Elektrisch vervoer in parkeerbeleid Nationaal parkeercongres 2011Van visie naar praktijk & van vragen naar antwoord...
E-vervoer en parkerenEerst wat vragen aan de zaal…. 2
Opzet van deze sessie1.  Elektrisch vervoer en parkeren anno 2011 – Jacky Lodewijks (Mobycon)2.  Ervaringen vanuit H...
Elektrisch vervoer en parkeren anno 2011 Jacky Lodewijks, adviseur MobyconEen terugblik op 2010 en huidige proble...
Even voorstellen: Mobycon Ongeveer 30 adviseurs Werkvelden: •  Verkeer •  ...
Terugblik op parkeercongres 2010 •  Veel nieuwe ontwikkelingen, weinig praktijkervaring •  Twee grote uitdagin...
Terugblik op parkeercongres 2010Belangrijkstediscussiepunt:Welke rol moet deoverheid en gemeenten inhet bijzonder innemen ...
PM. Foto kabels Is dit het toekomstbeeld als de overheid afwacht....? ...
Veranderingen afgelopen jaar•  Huidig aantal oplaadpunten •  E-laad: 634 en 207 gepland •  Naast E-laad ook nog andere ...
Veranderingen afgelopen jaar 10
maar dit zal in de toekomst naar verwachtLastigheden en mogelijke oplossingen•  Wat moeten we als gemeente nou eigenlijk...
maar dit zal in de toekomst naar verwachtoplaadpunten voor elektrisch vervoer. Dit scenario is in paragraaf 3.3 beschreven...
Lastigheden en mogelijke oplossingenWaar plaats ik oplaadpunten in deopenbare ruimte?•  Zijn er aanvragen vanuit bewoner...
voldoende duidelijk zijn welke voertuigen tot de categorie elektrische voertuigen behoren), bijvoorbe...
Stelling 1•  De gemeente heeft de plicht om oplaadpunten inclusief parkeerplaats in de openbare ruimte te faciliteren… ...
Stelling 2•  Bij een oplaadpunt bij woningen hoort een individuele kentekengebonden parkeerplaats… ...
Stelling 3•  Oplaadpunten op een bestemmingslocatie hebben alleen nut op een locatie voor langparkeren met een bovenre...
Stelling 4•  Het is niet erg als er in de opstartfase geen gebruik van het oplaadpunt wordt gemaakt… ...
Stelling 5•  Gratis parkeren bij oplaadpunten zorgt voor een extra stimulans om elektrisch te gaan rijden… ...
of 19

Nationaal Parkeercongres 2011

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nationaal Parkeercongres 2011

 • 1. Elektrisch vervoer in parkeerbeleid Nationaal parkeercongres 2011Van visie naar praktijk & van vragen naar antwoorden 1
 • 2. E-vervoer en parkerenEerst wat vragen aan de zaal…. 2
 • 3. Opzet van deze sessie1.  Elektrisch vervoer en parkeren anno 2011 – Jacky Lodewijks (Mobycon)2.  Ervaringen vanuit Helmond – Daniel de Klein (gemeente Helmond)3.  Ervaringen vanuit E-laad – Arjan Wargers (stichting E- laad)4.  Lastige vraagstukken5.  Vragen aan panel6.  Afsluiting sessie 3
 • 4. Elektrisch vervoer en parkeren anno 2011 Jacky Lodewijks, adviseur MobyconEen terugblik op 2010 en huidige problemen en oplossingen 4
 • 5. Even voorstellen: Mobycon Ongeveer 30 adviseurs Werkvelden: •  Verkeer •  Vervoer •  Mobiliteit Vestigingen: •  A’dam, Delft, Rosmalen, Zwolle •  Projectkantoor Arnhem •  Ruimte automotive campus Helmond 5
 • 6. Terugblik op parkeercongres 2010 •  Veel nieuwe ontwikkelingen, weinig praktijkervaring •  Twee grote uitdagingen: de batterijen en de oplaadpunten 6!
