Bogătean Izabella-Claudia IPMI-IIIÎndrumător ştiinţific:Conf. Univ. Dr. Nicolae Chirilă
Conţinutul lucrării şi subiecteleabordate1.Definiţie2.Surse de zgomot3.Efectele zgomotului asuprasănătăţii umane4.Măsurare...
1.Definiţie Sunetul= vibrație a particulelor unui mediu elastic carepoate fi înregistrată de ureche.(Dex ’98) Zgomotul= ...
Proprietăţile fizice alesunetului Frecvenţa = numărul de cicluri de vibraţii produseîntr-o secundă; la om, suprafaţa de a...
2.Surse de zgomotMijloacele de transportIndustriaOraşele
Valori admisibile ale nivelului de zgomot în mediulurban conform STAS 10009-88Spaţiul considerat Nivelul de zgomot (dB)Par...
Nivelul relativ al sunetuluidB Sunet0 Prag inferior auzului10 Foşnetul frunzelor12 Şoaptă20-50 Conversaţie discretă50-65 C...
3.Efectele zgomotului asuprasănătăţii umane Consecinţe psihice: stress, iritabilitate, scădereafuncţiilor cognitive, aste...
Durata de expunere maximă la zgomotIntensitatea sunetului Număr maxim de ore /zi115 < 1 /4110 1 /2105 1100 297 395 492 690 8
4.Măsurarea zgomotelorSonometrul: Instrument electronic pentru măsurarea intensității undelorsonore, de obicei a zgomotelo...
5.Studiu de caz- UPM
Harta de zgomot este o reprezentare grafică a distribuiriinivelului sunetului într-o regiune anume, pentru o perioadăde ti...
 Directivele europene prevăd ca, până la finele anului 2012, toate oraşele dinUniunea Europeană cu mai mult de 100.000 de...
Măsurători ale nivelului de zgomot înjurul Universităţii ”Petru Maior”
Rezultate obţinute in urma măsurătorilorLocaţie Media nivelului de zgomot (dB)Intersecţia Papiu-UPM 72,33Inersecţia B.Carp...
Nivelzgomot(dB)0102030405060708090100Intersectie 1 Intersectie 2 Cetate Curte UPM Atelier Coridor
6.Concluzii În jurul Universităţii nu sunt depăşite limitele maximeadmise de poluare fonică, prin urmare nu trebuiescluat...
Vă mulţumesc pentru atenţie!
Poluarea fonică
of 19

