Nådemidlene
Nåde…middel
Nådemiddel: et redskap/middel Gud
bruker for å gi menneske den frelse
og nåde som Jesus har gjort ferdig.
Nåde...
Det grunnleggende
nådemiddel: Ordet
Må for det første overbevist om at det trenger tilgivelse
Troen skapes slik at det kan...
Bibelen som
nådemiddel
Selv kilden til kunnskap om Jesus/frelse
Troen kan skapes i den som leser ved DHÅ
Bibelen taler ikk...
Forkynnelsen som
nådemiddel
Ørets nådemiddel - Gud handler med
mennesker samtidig som de hører.
(Rom 10:17)
Skriften utleg...
Kontekstualisering
Bibelens budskap inn i en ny kultur
Språk, virkelighetsforståelse,
referanseramme, etikk etc.
Enten: Fo...
Kontekstualisering
Dypest sett åndelig problem. (1.Kor
2:1-2,9)
Tilknytningspunkt:
samvittigheten/naturlige
loverkjennelse...
Skriftemålet
Anvendelse av forkynnelsens
nådemiddel
Mottar et menneskets bekjennelse
Tilsier syndenes forlatelse på grunnl...
Sakramenter
To sakramenter: Dåp og nattverd
(Katolikker/ortodokse har syv)
Sacrare (latin) - hellig handling
Hva skal til for å kalle
det sakrament?
Ordninger innstiftet av Jesus selv
Bestemte ord tilknyttet dem i Bibelen
Til for å...
Dåpen og nattverden
Løfte, mennesker skulle gjøres til
disipler i og gjennom dåpen. (Matt
28:19, Apg 2:38-39)
Jesus selv t...
Oppsummering
Gud virker gjennom det talte og det
hørte ord, både i dåpen, nattverden
og forkynnelsen.
Bibelen er imidlerti...
of 12

Nådemidlene

.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nådemidlene

 • 1. Nådemidlene
 • 2. Nåde…middel Nådemiddel: et redskap/middel Gud bruker for å gi menneske den frelse og nåde som Jesus har gjort ferdig. Nåde - et budskap om at Gud tilgir oss alle våre synder for Jesu skyld! Gud gir sin nåde gjennom budskapet
 • 3. Det grunnleggende nådemiddel: Ordet Må for det første overbevist om at det trenger tilgivelse Troen skapes slik at det kan motta nåden Gud tilbyr gjennom evangeliets budskap Felles nådemiddel: bærer av Guds ord. Tre (fire) nådemidler: Bibelen/forkynnelsen Dåpen Nattverden
 • 4. Bibelen som nådemiddel Selv kilden til kunnskap om Jesus/frelse Troen kan skapes i den som leser ved DHÅ Bibelen taler ikke bare om meg, men og til meg Loven - Gud krever! Dømmer/anklager Innse vi er skyldige. Evangeliet - Tilby tilgivelse uten å kreve gjenytelse Skape tro og tillitt
 • 5. Forkynnelsen som nådemiddel Ørets nådemiddel - Gud handler med mennesker samtidig som de hører. (Rom 10:17) Skriften utlegges slik at budskapet om budskapet om Jesus angår dem. Nådemiddel om det formidler evangeliet Tale som Guds ord (1.Pet 4:11)
 • 6. Kontekstualisering Bibelens budskap inn i en ny kultur Språk, virkelighetsforståelse, referanseramme, etikk etc. Enten: Formidle budskapet gitt i Bibelen Eller: Hvordan Bibelen svarer på problemer/det som er relevant i kulturen.
 • 7. Kontekstualisering Dypest sett åndelig problem. (1.Kor 2:1-2,9) Tilknytningspunkt: samvittigheten/naturlige loverkjennelsen (Rom 2:15) Det som binder mennesket i et livsmønster mot guds vilje
 • 8. Skriftemålet Anvendelse av forkynnelsens nådemiddel Mottar et menneskets bekjennelse Tilsier syndenes forlatelse på grunnlag av Guds løfter (Matt 16:19) Ikke forbundet med botsøvelser (gjøre gode gjerninger) som skal veie opp som hos katolikkene.
 • 9. Sakramenter To sakramenter: Dåp og nattverd (Katolikker/ortodokse har syv) Sacrare (latin) - hellig handling
 • 10. Hva skal til for å kalle det sakrament? Ordninger innstiftet av Jesus selv Bestemte ord tilknyttet dem i Bibelen Til for å formidle guds tilgivelse for synd Jesus har knyttet evangeliets løfte om syndenes forlatelse til bestemte ytre fysiske midler og handlinger Tro og sakramenter henger sammen!
 • 11. Dåpen og nattverden Løfte, mennesker skulle gjøres til disipler i og gjennom dåpen. (Matt 28:19, Apg 2:38-39) Jesus selv tilstede i nattverden og gir syndenes forlatelse - de som tar i mot i tro. (Matt 26:26:ff, 1.Kor 11:23ff)
 • 12. Oppsummering Gud virker gjennom det talte og det hørte ord, både i dåpen, nattverden og forkynnelsen. Bibelen er imidlertid det grunnleggende nådemiddel, fordi den er Guds åpenbaring, kilden til det talte og hørte ord.