Willii. ' *iimlliłlli
OKRES: 1 Luty 2015 do 28 Luty 2015
BOMBONIERKA SERDUSZKA WEDLOWE - E. WEDEL WEDLOVE - 1 SZT 117 G...
sieć sklepów Data rozpoaęcia Data końcowa Mchanizm promocji Cena promocyjna Cena wirtualna strona
1 r wnm wirrimr R IHŃMFF...
n. ..
iwu,
CHATA POLSKA
{S3315}
PIGTH 1 ›uwa
133252)
: mamam
133mm
SPECJAL
13321711
EURO sPAR
133331
7 f@
...
of 3

Najczęściej promowany produkt lutego Wedel

Szybka analiza produktu: Bombonierka Serduszka Wedlowe - E.WEDEL WEDLOVE 1 SZT 117 G
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Retail      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najczęściej promowany produkt lutego Wedel

  • 1. Willii. ' *iimlliłlli OKRES: 1 Luty 2015 do 28 Luty 2015 BOMBONIERKA SERDUSZKA WEDLOWE - E. WEDEL WEDLOVE - 1 SZT 117 G Produkt marki: E. WEDEL WEDLOVE należy do grupy: Inconnu, Produkt promowany byl razy: 39 , akcje promocyjne przepropwadzono w 38 sieci/ sieciach, w 6 formacie/ formatach nuuunaa-nuuu_ 'X 1 CHATA POLSKA GROSZEK LEWIATAN BJANEX LEWIATAN KUJAWY LEWIATAN MARKET EKO EURO SPAR PIOTRI MAZOWSZE LEWIATAN OPOLE LEWIATAN PAWEŁ POLOMARKET RAST SANO SPAR ORBITA LEWIATAN PODKARPACIE LEWIATAN MARKET STOKROTKA PODLASIE LEWIATAN POLNOC LEWIATAN RAZEM LEWIATAN SLASK LEWIATAN WIELKOPOISKA LEWIATAN ZACHOD NASZ SKLEP SPAR EXPRESS STOKROTKA MARKET TOP MARKET '¶ vvą--u-à- n Autumn-M_- n nun-nn naganna BAC-POL MARSPOL SPECJAL EUROCASH MAKRO _nanna-annual ALDIK ALMA MARKET API MARKET CARREFOUR ąnn--n-ża. naganna. . CARREFOUR E. LECLERC NETTO KALENDARZ CENA _ _ › _ Od 1 Luty 201S do 2B Luty 2015, amplitudy cen promocyjnych L N3719( 1014 Kwiecie" 1014 Ł "al 2014 wachają się pomiędzy: 8,17 ZL oraz 9,99 ZL, deta1e ponizej: y Czerwiec 2014 L Lipiec 2014 y Sierpień 2014 Wrzesień 2014 Październik 2014* Listopad 2014 Grudzień 2014 Styczeń 2015 Luty 2015 Intensywnośc komunikacyjna: Największa intensyfikacja promocyjna nastąpila w miesiącach: Luty 2015, Maj 2014, Styczeń 2015. Najsłabszy okres to: Czerwiec 2014.
  • 2. sieć sklepów Data rozpoaęcia Data końcowa Mchanizm promocji Cena promocyjna Cena wirtualna strona 1 r wnm wirrimr R IHŃMFFIA ŚFPUHŚPMMFIFDIKVNF . w 132 13"1"315 15132121315 "7 A: 3%] ä 16132121315 8.17 š 1513212315 8.29 i 15132121315 8.29 i 1513212315 8.20 i 15132121315 8.43 Ĺ 15132121315 8.43 u 1513212315 8.40 ; 33132121315 8.09 Ĺ 2513212315 -csm FF HFCJCZONA jj 8.40 g 15132121315 8.50 ł 11132121315 8.30 i 1513212315 2311] 8.99 g 11132121315 8.99 Ĺ 1113212315 8.90 i_3 11132121315 8.99 ä 113132121315 8.90 " 1T 212315 8.99 „. „i. .c, . mnw „m ›U71 r wrnri w( n. avr BcuaoNirrzKA sramiszn Wim m' @amm 5 a. ” à 1 1113212315 8.90 g 3 1 11122121215 0.99 : 11132121315 8.90 5 13212315 5,3; 8.129 2 11132121315 333 8.99 Ĺ 351 1113212315 aaa 8.90 ; 1351 315 11132121315 3.33 8.99 Ĺ 1. 13132121315 333 8.99 i 1351 1113212315 5,33 8.129 5 11132121315 333 8.99 i 1513212315 aaa 8.90 g 11132121315 3.39 8.99 i 11132121315 333 8.99 l s: : 2413212315 5,33 8.129 i CŁ= =EFOW= 16132121315 3 53 9.59 i : A== EF: „= 2313212315 35a 0.50 g Amma. wirtualnychcanuvLynzdajluiiashuc‹klepow Mane: ZDH-Liilyżmš 19132121315 9,99 9.99 = " g 3.1 15132121315 9.99 9.99 à c. ... .„. „.. „.i„. 1513212315 9.09 0.90 i 1 1 A8 c. „.. „„i„‹›. . m W 12m1: ›uuup-u 19132121315 9,99 9.99 l mni( sun sna nas Paa e
  • 3. n. .. iwu, CHATA POLSKA {S3315} PIGTH 1 ›uwa 133252) : mamam 133mm SPECJAL 13321711 EURO sPAR 133331 7 f@ „g, N@ . .ivy LEW1ATAN ZACHOD 1333371 LEWIATAN LLSK 133335! w: numa 133399! LEWIAYAN KUJAWV 1333281 LEWIAYAN MAzawszE imm SFAR MARKET SPAR Ex1=wEs5 4333471 MARSFOL musi CARREFOUR MARKET 133x741 133396) STOKROTKA 13305131 LEWŁATAN OPOLE 133333! msz sxLE= LEWIATAN : emama: inn: . : gwna . ..n-m i . EACFOL E LECLERC E LECLERC 133225: 0324131 1332351 _i “$12 ALMA MARKET 1334521 EUROCASH 1332331 LEW1ATAN FooLAsiE 1233331 LEWiATAN POLNOC LEwiAYAN RAZEM EKO NE! IO STOKROTKA MARKET API MARKET 1333:4. 1133391 „w, „m, „W, „w, Iidinysęnluniwvłedlœe 1 Jarosław Pokus LEW1ATAN @ABYM LEW1ATANW1ELKO°QLSKA 1333311 RAS? 133330) 133370! Monitoring Unit Manager tel. 781 250 555 mai [arekgokusghigr-com. com

Related Documents