Podnikatelská etika
Prezentace seminární práce
Kateřina Bártová, Eva Hrbáčková, Miroslava Paráková, Martina Trúnková,
Šim...
Osnova prezentace
•
Vymezení pojmů a jejich vztah
•
Rozdělení, směry a nástroje podnikatelské etiky
•
Etické rozhodov...
Morálka ≠ Etika
Etika
•
Z latinského ethos
•
Zvyk, zásada
Morálka
•
Z latinského mos
•
Předpis, mravnost
Morálka
?
Etika
?
Právo
Podnikatelská etika
Základní rozdělení
•
Mikroúroveň - jednotlivec
•
Meziúroveň - instituce
• Makroúroveň
- ekonomika
Směry podnikatelské etiky
•
Podnikatelská etika (BE) - vnitřní aplikace
•
Sociální odpovědnost podniků (CSR) - vnější a...
Nástroje podnikatelské etiky
•
Nástroje:
•
Interní - etický kodex, sociální audit, reporting, organizační
struktura, vzd...
Etický kodex
Kodex organizace
•
Pomoc
•
Směrnice
•
Návod
•
Ukazatel pravomocí
Kodex manažera
•
Ukazatel role
•
Ukazatel hodnot
•
Rádce vztahu k zákazníkům
Sociální audit
Sociální audit
•
Nepovinný, primárně pro vedení podniku
•
Význam:
•
Kontrola řízení
•
Transparentnost pro stakeholde...
Etika lidských zdrojů
Etika lidských zdrojů
•
Vzájemné vztahy zaměstnavatele a zaměstnanců
•
•
Formální x neformální
Pracovní doba
•
•
•
M...
Etika lidských zdrojů
•
Diskriminace
•
•
Sexuální obtěžování
•
•
Pohlaví (sexismus), barva pleti/původ, věk (ageismus...
Etické rozhodování manažerů
Etický problém
Etické dilema
Podnikatelská etika v praxi
Etické chování firem
Neetické chování firem
Shrnutí
•
Vymezení pojmů a jejich vztah
•
Rozdělení a směry podnikatelské etiky
•
Nástroje podnikatelské etiky
•
Et...
Děkujeme za pozornost
Prezentace management
of 26

Prezentace management

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace management

 • 1. Podnikatelská etika Prezentace seminární práce Kateřina Bártová, Eva Hrbáčková, Miroslava Paráková, Martina Trúnková, Šimon Harant, Ján Lakatoš, Tibor Peňáz, Jakub Šimůnek
 • 2. Osnova prezentace • Vymezení pojmů a jejich vztah • Rozdělení, směry a nástroje podnikatelské etiky • Etické rozhodování • Etický kodex • Sociální audit • Etika lidských zdrojů • Etika v praxi
 • 3. Morálka ≠ Etika
 • 4. Etika • Z latinského ethos • Zvyk, zásada Morálka • Z latinského mos • Předpis, mravnost
 • 5. Morálka ? Etika ? Právo
 • 6. Podnikatelská etika
 • 7. Základní rozdělení • Mikroúroveň - jednotlivec • Meziúroveň - instituce • Makroúroveň - ekonomika
 • 8. Směry podnikatelské etiky • Podnikatelská etika (BE) - vnitřní aplikace • Sociální odpovědnost podniků (CSR) - vnější aplikace • Kombinace podnikatelské etiky a odpovědnosti (BE+CSR)
 • 9. Nástroje podnikatelské etiky • Nástroje: • Interní - etický kodex, sociální audit, reporting, organizační struktura, vzdělávání… • Externí - protikorupční linky, copy advice, profesní kodex
 • 10. Etický kodex
 • 11. Kodex organizace • Pomoc • Směrnice • Návod • Ukazatel pravomocí
 • 12. Kodex manažera • Ukazatel role • Ukazatel hodnot • Rádce vztahu k zákazníkům
 • 13. Sociální audit
 • 14. Sociální audit • Nepovinný, primárně pro vedení podniku • Význam: • Kontrola řízení • Transparentnost pro stakeholders • Analýza sociálního klimatu
 • 15. Etika lidských zdrojů
 • 16. Etika lidských zdrojů • Vzájemné vztahy zaměstnavatele a zaměstnanců • • Formální x neformální Pracovní doba • • • Max. 40 hodin týdně Nerovnoměrná pracovní doba – max. 12 hodin / sm ěna Loajalita • Whistle-blowing
 • 17. Etika lidských zdrojů • Diskriminace • • Sexuální obtěžování • • Pohlaví (sexismus), barva pleti/původ, věk (ageismus), cizinci Definice: zákoník práce, zákon č. 65/1965 Sb. § 1 odst. 9 Nesexuální obtěžování • Bullying • Mobbing
 • 18. Etické rozhodování manažerů
 • 19. Etický problém
 • 20. Etické dilema
 • 21. Podnikatelská etika v praxi
 • 22. Etické chování firem
 • 23. Neetické chování firem
 • 24. Shrnutí • Vymezení pojmů a jejich vztah • Rozdělení a směry podnikatelské etiky • Nástroje podnikatelské etiky • Etické rozhodování • Etický kodex • Sociální audit • Etika lidských zdrojů • Etika v praxi
 • 25. Děkujeme za pozornost

Related Documents