WSB
Polecana miejscowośd – Sosnowiec
• Miasto na prawach powiatu na południu Polski, w Zagłębiu
Dąbrowskim, w województwie ślą...
WSB
http://www.humanitas.edu.pl/nagrody/Strony/Nagroda-
humanitas.aspx
Jak dojechad
Do centrum Dąbrowy Górniczej z centrum
Sosnowca najłatwiej jest dojechad autobusami
linii 690, 55, 188, 813, ...
Zabytki i ciekawostki
• Grobowiec rodziny Meyerholdów
• Cmentarz ewangelicko-augsburski przy ul. Smutnej.
• Trójkąt Trzech...
WSB
Położenie Sosnowca
• Sosnowiec położony jest na Wyżynie Śląskiej w obrębie
wschodniej części Płaskowyżu Bytomsko-Katowicki...
Podział terytorialny Sosnowca
• Terytorium Sosnowca można podzielid w pierwszym stopniu na
następującego rodzaju jednostki...
Pytanie
• Na jakiej ulicy znajduje się Grobowiec Rodziny
Meyerholdów?
• A) Zamkowa
• B) Popiełuszki
• C) Smutna
WSB
Źródła:
• www.wikipedia.pl
• www.sosnowiec.pl
• www.sosnowiec.naszemiasto.pl
WSB
of 10

Prezentacja nt. sosnowca. bartosz maciukiewicz

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja nt. sosnowca. bartosz maciukiewicz

  • 1. WSB
  • 2. Polecana miejscowośd – Sosnowiec • Miasto na prawach powiatu na południu Polski, w Zagłębiu Dąbrowskim, w województwie śląskim. Położone na Wyżynie Śląskiej, stanowiącej częśd Wyżyny Śląsko- Krakowskiej, nad 3 rzekami: Czarną Przemszą, Białą Przemszą i Brynicą. Znajduje się we wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). • Pierwsze pod względem ilości mieszkaoców miasto Zagłębia Dąbrowskiego, trzecie w województwie śląskim (po Katowicach i Częstochowie) i piętnaste w Polsce. Jest jednym z ośrodków centralnych aglomeracji śląsko- dąbrowskiej. • Według danych GUS z 31 grudnia 2012 r. miasto miało 213 513 mieszkaoców WSB
  • 3. WSB http://www.humanitas.edu.pl/nagrody/Strony/Nagroda- humanitas.aspx
  • 4. Jak dojechad Do centrum Dąbrowy Górniczej z centrum Sosnowca najłatwiej jest dojechad autobusami linii 690, 55, 188, 813, 811, 835. WSB
  • 5. Zabytki i ciekawostki • Grobowiec rodziny Meyerholdów • Cmentarz ewangelicko-augsburski przy ul. Smutnej. • Trójkąt Trzech Cesarzy • Trójkąt Trzech Cesarzy położony jest w dorzeczu Białej Przemszy, Czarnej Przemszy i Przemszy, gdzie stykały się granice trzech paostw: Austrii, Prus i Rosji. • ZAMEK SIELECKI Z PARKIEM • ul. Zamkowa 2 • PAŁAC DIETLA • ul. Żeromskiego 2A • PAŁACE SCHOENA (ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY) • ul. Chemiczna 12 • BAZYLIKA KATEDRALNA WNIEBOWZIĘCIA NMP • ul. Kościelna 1 • KOŚCIÓŁ ŚW. JOACHIMA • ul. Popiełuszki 44 WSB
  • 6. WSB
  • 7. Położenie Sosnowca • Sosnowiec położony jest na Wyżynie Śląskiej w obrębie wschodniej części Płaskowyżu Bytomsko-Katowickiego. Pod względem geologicznym Sosnowiec położony jest w na monoklinie śląsko-krakowskiej znajdującej się na platformie paleozoicznej Według danych z 1 stycznia 2013 r. powierzchnia miasta wynosiła 91,06 km². • Sosnowiec graniczy z następującymi miastami: • na północy: Czeladź, Będzin, Dąbrowa Górnicza, • na wschodzie: Sławków, • na południu: Jaworzno, Mysłowice, • na południowym zachodzie: Katowice. WSB
  • 8. Podział terytorialny Sosnowca • Terytorium Sosnowca można podzielid w pierwszym stopniu na następującego rodzaju jednostki: • dzielnice historyczne (wyróżnia się ich od 20 do 30), • dzielnice – jednostki pomocnicze miasta (aktualnie 1: Dzielnica Południe; 1 w trakcie tworzenia: Dzielnica Zagórze), które mogą byd dzielone w drugim stopniu na osiedla i sołectwa, • obręby ewidencyjne urzędu miasta (aktualnie 10), podzielone w drugim stopniu na mniejsze, numerowane jednostki, • części miasta wg Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT (aktualnie 29 bez Śródmieścia, które zostało potraktowane jako tożsame z miastem / miejscowością), • rejony działania urzędów pocztowych vel rejony obowiązywania kodów pocztowych (aktualnie 10, dawniej 15) WSB
  • 9. Pytanie • Na jakiej ulicy znajduje się Grobowiec Rodziny Meyerholdów? • A) Zamkowa • B) Popiełuszki • C) Smutna WSB
  • 10. Źródła: • www.wikipedia.pl • www.sosnowiec.pl • www.sosnowiec.naszemiasto.pl WSB

Related Documents