 • 7. Terugblik op parkeercongres 2010Belangrijkstediscussiepunt:Welke rol moet deoverheid en gemeenten inhet bijzonder innemen inde ontwikkeling van hetelektrisch vervoer?•  Investeren of afwachten•  Uitzonderingspositie of gelijke behandeling•  Voorbeeldrol of risicodrager 7
 • 8. PM. Foto kabels Is dit het toekomstbeeld als de overheid afwacht....? 8
 • 9. Veranderingen afgelopen jaar•  Huidig aantal oplaadpunten •  E-laad: 634 en 207 gepland •  Naast E-laad ook nog andere aanbieders•  Ontwikkeling in voertuigen, komst van plug-in hybride voertuigen (Opel Ampera, Toyota Prius plug-in, Volvo V60)•  Aantrekkelijke belastingwetgeving voor zuinige voertuigen tot 2013. Vanaf 2014 naar verwachting alleen elektrische en hybride 9 voertuigen belastingvrij
 • 10. Veranderingen afgelopen jaar 10
 • 11. maar dit zal in de toekomst naar verwachtLastigheden en mogelijke oplossingen•  Wat moeten we als gemeente nou eigenlijk doen met die oplaadpunten? /,$.%+%, -(.%& &"($)$*%+%, !"##$%& &"($)$*%+%, !"##$%& 11
 • 12. maar dit zal in de toekomst naar verwachtoplaadpunten voor elektrisch vervoer. Dit scenario is in paragraaf 3.3 beschreven. De plan-horizon voor deze beleidslijn ligt op 3 tot 5 jaar. Gezien de dynamische en nieuwe ontwikke- Lastigheden en mogelijke oplossingenling is het echter wel verstandig tussentijds te evalueren. Hieronder zijn de belangrijkstekernpunten van deze beleidslijn nogmaals weergegeven.Verkeerskundig Laadpunten op bestemmingslocaties: • Bij voorkeur op locatie met een (boven)regionale functie geschikt voor langparkeerders. • Bijhorende parkeerplaats aangeduid met bord E4 plus onderbord “opladen elektrisch voertuig”. Laadpunten op herkomst locaties 2 mogelijkheden: • Indien geen sprake is van hoge parkeerdruk maximaal 1 gereser- veerde parkeerplaats per huishouden, toepassing bord E9 plus on- derbord met kenteken. Gebruiker betaalt jaarlijkse kosten voor ver- gunning afgifte. • Indien wel sprake is van hoge parkeerdruk een algemene parkeer- plaats op locatie aan rand van de wijk met bord E4 plus onderbord “opladen elektrisch voertuig”.Technisch • Oplaadpunten moeten voldoen aan algemene veiligheidseisen. in- ternationale normen IEC 61851-1 en IEC 62196-1, CE certificering en/of gekeurd door keuringsinstanties.Organisatie • De gemeente is geen eigenaar van oplaadpunten en heeft geen ver- antwoordelijkheid voor beheer en onderhoud. • De gemeente geeft toestemming (of een concessie) om een oplaad- punt te plaatsen. Door middel van recht van opstal behoudt de ge- meente eigendom van de grond en geeft de exploitant het recht de grond gedurende de contacttermijn te gebruiken.Financieel • De gemeente draagt niet financieel bij in de realisatie van oplaad- punten. • Voor afgifte van een kenteken gebonden parkeervergunning voor parkeerplaats bij oplaadpunt worden kosten gehanteerd.Communicatie • Ten behoeve van de communicatie wordt de gemeentelijke website 12 gebruik om over oplaadpunten te communiceren en naar aanbieders te verwijzen.
