EGZAMIN GIMNAZJALNY ROK SZKOLNY 2010/2011
<ul><li>Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Do egzaminu musi przystąpić każdy uczeń ...
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: <ul><li>humanistycznej </li></ul><ul><li>matematyczno-przyrodniczej </li...
Część humanistyczna obejmuje wiadomości i umiejętności z : języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plasty...
Punktacja <ul><li>Z każdej części egzaminu gimnazjalnego można otrzymać </li></ul><ul><li>maksymalnie 50 punktów. </li>...
Sprawdzanie <ul><li>Prace uczniów są sprawdzane i punktowane przez specjalnie </li></ul><ul><li>przygotowanych i przeszko...
Terminy i czas trwania egzaminów EGZAMIN ROZPOCZYNA SIĘ O GODZINIE 9.00 TERMIN EGZAMIN CZAS 12 kwietnia 2011r. (wtorek)...
TERMINY DODATKOWE 6 czerwca 2011 (poniedziałek) Dodatkowy termin części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego 120 minut 7 ...
Wyniki <ul><li>15 czerwca – przekazanie wyników do szkół za pośrednictwem Systemu Wymiany Plików oraz odbiór zaświadcze...
Co uczeń przynosi na egzamin? <ul><li>Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: <...
Unieważnienie egzaminu <ul><li>W przypadku: </li></ul><ul><li>- stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzamin...
WAŻNE <ul><li>Egzamin gimnazjalny </li></ul><ul><li>12 kwietnia – część humanistyczna </li></ul><ul><li>13 kwietnia – ...
DZIĘKUJEMY Prezentację na zlecenie dyrekcji szkoły wykonała Dorota Wodzyńska
of 13

Prezentacja egzamin gimnazjalny 1

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja egzamin gimnazjalny 1

 • 1. EGZAMIN GIMNAZJALNY ROK SZKOLNY 2010/2011
 • 2. <ul><li>Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Do egzaminu musi przystąpić każdy uczeń kończący szkołę. </li></ul><ul><li>Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków jej ukończenia. </li></ul><ul><li>Jeżeli jakiś uczeń nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym. </li></ul><ul><li>Jeżeli uczeń nie przystąpił do egzaminu z powodu choroby zdaje egzamin w terminie dodatkowym </li></ul><ul><li>Liczba punktów uzyskana na egzaminie gimnazjalnym nie ma wpływu na ukończenie szkoły. Wynik egzaminu gimnazjalnego jest jednak brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne przy przyjmowaniu uczniów do tych szkół. </li></ul>
 • 3. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: <ul><li>humanistycznej </li></ul><ul><li>matematyczno-przyrodniczej </li></ul><ul><li>z języka obcego </li></ul>
 • 4. Część humanistyczna obejmuje wiadomości i umiejętności z : języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki Część matematyczno- przyrodnicza obejmuje wiadomości i umiejętności z : matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki i astronomii Część z jezyka obcego obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego ; do tej części egzaminu uczeń przystępuje z języka, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
 • 5. Punktacja <ul><li>Z każdej części egzaminu gimnazjalnego można otrzymać </li></ul><ul><li>maksymalnie 50 punktów. </li></ul><ul><li>Część humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza egzaminu jest podzielona na dwie grupy zadań: </li></ul><ul><li>zadania zamknięte – do uzyskania 25 punktów </li></ul><ul><li>zadania otwarte – do uzyskania 25 punktów </li></ul><ul><li>Część z jezyka obcego składa się z zadań zanknietych i otwartych. </li></ul><ul><li>Na początku egzaminu zostaje dotworzony tekst z płyty CD. Na jego podstawie zdający </li></ul><ul><li>odpowiadają na część pytań. Pozostała część egzaminu to praca z arkuszem </li></ul><ul><li>egzaminacyjnym. </li></ul>
 • 6. Sprawdzanie <ul><li>Prace uczniów są sprawdzane i punktowane przez specjalnie </li></ul><ul><li>przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów. </li></ul><ul><li>Egzaminatorów powołuje dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. </li></ul><ul><li>Egzaminatorzy nie mogą sprawdzać prac uczniów ze szkoły, w której są </li></ul><ul><li>zatrudnieni. </li></ul>
 • 7. Terminy i czas trwania egzaminów EGZAMIN ROZPOCZYNA SIĘ O GODZINIE 9.00 TERMIN EGZAMIN CZAS 12 kwietnia 2011r. (wtorek) Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego 120 minut 13 kwietnia 2011r. (środa) Część matematyczno-przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego 120 minut 14 kwietnia 2011r. (czwatrek) Język obcy nowożytny – egzamin gimnazjalny 90 minut
 • 8. TERMINY DODATKOWE 6 czerwca 2011 (poniedziałek) Dodatkowy termin części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego 120 minut 7 czerwca 2011 (wtorek) Dodatkowy termin części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego 120 minut 9 czerwca 2011 (czwartek) Język obcy nowożytny – egzamin gimnazjalny termin dodatkowy 90 minut TERMIN EGZAMIN CZAS
 • 9. Wyniki <ul><li>15 czerwca – przekazanie wyników do szkół za pośrednictwem Systemu Wymiany Plików oraz odbiór zaświadczeń </li></ul><ul><li>Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym. </li></ul><ul><li>Każdy gimnazjalista otrzymuje natomiast wystawione przez OKE zaświadczenie o uzyskanych przez siebie wynikach. </li></ul><ul><li>Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) odbierają to zaświadczenie w szkole </li></ul>
 • 10. Co uczeń przynosi na egzamin? <ul><li>Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: </li></ul><ul><li>* pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, </li></ul><ul><li>* ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, </li></ul><ul><li>* gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. </li></ul><ul><li>Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ( telefonów). </li></ul>
 • 11. Unieważnienie egzaminu <ul><li>W przypadku: </li></ul><ul><li>- stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia, </li></ul><ul><li>- wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego, </li></ul><ul><li>- korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej, </li></ul><ul><li>- zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu danej części egzaminu </li></ul><ul><li>w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, </li></ul><ul><li>przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia odpowiednią </li></ul><ul><li>część egzaminu danego ucznia. </li></ul>
 • 12. WAŻNE <ul><li>Egzamin gimnazjalny </li></ul><ul><li>12 kwietnia – część humanistyczna </li></ul><ul><li>13 kwietnia – część matematyczno-przyrodnicza </li></ul><ul><li>14 kwietnia - język obcy </li></ul><ul><li>ROZPOCZĘCIE EGZAMINU – godzina 9.00 </li></ul><ul><li>OBECNOŚĆ UCZNIA OBOWIĄZKOWA </li></ul>
 • 13. DZIĘKUJEMY Prezentację na zlecenie dyrekcji szkoły wykonała Dorota Wodzyńska

Related Documents