Latvija
Cīņa pret totalitārāmideoloģijām:
2. Pasaules karā un mūsdienās
2014.gada14.marts
2.Pasauleskarš
1944. gadā 16. martā abas latviešu divīzijas (15. un 19.) pirmo reiz cīnījās plecu pie pleca
Veļikajas upes...
2.Pasauleskarš
19. latviešu ieročuSS divīzijas leģionāra
VladislavaBroka (1922-1944)
kaps pie Veļikajas upes. 1944. gadama...
Nacionāliepartizāni
Daudzi leģionāri pēc nacistiskās Vācijas kapitulācijas turpinājacīņunacionālo
partizānurindās. Foto: D...
Nacionāliepartizāni
1948. gadakritušiePreiļunacionālie partizāni. KRITACĪŅĀARSARKANONACISMU!
17.marts
LatvijasCentrālāpadome
Latvijas Centrālā Padome (LCP)
bija vienots politiskās vadības centrs
Latvijas okupācijas ...
17.marts
LatvijasCentrālāpadome
Konstantīns Čakste
LCP priekšsēdētājs
(1943-1944)
1944. gada29. aprīlī
Gestapo Čakstiarest...
MaidanaunUkrainasrevolūcija
MaidanaunUkrainasrevolūcija
MaidanaunUkrainasrevolūcija
Vladimirs Kulčickijs. Dzimis 1949. gadā.
Lodestrāpīja sirdī un vēderā. Nomira naktī uz 19. fer...
MaidanaunUkrainasrevolūcija
KRITACĪŅĀAR SARKANO NACISMU!
Dmitrijs Čerņavskis. Krita2014.gada13.martāDoņeckā pretkara mītiņā.
KRITACĪŅĀAR SARKANO NACISMU!
MaidanaunUkrainasrevolūci...
Prezentacija 14 03_2014_5_
Prezentacija 14 03_2014_5_
Prezentacija 14 03_2014_5_
of 15

Prezentacija 14 03_2014_5_

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija 14 03_2014_5_

 • 1. Latvija Cīņa pret totalitārāmideoloģijām: 2. Pasaules karā un mūsdienās 2014.gada14.marts
 • 2. 2.Pasauleskarš 1944. gadā 16. martā abas latviešu divīzijas (15. un 19.) pirmo reiz cīnījās plecu pie pleca Veļikajas upeskrastos, aizsargājotiespret padomjuarmijas ofensīvu.
 • 3. 2.Pasauleskarš 19. latviešu ieročuSS divīzijas leģionāra VladislavaBroka (1922-1944) kaps pie Veļikajas upes. 1944. gadamarts. KRITIS CĪŅĀ AR SARKANONACISMU!
 • 4. Nacionāliepartizāni Daudzi leģionāri pēc nacistiskās Vācijas kapitulācijas turpinājacīņunacionālo partizānurindās. Foto: Dienvidlatgales nacionāliepartizāni.1947. gads.
 • 5. Nacionāliepartizāni 1948. gadakritušiePreiļunacionālie partizāni. KRITACĪŅĀARSARKANONACISMU!
 • 6. 17.marts LatvijasCentrālāpadome Latvijas Centrālā Padome (LCP) bija vienots politiskās vadības centrs Latvijas okupācijas laikā no 1943. līdz 1951. gadam, ko dibināja ar nolūku koordinēt dažādu latviešu pretestības grupu darbību.
 • 7. 17.marts LatvijasCentrālāpadome Konstantīns Čakste LCP priekšsēdētājs (1943-1944) 1944. gada29. aprīlī Gestapo Čakstiarestēja. Mira1945. gada 21. februārī ceļāno Štuthofasnometnes uz Lauenburgaskoncentrācijas nometni. GĀJISBOJĀCĪŅĀAR NACISMU!
 • 8. MaidanaunUkrainasrevolūcija
 • 9. MaidanaunUkrainasrevolūcija
 • 10. MaidanaunUkrainasrevolūcija Vladimirs Kulčickijs. Dzimis 1949. gadā. Lodestrāpīja sirdī un vēderā. Nomira naktī uz 19. ferbruāri. KRITACĪŅĀAR SARKANONACISMU!
 • 11. MaidanaunUkrainasrevolūcija KRITACĪŅĀAR SARKANO NACISMU!
 • 12. Dmitrijs Čerņavskis. Krita2014.gada13.martāDoņeckā pretkara mītiņā. KRITACĪŅĀAR SARKANO NACISMU! MaidanaunUkrainasrevolūcija

Related Documents