicznaoptymalizacjaasortymentu<br /><ul><li>Automatyczny system dostosowywaniawyświetlaniareklam do dostępnościhoteliprzezniereklamowanych (tzw. Availability manager)
 • 37. Automatyczny system manipulowanianarzutu (margin / %) na hotel vs. jego profit generowanyprzydanympoziomiezarzutu w celuautomatycznegowspomaganiamanksymalizacjiopłacalnościprowadzonychdziałań (tzw. Auto Margin)</li></li></ul><li>dzięki za uwagę ;)<br />www.yeego.com<br />

Related Documents