Zasadnicza Szkoła
Wielozawodowa
Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej, www.nowemiasto.edu.pl
Zespół Szkół
im. Integracji Europejskiej, www.nowemiasto.edu.pl
Klasa wielozawodowa umożliwia wybór
jednego z następującyc...
Zespół Szkół
im. Integracji Europejskiej, www.nowemiasto.edu.pl
Klasa wielozawodowa umożliwia wybór
jednego z następującyc...
Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej, www.nowemiasto.edu.pl
Zasadnicza szkoła zawodowa
 3 lub 2 dni nauki realizowane...
Informacje dotyczące pracodawców
kształcących pracowników
młodocianych można uzyskać w:
 Cechu Rzemiosł Różnych w Płońsku...
Zespół Szkół
im. Integracji Europejskiej, www.nowemiasto.edu.pl
Uczniowie są zatrudniani na podstawie umów o pracę
w wybra...
Zespół Szkół
im. Integracji Europejskiej, www.nowemiasto.edu.pl
Serdecznie zapraszamy!
U nas warto się uczyć!
of 7

Prezentacja oferta ZSW

www.nowemiasto.waw.pl
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja oferta ZSW

  • 1. Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej, www.nowemiasto.edu.pl
  • 2. Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej, www.nowemiasto.edu.pl Klasa wielozawodowa umożliwia wybór jednego z następujących zawodów:  Fryzjer  Kucharz  Piekarz  Cukiernik  Stolarz  Elektryk
  • 3. Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej, www.nowemiasto.edu.pl Klasa wielozawodowa umożliwia wybór jednego z następujących zawodów:  Monter-elektronik  Monter zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie  Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych  Mechanik pojazdów samochodowych  Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych  i inne. OFERTA ZAWODÓW MOŻE BYĆ POSZERZONA W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB UCZNIÓW.
  • 4. Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej, www.nowemiasto.edu.pl Zasadnicza szkoła zawodowa  3 lub 2 dni nauki realizowane są w szkole i obejmują wiedzę z przedmiotów ogólnych,  2 lub 3 dni zajęć praktycznych prowadzonych w wybranym przez ucznia zakładzie pracy,  raz w roku uczeń odbywa miesięczny turnus dokształcania zawodowego z zakresu przedmiotów zawodowych,  nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem czeladniczym.
  • 5. Informacje dotyczące pracodawców kształcących pracowników młodocianych można uzyskać w:  Cechu Rzemiosł Różnych w Płońsku, ul. Jędrzejewicza 3, tel. 0 23 662 22 16.  Cechu Rzemiosł Różnych w Pułtusku, ul. Świętojańska 16, tel. 23 692 25 02.  Cechu Rzemiosł Różnych w Wyszkowie, ul. Białostocka 9,tel. 29 742 54 01. Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej, www.nowemiasto.edu.pl
  • 6. Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej, www.nowemiasto.edu.pl Uczniowie są zatrudniani na podstawie umów o pracę w wybranych przez siebie zakładach pracy, otrzymują status pracownika młodocianego uzyskując uprawnienia do:  Miesięcznego wynagrodzenia,  Urlopu wypoczynkowego,  Wliczania okresu zatrudnienia i nauki do stażu pracy.
  • 7. Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej, www.nowemiasto.edu.pl Serdecznie zapraszamy! U nas warto się uczyć!