Zabytki Białegostoku
Galeriowiec, ul. Bohaterów MonteCassino 5Tzw.„galeriowiec” to jeden z największych w mieście blokówmieszkalnych.Zbudowany ...
Dworzec autobusowy, ul. BohaterówMonte Cassino 8Choć Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej (PKS) wBiałymstoku rozpoczę...
Spodki, ul. Św. Rocha 14Białostockie „spodki” wyrosły u stóp kościoła św. Rocha w rekordowymtempie czterech miesięcy i był...
Domus, al. Józefa Piłsudskiego 6/1Jednym z bardziej charakterystycznych obiektów przy alei jestpawilon handlowy „Domus”, z...
Białostocki Teatr LalekJeden z najstarszych polskich teatrów lalkowych. Mieści się wBiałymstoku przy ul. Kalinowskiego BTL...
Dom Związków, ul. MariiSkłodowskiej-Curie 3/ul. Legionowa5W kompleksie budowli Związków Zawodowych na rogu ul. FeliksaDzie...
Uniwersytet w Białymstoku -Dom Partii,pl. Uniwersytecki 1
Zaprojektowana w 1950 r., a ukończona w 1953 r. siedziba KomitetuWojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, d...
W czerwcu roku 1989 w brawurowej, happeningowej akcji budynekzajeli studenci białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskieg...
Gmach sądu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1Budowa gmachu Sądu Wojewódzkiego przy dawnej al.Pochodów była nie lada wyzwaniem...
Pomnik Bohaterów Ziemi Białostockiej, pl.UniwersyteckiPomnik Bohaterów Ziemi Białostockiej projektuBohdana Chmielewskiego ...
Pomnik składa się z dziewięciu wysokich na17 metrów betonowych kolumn,przedstawiających strzeliste sosny złączonekoronami....
Hotel Cristal, ul. Lipowa 3Hotel „Cristal” projektu Stanisława Bukowskiego zostałoddany do użytku w 1952 r. jako Hotel Mie...
Prasa donosiła, że hotel wyposażony był w 200 łóżek, każdy pokójmiał wewnętrzny aparat telefoniczny, głośniki radiowe, a n...
Central, ul. Marii Skłodowskiej-Curie2/1W latach 70. Spółdzielczy Dom Handlowy„Central” był największą placówką handlowąwo...
„Central” otwarto 31 stycznia 1976 r., po trwających ponad trzylata pracach budowlanych. Do konstrukcji budynku użytostalo...
Inne Zabytki
Prezentacja zabytki białegostoku
Prezentacja zabytki białegostoku
Prezentacja zabytki białegostoku
Prezentacja zabytki białegostoku
Prezentacja zabytki białegostoku
Prezentacja zabytki białegostoku
Prezentacja zabytki białegostoku
Prezentacja zabytki białegostoku
Prezentacja zabytki białegostoku
Prezentacja zabytki białegostoku
Prezentacja zabytki białegostoku
Prezentacja zabytki białegostoku
Prezentacja zabytki białegostoku
Prezentacja zabytki białegostoku
of 32

Prezentacja zabytki białegostoku

Zabytki Białegostoku
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja zabytki białegostoku

 • 1. Zabytki Białegostoku
 • 2. Galeriowiec, ul. Bohaterów MonteCassino 5Tzw.„galeriowiec” to jeden z największych w mieście blokówmieszkalnych.Zbudowany w 1970r., według projektu StanisławaGlinickiego, liczy 11 pięter i 214 mieszkań. Parter budynku odpoczątku, podobnie jak dziś, zajmowały punkty usługowe ihandlowe: bar, kawiarnia, drogeria, biuro podróży i inne. Nazwa„galeriowiec” wzięła się od ciągnących się na każdym piętrzewzdłuż całego budynku galerii, z których wchodzi się domieszkań.
