Slasti a strasti českých
telekomunikací
#IAC2015
Praha, 9. dubna 2015
Český telekomunikační úřad
• ČTÚ byl zřízen zákonem č. 127/2005 Sb. –
ústřední orgán státní správy!
• Regulace trhu elektr...
Základní teze
• Budoucí regulační přístup musí vycházet z
faktu, že přístup k vysokorychlostnímu
internetu je ve veřejném ...
Jak jsme na tom?
ČTÚ v roce 2014
- Dokončení aukce kmitočtů 800, 1,8 a 2,6 GHz
- Strategie správy spektra
- Diskuse k podmínkám aukcí 1800/...
ČTÚ v roce 2015 (z plánu činnosti)
Podpora rozvoje NGA sítí
- spolupráce s MPO na přípravě výzev k
programu na podporu pro...
Program podpory NGA –
expertní podpora
-Indikativní ověření možností uplatnění veřejných
prostředků
-2 fáze verifikace (dv...
Mapování verze 1.0
ČTÚ v roce 2015 (z plánu
činnosti)
Aukce volných kmitočtů pro širokopásmové sítě
- kontrola plnění rozvojových kritérií z ...
Dále z plánu činnosti ČTÚ na
rok 2015 ...kontrolní činnost
Kontrola v oblasti kvality datových služeb
- Metodika a měřící ...
Základní teze – teze pro
digitální Česko
• Budoucí regulační přístup musí vycházet z
faktu, že přístup k vysokorychlostním...
Bude to stačit...?
NE....díky za pozornost!
Prezentace #IAC2015
Prezentace #IAC2015
Prezentace #IAC2015
Prezentace #IAC2015
Prezentace #IAC2015
Prezentace #IAC2015
Prezentace #IAC2015
Prezentace #IAC2015
of 20

Prezentace #IAC2015

Vysokorychlostní přístup k internetu je základní utllita a stát na ni musí pohlížet jako na službu ve veřejném zájmu. Optika výrazně mění vnímání digitálního světa i konzumaci služeb v digi prostoru.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace #IAC2015

 • 1. Slasti a strasti českých telekomunikací #IAC2015 Praha, 9. dubna 2015
 • 2. Český telekomunikační úřad • ČTÚ byl zřízen zákonem č. 127/2005 Sb. – ústřední orgán státní správy! • Regulace trhu elektronických komunikací a poštovních služeb. • Jeho sídlem je Praha.
 • 3. Základní teze • Budoucí regulační přístup musí vycházet z faktu, že přístup k vysokorychlostnímu internetu je ve veřejném zájmu. • Přístup k rychlému internetu patří mezi základní utility. • Optika mění vnímání digitálního světa
 • 4. Jak jsme na tom?
 • 5. ČTÚ v roce 2014 - Dokončení aukce kmitočtů 800, 1,8 a 2,6 GHz - Strategie správy spektra - Diskuse k podmínkám aukcí 1800/2600 MHz a 3,7G - Diskuse k pásmu 700 MHz - Mapování pro veřejnou podporu NGA - Analýzy relevantních trhů
 • 6. ČTÚ v roce 2015 (z plánu činnosti) Podpora rozvoje NGA sítí - spolupráce s MPO na přípravě výzev k programu na podporu projektů zaměřených na budování přístupových sítí nové generace a expertní účast na jeho realizaci, - příprava registru pasivní infrastruktury (RPI) v návaznosti na doporučení Studie proveditelnosti.
 • 7. Program podpory NGA – expertní podpora -Indikativní ověření možností uplatnění veřejných prostředků -2 fáze verifikace (dvě konzultace výsledků) -Podklad pro uplatnění požadavku na EU financování -Závěry (včetně mapy) ČTÚ zveřejnil v 7/204 -Nutný kontrolní a verifikační mechanismus na bílá, šedá a černá místa pro účely výzev / žádostí o podporu Již je čas definovat výzvy, postup hodnocení atd.
 • 8. Mapování verze 1.0
 • 9. ČTÚ v roce 2015 (z plánu činnosti) Aukce volných kmitočtů pro širokopásmové sítě - kontrola plnění rozvojových kritérií z 4G aukce 2013, -výběrové řízení na příděly zbylých kmitočtů z aukce v pásmech 1800 a 2600 MHz, -výběrové řízení na přídělu kmitočtů v pásmu 3600 až 3800 MHz.
 • 10. Dále z plánu činnosti ČTÚ na rok 2015 ...kontrolní činnost Kontrola v oblasti kvality datových služeb - Metodika a měřící nástroje pro kontroly vybraných parametrů kvality datových sítí v návaznosti dokumentu „Stanovení základních parametrů a měření kvality služby přístupu k síti Internet“, - Aplikace pro uživatelské ověřování kvality datových služeb - NETMETR
 • 11. Základní teze – teze pro digitální Česko • Budoucí regulační přístup musí vycházet z faktu, že přístup k vysokorychlostnímu internetu je ve veřejném zájmu. • Přístup k rychlému internetu patří mezi základní utility. • Optika mění vnímání digitálního světa
 • 12. Bude to stačit...? NE....díky za pozornost!

Related Documents