Metody prezentacji zjawisk na mapie
Podział metod prezentacji zjawisk <ul><li>Metody prezentacji cech jakościowych – służą do tworzenia map, za pomocą któryc...
Jakościowe metody prezentacji zjawisk <ul><li>Metoda sygnaturowa – pozwala przedstawić za pomocą znaków umownych (sygnatu...
Sygnatury – znaki umowne Powierzchniowe – przedstawiają obiekty, których wszystkie wymiary da się przedstawić w skali map...
Metoda zasięgów Źródło: www.wigry.win.pl Pozwala za pomocą barwy, szrafu lub konturu przedstawić zasięg występowania zjawi...
Metoda powierzchniowa Modyfikacja metody zasięgów pozwalająca za pomocą barw lub szrafów przedstawić powierzchnie, na któr...
Ilościowe metody prezentacji zjawisk <ul><li>Metoda izolinii - Natężenie zjawiska przedstawiamy z pomocą izolinii – linii...
Metoda kropkowa Pozwala przedstawić natężenie zjawiska za pomocą znaków punktowych (kropek). Każdej kropce przypisana jest...
Metoda izolinii - izohipsy (poziomice) linie jednakowej wysokości - izobary – jednakowego ciśnienia atmosferycznego - ...
Kartogram Za pomocą barw lub szrafów o ustalonej skali przedstawiamy natężenie zjawiska na tle podziału terytorialnego. Sk...
Kartodiagram Źródło: www.wiking.edu.pl Metoda polega na umieszczeniu w jednostce podziału terytorialnego diagramów np. koł...
of 11

Prezentacja Zjawisk

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Zjawisk

 • 1. Metody prezentacji zjawisk na mapie
 • 2. Podział metod prezentacji zjawisk <ul><li>Metody prezentacji cech jakościowych – służą do tworzenia map, za pomocą których odczytujemy występowanie określonych zjawisk np. upraw pszenicy na terenie Polski </li></ul><ul><li>Metody prezentacji cech ilościowych – służą do tworzenia map za pomocą których można odczytać natężenie występowania jakiegoś zjawiska np. wielkość zbiorów pszenicy na terenie Polski </li></ul>
 • 3. Jakościowe metody prezentacji zjawisk <ul><li>Metoda sygnaturowa – pozwala przedstawić za pomocą znaków umownych (sygnatur) obiekty, których nie można przedstawić w skali mapy np. kopalnia, muzeum, lub da się przedstawić tylko jeden wymiar np. rzeka. Sygnaturami mogą być obrazki, litery, znaki, linie lub obiekty powierzchniowe </li></ul><ul><li>Metoda zasięgów – pozwala zaznaczyć powierzchnię występowania zjawisk za pomocą barw, szrafów, konturów, napisów </li></ul><ul><li>Metoda powierzchniowa – modyfikacja metody zasięgów dla oznaczania powierzchni, na które został podzielony większy obszar np. mapa podziału politycznego, gleb, użytkowania ziemi </li></ul>
 • 4. Sygnatury – znaki umowne Powierzchniowe – przedstawiają obiekty, których wszystkie wymiary da się przedstawić w skali mapy np. jeziora Liniowe – przedstawiają obiekty dla których w skali mapy można przedstawić tylko długość np. drogi, rzeki Punktowe – przedstawiają obiekty, których żadnego wymiaru nie da się przedstawić w skali mapy np. drzewa – pomniki przyrody
 • 5. Metoda zasięgów Źródło: www.wigry.win.pl Pozwala za pomocą barwy, szrafu lub konturu przedstawić zasięg występowania zjawiska. W przypadku użycia konturu stosuje się dodatkowe oznaczenia (np. kreseczki prostopadłe do linii konturu), które pozwalają stwierdzić, z której strony linii występuje zjawisko. Przykład zastosowania zasięg występowania gatunków drzew
 • 6. Metoda powierzchniowa Modyfikacja metody zasięgów pozwalająca za pomocą barw lub szrafów przedstawić powierzchnie, na które został podzielony większy obszar np. przedstawiona poniżej mapa geologiczna Gór Świętokrzyskich Źródło: www.aneksy.pwn.pl
 • 7. Ilościowe metody prezentacji zjawisk <ul><li>Metoda izolinii - Natężenie zjawiska przedstawiamy z pomocą izolinii – linii łączących punkty o jednakowej wartości </li></ul><ul><li>Metoda kropkowa - Pozwala przedstawić natężenie zjawiska za pomocą znaków punktowych (kropek) </li></ul><ul><li>Metoda kartogramu - Za pomocą barw lub szrafów o ustalonej skali przedstawiamy natężenie zjawiska na tle podziału terytorialnego </li></ul><ul><li>Metoda kartodiagramu - polega na umieszczeniu w jednostce podziału terytorialnego diagramów np. kołowych, słupkowych, pokazujących wielkość zjawiska a także jego wewnętrzną strukturę </li></ul>
 • 8. Metoda kropkowa Pozwala przedstawić natężenie zjawiska za pomocą znaków punktowych (kropek). Każdej kropce przypisana jest wartość zależnie od jej wielkości (np. wielkość miast). Dodatkowo zagęszczenie rozmieszczenia kropek informuje nas o gęstości zjawiska (np. gęstość zaludnienia) Źródło: podręcznik multimedialny edu - rom
 • 9. Metoda izolinii - izohipsy (poziomice) linie jednakowej wysokości - izobary – jednakowego ciśnienia atmosferycznego - izotermy – jednakowej temperatury - izohiety – jednakowych sum opadów - izohaliny – jednakowego zasolenia Źródło: www.wiking.edu.pl
 • 10. Kartogram Za pomocą barw lub szrafów o ustalonej skali przedstawiamy natężenie zjawiska na tle podziału terytorialnego. Skala jest dopasowana do wyznaczonych przedziałów, które pokazują zmienność zjawiska. Przykłady zastosowania to gęstość zaludnienia, przyrost naturalny, bezrobocie Gęstość zaludnienia Rosji. Źródło: www.demoscope.ru
 • 11. Kartodiagram Źródło: www.wiking.edu.pl Metoda polega na umieszczeniu w jednostce podziału terytorialnego diagramów np. kołowych, słupkowych, pokazujących wielkość zjawiska a także jego wewnętrzną strukturę

Related Documents