 • 3. Dworzec autobusowy, ul. BohaterówMonte Cassino 8Choć Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej (PKS) wBiałymstoku rozpoczęło swoją działalność już w 1945r., dworca zprawdziwego zdarzenia doczekało się dopiero w roku 1986. Jegobudowa trwała prawie 11 lat, a i tak efekt znacznie odbiegał od planówz 1975r. Według projektu Haliny Janczewskiej i jej zespołu miał to byćogromny kompleks połączonych dworców kolejowego iautobusowego, z budynkami, placami, parkingami, tunelami,peronami, węzłami komunikacyjnymi i głównym gmachem wysokimna 12 pięter, obsługujący dziennie ok. 39 tys. pasażerów.
 • 4. Spodki, ul. Św. Rocha 14Białostockie „spodki” wyrosły u stóp kościoła św. Rocha w rekordowymtempie czterech miesięcy i były jedną z licznych realizacjiarchitektonicznych, które miały pokazać nowoczesne oblicze miastapodczas Centralnych Dożynek we wrześniu 1973 r. Kompleks czterechokrągłych pawilonów, szybko ochrzczonych przez białostoczanmianem „meksykańskich kapeluszy” lub „latających talerzy”, mieściłm.in. bar-bistro i salon Biura Wystaw Artystycznych. Autoremprojektu budowli był Henryk Toczydłowski.
 • 5. Domus, al. Józefa Piłsudskiego 6/1Jednym z bardziej charakterystycznych obiektów przy alei jestpawilon handlowy „Domus”, zaprojektowany przez JerzegoZgliczyńskiego. Łatwo go rozpoznać po neonie z modnym wlatach 70. fotelem. Obiekt zaskakuje lekkością. A wszystko zasprawą przeszklonej fasady. Pawilon budowany był jakomiejsce, gdzie można było zaopatrzyć się w popularne wczasach socjalizmu meblościanki czy tapczan-pólki. Dzis teżhandluje się tu meblami.
 • 6. Białostocki Teatr LalekJeden z najstarszych polskich teatrów lalkowych. Mieści się wBiałymstoku przy ul. Kalinowskiego BTL powstał oficjalnie w 1953 roku,kiedy to Dziedzictwa Narodowego przyznało mu subwencję i statussceny profesjonalnej o wdzięcznej nazwie Świerszcz. Swoją tradycjąsięga on jednak czasów przedwojennych, kiedy to w 1937 roku zostałzałożony w Białymstoku amatorski teatr lalkowy, jego twórcami byliHelena Pacewicz oraz Piotr Sawicki, który został później pierwszymkierownikiem BTL. W latach 1975-1979 wzniesiono pierwszy w Polscebudynek przeznaczony specjalnie dla teatru lalek. Mieszczą się w nimtrzy sceny: duża (200 miejsc), mała (100 miejsc) i sala prób (40miejsc).
 • 7. Dom Związków, ul. MariiSkłodowskiej-Curie 3/ul. Legionowa5W kompleksie budowli Związków Zawodowych na rogu ul. FeliksaDzierżyńskiego (dziœ Legionowej) i Marii Skłodowskiej-Curie,oprócz pomieszczeń biurowych, znalazły się sala kinowo-teatralna irestauracja „Związkowa” (obecnie kino „Forum” i kawiarnia „Fama”).W roku 1970 w „Związkowej” można było poczytać prasę w językupolskim i rosyjskim (83 tytuły!), a konsumpcję umilał zespółmuzyczny „¯Żółtodzioby”, który grywał tam codziennie opróczponiedziałków.
 • 8. Uniwersytet w Białymstoku -Dom Partii,pl. Uniwersytecki 1
 • 9. Zaprojektowana w 1950 r., a ukończona w 1953 r. siedziba KomitetuWojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, do dziś zwanaDomem Partii, jest dziełem Stanisława Bukowskiego. Wpisany w 1993 r. dorejestru zabytków - jako pierwszy obiekt tego typu w Polsce - białostockiDom Partii jest nie tylko jednym ze szczytowych osiagnięć architekturysocrealistycznej w Polsce, ale też - w opinii znawców - najbardziej udanąrealizacją wojewódzkiej siedziby PZPR.
