PREVENCIÓ I CORRECIÓ DE
RISCOS
Risc: Procés que pot originar danys personal,pèrdues
econòmiques o danys medioambientals
Catàstrofe
Calamitat
Els riscos segon els seus efectes.
Desastre
Tipus de riscos
Tecnològics
Naturals
Mixtos
Riscos culturals o tecnològics
És la probabilitat que un objecte, material o procés perillós, una substància tòxica o
pe...
Riscos naturals
Tot procés, situació o succés en el mitjà natural, que pot generar un dany econòmic
o social per a algun...
Biològics
Químics
Riscos físics
Climàtics, geològics, siderals o cósmics
Riscos climàticos
Riscos geològics
Riscos geològics interns
Riscos geològics externs
Còsmics
tugunska
Riscos mixtos
Riscos mixtos
Anàlisi i previsó del risc
R= P·V·E
Per què exista risc han de coincidir les tres components: si no hi ha perillositat, ...
Perillositat
És la probabilitat d'ocurrència d'un fenomen potencialment destructiu en un període de
temps específic i en...
Vulnerabilitat
És la predisposició intrínseca d’un element (persona, edifici, organització, sistema, ecosistema,
municip...
Vulnerabilitat
Existeixen diverses classes de vulnerabilitat:
Vulnerabilitat estructural: quan només es considera
l’afe...
Exposició
És el conjunt de persones, béns, serveis i processos exposats a l'acció d'un perill.
S'expressa quantitativame...
Planificació davant dels riscos
Dos aspectes molt importants són la prevenció i la preparació social davant
dels riscos ...
Predicció
Mitjançant
l'estudi de
prevalència
dels riscos
es poden
elaborar
mapes que
ens
permeten
establir una
...
Predicció
Talud de carretera con caída de rocas en China
VIII Simposio Nacional
sobre
Taludes y Laderas Inestables
Prevenció
Aplicació de mesures per a disminuir els danys o eliminar els seus efectes
Mesures estructurals
Impliquen la modificació del medi o l'establiment de construccions adequades
Mesures estructurals
Impliquen la modificació del medi o l'establiment de construccions adequades
Mesures no estructurals
Ordenació del territori
Mesures no estructurals
Sistemes de
protecció civil
Mesures no estructurals
Educació davant del risc
Mesures no estructurals
Asegurances i anàlisi cost/benefici
PREVENCIÓ I CORRECIÓ DE RISCOS
of 32

PREVENCIÓ I CORRECIÓ DE RISCOS

Caracterització dels riscos medio ambientals. Català
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - PREVENCIÓ I CORRECIÓ DE RISCOS

 • 1. PREVENCIÓ I CORRECIÓ DE RISCOS
 • 2. Risc: Procés que pot originar danys personal,pèrdues econòmiques o danys medioambientals
 • 3. Catàstrofe Calamitat Els riscos segon els seus efectes. Desastre
 • 4. Tipus de riscos Tecnològics Naturals Mixtos
 • 5. Riscos culturals o tecnològics És la probabilitat que un objecte, material o procés perillós, una substància tòxica o perillosa o bé un fenomen a causa de la interacció d'aquests, ocasione un nombre determinat de conseqüències a la salut, l'economia, el medi ambient i el desenvolupament integral d'un sistema
 • 6. Riscos naturals Tot procés, situació o succés en el mitjà natural, que pot generar un dany econòmic o social per a alguna comunitat
 • 7. Biològics
 • 8. Químics
 • 9. Riscos físics Climàtics, geològics, siderals o cósmics
 • 10. Riscos climàticos
 • 11. Riscos geològics
 • 12. Riscos geològics interns
 • 13. Riscos geològics externs
 • 14. Còsmics tugunska
 • 15. Riscos mixtos
 • 16. Riscos mixtos
 • 17. Anàlisi i previsó del risc R= P·V·E Per què exista risc han de coincidir les tres components: si no hi ha perillositat, o no hi ha exposició o no hi ha vulnerabilitat, no hi haurà risc.
 • 18. Perillositat És la probabilitat d'ocurrència d'un fenomen potencialment destructiu en un període de temps específic i en un area de terreny determinada
 • 19. Vulnerabilitat És la predisposició intrínseca d’un element (persona, edifici, organització, sistema, ecosistema, municipi, etc) a patir danys per motiu d'un fenomen d’una intensitat concreta, és a dir, davant un perill concret.
 • 20. Vulnerabilitat Existeixen diverses classes de vulnerabilitat: Vulnerabilitat estructural: quan només es considera l’afectació a les estructures, per exemple, en els terratrèmols. Vulnerabilitat funcional: quan es considera no només l'estructura sinó també la viabilitat del sistema. Per exemple, en un terratrèmol un hospital o una comissaria poden resultar no afectats estructuralment, però poden quedar no operatius (manca llum, telecomunicacions, etc). Vulnerabilitat orgànica: quan només es consideren les afectacions en tant que el nombre de morts o ferits greus. Vulnerabilitat social: quan es consideren les afectacions socials (psicològiques) a més de si hi ha morts o ferits. http://www.desenvolupamentsostenible.org/index.php? option=com_content&view=article&id=395&Itemid=431&lang=ca
 • 21. Exposició És el conjunt de persones, béns, serveis i processos exposats a l'acció d'un perill. S'expressa quantitativament en el nombre d'elements potencialment afectats.
 • 22. Planificació davant dels riscos Dos aspectes molt importants són la prevenció i la preparació social davant dels riscos previsibles en la zona. També cal considerar les possibles mesures quan el risc ja se ha produït
 • 23. Predicció Mitjançant l'estudi de prevalència dels riscos es poden elaborar mapes que ens permeten establir una predicció de riscos
 • 24. Predicció Talud de carretera con caída de rocas en China VIII Simposio Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables
 • 25. Prevenció Aplicació de mesures per a disminuir els danys o eliminar els seus efectes
 • 26. Mesures estructurals Impliquen la modificació del medi o l'establiment de construccions adequades
 • 27. Mesures estructurals Impliquen la modificació del medi o l'establiment de construccions adequades
 • 28. Mesures no estructurals Ordenació del territori
 • 29. Mesures no estructurals Sistemes de protecció civil
 • 30. Mesures no estructurals Educació davant del risc
 • 31. Mesures no estructurals Asegurances i anàlisi cost/benefici