Pracownicy najemni
Pracownicy najemni i pracownicy otrzymujący pensję to pracownicy, których typ pracy określa się
jako „p...
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, netto (Bilans płatniczy, bieżące dolary amerykańskie)
Bezpośrednie inwestycje zagrani...
Bilans płatniczy (wskaźniki w relacji do PKB)
Bilans obrotów bieżących to suma eksportu towarów netto, obrotu usług, docho...
Polska w ruinie
Polska w ruinie
Polska w ruinie
Polska w ruinie
Polska w ruinie
Polska w ruinie
Polska w ruinie
of 10

Polska w ruinie

Wybrane wskaźniki makroekonomiczne i społeczne.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polska w ruinie

  • 1. Pracownicy najemni Pracownicy najemni i pracownicy otrzymujący pensję to pracownicy, których typ pracy określa się jako „płatne miejsca zatrudnienia” i którzy mają wyraźne (pisemne lub ustne) umowy o pracę lub umowy dorozumiane zapewniające im podstawowe wynagrodzenie (niezależne bezpośrednio od dochodów jednostki, dla której pracują).
  • 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, netto (Bilans płatniczy, bieżące dolary amerykańskie) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne to wpływy netto z inwestycji mających na celu zdobycie trwałego udziału w zarządzaniu (co najmniej 10% akcji uprawniających do głosowania) w przedsiębiorstwie funkcjonującym w gospodarce innego kraju niż kraj pochodzenia inwestora. Jest to suma kapitału własnego, reinwestycji zysków, innego kapitału długoterminowego oraz kapitału krótkoterminowego, wykazana w bilansie płatniczym. Ta seria przedstawia łączną sumę netto, czyli bezpośrednie inwestycje zagraniczne netto ze źródeł zagranicznych w gospodarce raportującej pomniejszone o bezpośrednie inwestycje zagraniczne netto gospodarki raportującej w pozostałych krajach. Dane są w bieżących dolarach amerykańskich.
  • 3. Bilans płatniczy (wskaźniki w relacji do PKB) Bilans obrotów bieżących to suma eksportu towarów netto, obrotu usług, dochodów netto i bieżących transferów netto. Rodzaj wskaźnika: Saldo rachunku obrotów bieżących

Related Documents