Szkoły
Ewangelizacji
Świętego
Andrzeja
Święty Andrzej ? ? ?
Święty Andrzej:
«Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! -
to znaczy: Nauczycielu - gdzie
mieszkasz?»Odpowie...
Misją Szkół Nowej Ewangelizacji jest
przyprowadzanie naszych braci do Jezusa,
którzy będą głosili Ewangelię lepiej niż m...
Wezwanie Jana Pawła II do
NOWEJ Ewangelizacji
(Redemptoris Missio, Christifideles Laici)
NOWA?
„w zapale, metodzie i ś...
niezewangelizowany →
zewangelizowany →
ewangelizator →
formator ewangelizatorów →
prowadzący Szkołę Ewangelizacji
rek...
KE rygma (Kerygmat)
KA risma (Charyzmatycznosć)
KO inonia (Wspólnota)
ZAŁOŻYCIEL I
WSPÓŁTWÓRCA
1994 rok
ok. 30 szkół NE
Krajowa Rada Dyrektorów katolickich,
kerygmatycznych SNE
W latach 1996-2010 przeprowadzono
o...
„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem
i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc
przynosili, i by owoc wasz ...
5-15.07.2012
Gubin
Kurs PAWEŁ
12-14.10.2012
Drohiczyn
NOWE ŻYCIE
 KURS NOWE ŻYCIE listopad 2012
 KURS ANIMACJI MODLITWY
CHARYZMATYCZNEJ
styczeń 2013
 Kurs EMAUS
luty
 Kurs MOJŻE...
Pierwszy kurs NOWE ŻYCIE
prowadzony samodzielnie przez
Drohiczyńską SNE
1-3.03.2013
IV Krajowe Seminarium Szkół Ewangelizacji
Świętego Andrzeja (SESA) Polska
w Stryszawie
SNE św. Józefa w
Drohiczynie
 Doświadczenie miłości Boga i pogłębienie
relacji z Nim
 Częstsze uczestnictwo we Mszy Świętej w dni
powszednie
 Cz...
 Kurs Nowe Życie
– 12 kursów = 630 osób
 Kurs Emaus
- 3 kursy = 120 osób
 Kurs Jan
- 2 kursy = 60 osób
 Rekolekcje dla Polonii
w Oxfordzie
– ok. 1000 osób
 Rekolekcje wielkopostne dla nauczycieli
– ok. 80 osób
 Wigilia Zesłania Ducha Świętego
- ok. 40 osób
 Misja Młodych – wyjazd na kanonizację
Jana Pawła II i Jana XXIII
- ok. 230 osób
 Drohiczyńska Nocna Droga Krzyżowa
– ok. 100 osób
 Świętość Niezwykła Podróż
– rowerowa pielgrzymka śladami Jana Pawła II
Trasa: Siemiatycze – Częstochowa
– Kraków – Wa...
 „Chodźcie a zobaczycie…” –
XXIV Piesza Pielgrzymka
Drohiczyńska na Jasną Górę
- ok. 800 osób
Pierwszy, autorski kurs SNE św. Józefa
w Drohiczynie (jeszcze nie zgłoszony
do zatwierdzenia)
Odbył się w ramach rekole...
 Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
- Łochów ok. 60 osób
- Węgrów ok. 70 osób
- Siemiatycze ok. 70
- Sarnaki
KURSY ok. 800 osób
INNE WYDARZENIA ok. 2500 osób
RAZEM ok. 3300 osób
Na stronę
Na stronę
Na stronę
of 28

Na stronę

www.snedrohiczyn.pl
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Spiritual      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Na stronę

 • 1. Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja Święty Andrzej ? ? ?
 • 2. Święty Andrzej: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?»Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednymz dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. J 1, 38-42
 • 3. Misją Szkół Nowej Ewangelizacji jest przyprowadzanie naszych braci do Jezusa, którzy będą głosili Ewangelię lepiej niż my sami, tak jak to zrobił św. Andrzej
 • 4. Wezwanie Jana Pawła II do NOWEJ Ewangelizacji (Redemptoris Missio, Christifideles Laici) NOWA? „w zapale, metodzie i środkach wyrazu" Jan Paweł II, Haiti, 1983
 • 5. niezewangelizowany → zewangelizowany → ewangelizator → formator ewangelizatorów → prowadzący Szkołę Ewangelizacji rekolekcje, warsztaty, inicjatywy (koncerty, spotkania)
 • 6. KE rygma (Kerygmat) KA risma (Charyzmatycznosć) KO inonia (Wspólnota)
 • 7. ZAŁOŻYCIEL I WSPÓŁTWÓRCA
 • 8. 1994 rok ok. 30 szkół NE Krajowa Rada Dyrektorów katolickich, kerygmatycznych SNE W latach 1996-2010 przeprowadzono ok. 3000 kursów oraz ogromną liczbę różnego rodzaju działań ewangelizacyjnych.
 • 9. „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.” J 15,16-17
 • 10. 5-15.07.2012 Gubin Kurs PAWEŁ
 • 11. 12-14.10.2012 Drohiczyn NOWE ŻYCIE
 • 12.  KURS NOWE ŻYCIE listopad 2012  KURS ANIMACJI MODLITWY CHARYZMATYCZNEJ styczeń 2013  Kurs EMAUS luty  Kurs MOJŻESZ luty  Kurs JEZUS WG 4 EWANGELISTÓW kwiecień
 • 13. Pierwszy kurs NOWE ŻYCIE prowadzony samodzielnie przez Drohiczyńską SNE 1-3.03.2013
 • 14. IV Krajowe Seminarium Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja (SESA) Polska w Stryszawie SNE św. Józefa w Drohiczynie
 • 15.  Doświadczenie miłości Boga i pogłębienie relacji z Nim  Częstsze uczestnictwo we Mszy Świętej w dni powszednie  Częstsze spotkanie z Tatą w Słowie Bożym  Większe zaangażowanie w życie Kościoła
 • 16.  Kurs Nowe Życie – 12 kursów = 630 osób  Kurs Emaus - 3 kursy = 120 osób  Kurs Jan - 2 kursy = 60 osób
 • 17.  Rekolekcje dla Polonii w Oxfordzie – ok. 1000 osób
 • 18.  Rekolekcje wielkopostne dla nauczycieli – ok. 80 osób  Wigilia Zesłania Ducha Świętego - ok. 40 osób
 • 19.  Misja Młodych – wyjazd na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII - ok. 230 osób
 • 20.  Drohiczyńska Nocna Droga Krzyżowa – ok. 100 osób
 • 21.  Świętość Niezwykła Podróż – rowerowa pielgrzymka śladami Jana Pawła II Trasa: Siemiatycze – Częstochowa – Kraków – Wadowice - Zakopane - 28 osób
 • 22.  „Chodźcie a zobaczycie…” – XXIV Piesza Pielgrzymka Drohiczyńska na Jasną Górę - ok. 800 osób
 • 23. Pierwszy, autorski kurs SNE św. Józefa w Drohiczynie (jeszcze nie zgłoszony do zatwierdzenia) Odbył się w ramach rekolekcji dla katechetów w dniach: 17-19.10.2014 r. w Sokołowie Podl. 24-26.10.2014 r w Nurcu Stacji
 • 24.  Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca - Łochów ok. 60 osób - Węgrów ok. 70 osób - Siemiatycze ok. 70 - Sarnaki
 • 25. KURSY ok. 800 osób INNE WYDARZENIA ok. 2500 osób RAZEM ok. 3300 osób

Related Documents