Poluarea fonică

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Poluarea fonică

 • 1. Bogătean Izabella-Claudia IPMI-IIIÎndrumător ştiinţific:Conf. Univ. Dr. Nicolae Chirilă
 • 2. Conţinutul lucrării şi subiecteleabordate1.Definiţie2.Surse de zgomot3.Efectele zgomotului asuprasănătăţii umane4.Măsurarea zgomotelor5.Studiu de caz- UPM6.Concluzii
 • 3. 1.Definiţie Sunetul= vibrație a particulelor unui mediu elastic carepoate fi înregistrată de ureche.(Dex ’98) Zgomotul= sunet sau amestec de sunete puternice,nearmonioase, care impresionează în mod neplăcutauzul. (Dex ’98) Poluarea fonică = creşterea intensităţii zgomotuluimai ales în marile aglomerări urbane.
 • 4. Proprietăţile fizice alesunetului Frecvenţa = numărul de cicluri de vibraţii produseîntr-o secundă; la om, suprafaţa de audibilitate esteîntre 16 şi 20000 Hz (cicluri /s). Intensitatea = nivelul de presiune sonoră; se măsoarăîn Bell(mai frecvent în subunităţile dB); intensitateamaximă tolerabilă este de aproximativ 100 dB. Timbrul = calitatea care diferenţiază sunetele deaceeaşi frecvenţă şi intensitate(de exemplu douăinstrumente muzicale diferite).
 • 5. 2.Surse de zgomotMijloacele de transportIndustriaOraşele
 • 6. Valori admisibile ale nivelului de zgomot în mediulurban conform STAS 10009-88Spaţiul considerat Nivelul de zgomot (dB)Parcuri, zone de recreere şi odihnă,zone de tratament45Pieţe, spaţii comerciale, restauranteîn aer liber65Incintă industrială 65Zone feroviale 70Incinte de şcoli, creşe, grădiniţe,spaţii de joacă pentru copii75Parcări auto 90Stadioane, cinematografe în aerliber90
 • 7. Nivelul relativ al sunetuluidB Sunet0 Prag inferior auzului10 Foşnetul frunzelor12 Şoaptă20-50 Conversaţie discretă50-65 Conversaţie cu voce tare65-70 Trafic pe o stradă circulată65-90 Tren75-80 Fabrică90 Trafic intens90-100 Tunet110-140 Avion cu reacţie la decolare130 Pragul senzaţiei dureroase140-190 Decolarea unei rachete spaţiale
 • 8. 3.Efectele zgomotului asuprasănătăţii umane Consecinţe psihice: stress, iritabilitate, scădereafuncţiilor cognitive, astenie, depresie, oboseală; Consecinţe sociale: tulburări de integrare, incapacitate dea comunica, inadaptabilitate, irascibilitate; Consecinţe profesionale: scăderea randamentului înmuncă, risc mărit de accidente.Alte efecte ale zgomotului: pierderea auzului, tulburăriale somnului, hipertensiune, tulburări ale glandelorendocrine, accelerarea pulsului şi a ritmului respiraţiei,tulburări de echilibru, diminuarea acuităţii vizuale,scăderea secreţiei gastrice, uşoară hipoglicemie...
 • 9. Durata de expunere maximă la zgomotIntensitatea sunetului Număr maxim de ore /zi115 < 1 /4110 1 /2105 1100 297 395 492 690 8
 • 10. 4.Măsurarea zgomotelorSonometrul: Instrument electronic pentru măsurarea intensității undelorsonore, de obicei a zgomotelor in dB.(Dex’98)SonometrulEXTECH 407750
 • 11. 5.Studiu de caz- UPM
 • 12. Harta de zgomot este o reprezentare grafică a distribuiriinivelului sunetului într-o regiune anume, pentru o perioadăde timp bine definită. Realizarea hărților de zgomot este una din metodele moderne deevaluare a poluării fonice urbane. Acestea folosesc la elaborarea de planuri de acțiune de protecțiea locuitorilor împotriva expunerii și reducere a nivelurilor dezgomot. Sunt create pe bază de date de intrare care sunt apoi procesate cuajutorul PC cu software specializat. Aplicațiile software țin contde obstacolele din zona respectivă, forma și caracteristicileacustice ale terenului, condiții meteo și altele.
 • 13.  Directivele europene prevăd ca, până la finele anului 2012, toate oraşele dinUniunea Europeană cu mai mult de 100.000 de locuitori trebuie să dispunăde o hartă de zgomot. În conformitate cu HG321/2005, în România s-au realizat hărțile de zgomotpentru următoarele orașe cu peste 250.000 locuitori: Bucureşti, Ploieşti,Cluj, Galaţi, Craiova, Constanţa, Iaşi, Timişoara, Braşov.
 • 14. Măsurători ale nivelului de zgomot înjurul Universităţii ”Petru Maior”
 • 15. Rezultate obţinute in urma măsurătorilorLocaţie Media nivelului de zgomot (dB)Intersecţia Papiu-UPM 72,33Inersecţia B.Carpatica-Biserica Sf.IoanBotezătorul75,16Cetatea Medievală 39,96Curtea UPM 56,13Atelier MCNC 63,4Coridor Corpul A-UPM 78,26
 • 16. Nivelzgomot(dB)0102030405060708090100Intersectie 1 Intersectie 2 Cetate Curte UPM Atelier Coridor
 • 17. 6.Concluzii În jurul Universităţii nu sunt depăşite limitele maximeadmise de poluare fonică, prin urmare nu trebuiescluate măsuri de protecţie anti-zgomot. Valoarea minimă a nivelului de zgomot măsurat a fostde 37,9 dB în Cetatea Medievală, iar maxim 92,6 dB pecoridorul corpului A al UPM. Trebuie menţionat faptulcă această valoare maximă a fost înregistrată desonometru în timpul unei pauze. În inersecţiile 1 şi 2 valorile maxime obţinute au fost de78,7 respectiv 86,4 dB la trecerea unui autobus şi aunei ambulanţe.
 • 18. Vă mulţumesc pentru atenţie!

Related Documents