 • 13. Lastigheden en mogelijke oplossingenWaar plaats ik oplaadpunten in deopenbare ruimte?•  Zijn er aanvragen vanuit bewoners? -> op herkomstlocatie waar oplossing op eigen terrein niet mogelijk is•  Anders op bestemmingslocatie: •  Geschikt voor langparkeren •  Met (boven)regionale functie•  Combinatie van herkomst en bestemming 13
 • 14. voldoende duidelijk zijn welke voertuigen tot de categorie elektrische voertuigen behoren), bijvoorbeeld de tekst ‘uitsluitend elektrische Lastigheden en mogelijke oplossingen voertuigen’ Reservering parkeer voor een speci ek elektrisch voertuig Welke bebording ‘opladen ikhet doelvoertuigen’ E -bord + onderbord met daarop toe van het parkeren,plaats voor eenk doel zoals het bijvoorbeeld de tekst pas elektrische ten E -bord + onderbord behoeve van de parkeerplaatsan elektrischegen Het verkeersbord E8 Uitsluitend voertuigcategorie of elektrische voertuigen ven” – is een afgeleid •  Kentekengebonden op voertuigcategorie op ring parkeerplaats E -bord (parkeergelegenheid alleen bestemd voorn speci ek herkomstlocatie+ -> E9met kenteken vergunninghouders) onderbord + onderbord E -bord E8-borden dienen te aan dit bord een parkch voertuig met kenteken voertuigcategorie is g elektrische voertuige hiervoor is ook nog n •  Op bestemmingslocaties en maanden en wijzigin doorgevoerd. Figuur algemeen op herkomstlocaties -> voor elektrische voer E4 + onderbord met doel “opladenersbord E8 – “parkeergelegenheid alleen bestemd voor de 8.2.2 Herkenbaarheid elektrische voertuigen en handhaving voertuigen is we elijategorie of groep voertuigen dievoertuigen” elektrische op het bord is aangege- Voor de handhaving van parkeerbeleid met betrekking toteen afgeleide van het verkeersbord E4. Bij het E8-bord is de elektrische voertuigen is naast een verkeersbord zoals vastgelegd in •  Bord E8 voor elektrische ategorie op het P-bord zelf aangegeven. Echter, deze het RVV 1990 van belang dat geparkeerde elektrische voertuigen alsn dienen te worden vastgelegd in het RVV 1990 alvorens zodanig te herkennen zijn. voertuigen -> niet handhaafbaarord een parkeerverbod voor voertuigen uit een andere ategorie is gekoppeld. Momenteel is er geen E8-bord voor Hiervoor kan men gebruikmaken van het kentekenregister van de e voertuigen vastgelegd in het RVV 1990 en het traject RDW waarin het brandsto ype van een voertuig staat vermeld. van e 14 Figuur 14: voorbeeld s ook nog niet gestart. Dit traject duurt minimaal 9 Elektrische auto’s worden hierin gekenmerkt met een ‘E’ van elektrische voertuigen
 • 15. Stelling 1•  De gemeente heeft de plicht om oplaadpunten inclusief parkeerplaats in de openbare ruimte te faciliteren… "Plug-in hybriderijder": Ik woon in een tussenwoning en heb geen eigen oprit; ook ik moet toch mijn milieuvriendelijke auto op kunnen laden… 15
 • 16. Stelling 2•  Bij een oplaadpunt bij woningen hoort een individuele kentekengebonden parkeerplaats… “Henk en Ingrid”: Heeft die “hippie” met z’n Prius een eigen parkeerplek gekregen, net op de plek waar ik altijd mijn busje neerzet... 16
 • 17. Stelling 3•  Oplaadpunten op een bestemmingslocatie hebben alleen nut op een locatie voor langparkeren met een bovenregionale functie… “Plug-in “Wethouder”: Met hybriderijder”: Ik had een oplaadpunt voor graag mijn auto het gemeentehuis opgeladen op het P+R- maken we ons groene terrein bij het station… beleid zichtbaar… 17
 • 18. Stelling 4•  Het is niet erg als er in de opstartfase geen gebruik van het oplaadpunt wordt gemaakt… “Beleidsmedewerker verkeer”: Dat oplaadpunt wordt door niemand gebruikt maar iedereen klaagt bij mij dat het parkeerterrein uit zijn voegen barst... 18
 • 19. Stelling 5•  Gratis parkeren bij oplaadpunten zorgt voor een extra stimulans om elektrisch te gaan rijden… “Parkeermanager van de gemeente”: Gratis oplaadpunten zorgt voor inkomstenderving! Groen beleid is leuk, maar moet geen gat in mijn parkeerexploitatie betekenen… 19

Related Documents