Nafs e Mutmainnah - By: Syed ul Ulama Ali Naqi Naqvi Sahab t.s.
Nafs e Mutmainnah - By: Syed ul Ulama Ali Naqi Naqvi Sahab t.s.
Nafs e Mutmainnah - By: Syed ul Ulama Ali Naqi Naqvi Sahab t.s.
of 4

Nafs e Mutmainnah - By: Syed ul Ulama Ali Naqi Naqvi Sahab t.s.

Nafs e Mutmainnah - By: Syed ul Ulama Ali Naqi Naqvi Sahab t.s. " hazrat Imam Hussain a.s. pahle din se samjhe huey haiN ke mujhe maut ke darya meiN tairna hai, magar jo maut ko yaqeeni taur se dil mein thaane huey hai, woh hifz e hudood e aaine Shariyat wa aql ke liye jaan ke tahaffuz ki suratein bhi ikhteyar kar raha hai. Kabhi Macca mein panah leikar, kabhi Macca ko choaRdkar, aur kabhi Karbala pahoNchne ke baad sharaaet e sulho peish farmakar, aur yahaN tak ke roaz e Aashoora ittemame hujjat ke liye khutbe padhkar aur uss waqt ka intezaar karke jab aaghaaz e jung udhar se ho. Amal meiN yeh thairao baghair kaamil sukoon o itminaane Nafs ke ho hi nahiN sakta."
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nafs e Mutmainnah - By: Syed ul Ulama Ali Naqi Naqvi Sahab t.s.

  • 1.