 • 10. W czerwcu roku 1989 w brawurowej, happeningowej akcji budynekzajeli studenci białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego ido dziś służy on społeczności akademickiej, mieszcząc WydziałFilologiczny i Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu wBiałymstoku. We wnętrzach zachowało się wiele oryginalnychelementów wystroju: marmurowy hol wejściowy, kręte schody,sala seminaryjna zastępcy pierwszego sekretarza (sala nr 76), aprzede wszystkim reprezentacyjna aula, zwana początkowo „salazebrań”, ze zdobionymi dębowymi drzwiami, balkonikami,mównicą. . Z tarasu nad wejœciem na pierwszym piętrze moznapodziwiać otoczenie pl. Uniwersyteckiego i ul. MariiSkłodowskiej-Curie.
 • 11. Gmach sądu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1Budowa gmachu Sądu Wojewódzkiego przy dawnej al.Pochodów była nie lada wyzwaniem, gdyż obszar ten byłjeszcze na początku lat 50. wielkim rumowiskiem pozniszczonych w czasie wojny licznych kamieniczkach.Trudnością, z którą musieli zmierzyć się murarze, był też -jak podawała „Gazeta Białostocka” w roku 1953 - ambitnyprojekt architektoniczny Lecha Kadłubowskiego (twórcypowojennej odbudowy starówki gdańskiej). Robotnicydołożyli jednak wszelkich starań, aby gmach zostałukończony jak najszybciej, znacznie przekraczając normyprodukcyjne. Siedziba sądu, choæ wzniesiona w 1955 r.,swój ostateczny kształt otrzymała, po otynkowaniu fasady,dopiero w roku 1958. Monumentalny gmach, pomimowyraźnych walorów klasycyzującego modernizmu, niedoczekał się dotąd statusu zabytku, ale w 2007 r. trafił nalistę dóbr kultury współczesnej.
 • 12. Pomnik Bohaterów Ziemi Białostockiej, pl.UniwersyteckiPomnik Bohaterów Ziemi Białostockiej projektuBohdana Chmielewskiego odsłonięto 22 lipca1975 r. na terenie Parku Centralnego, wmiejscu gdzie przed wojną istniał najstarszycmentarz żydowski, a później jedno z trzechbiałostockich rosariów (dwa pozostałeznajdowały się na Plantach i pl. Miejskim).
 • 13. Pomnik składa się z dziewięciu wysokich na17 metrów betonowych kolumn,przedstawiających strzeliste sosny złączonekoronami. W ich centrum dostrzec możnasylwetkę siedzącego na gnieździe orła bezkorony. Jakby dla równowagi orzełprzedstawiony na głazie u stóp pomnika,wykuty w połowie lat 90., jest już w koronie.
 • 14. Hotel Cristal, ul. Lipowa 3Hotel „Cristal” projektu Stanisława Bukowskiego zostałoddany do użytku w 1952 r. jako Hotel Miejski „Żubr”przy ul. Stalina (obecnie Lipowej). Był to pierwszy powojnie i długo oczekiwany obiekt tego typu w mieście.Kiedy po częściowym otwarciu placówki na trzechpiętrach nocowali już hotelowi goście, na parterzetrwały jeszcze prace budowlane. Surową ceglanąfasadę otynkowano dopiero w roku 1959, niestetydoœæ niestarannie i tynk w kilku miejscach poodpadał.Dopiero na wiosnę 1960 r. ukończono ślimaczące sięprace wykończeniowe przy froncie budowli.
 • 15. Prasa donosiła, że hotel wyposażony był w 200 łóżek, każdy pokójmiał wewnętrzny aparat telefoniczny, głośniki radiowe, a nawet„sygnały świetlne”. Część budynku stanowił tak zwany „hoteldzienny”, gdzie podróżni mogli skorzystać z restauracji iwypocząć na leżakach lub fotelach. W budynku znalazło sięnawet specjalne pomieszczenie, w którym odświeżano odzieżhotelowych gości. Z zewnątrz monumentalną, socrealistycznąbryłę budowli ożywiał nieistniejący dziś neon autorstwa żonyarchitekta, Placydy Bukowskiej, przedstawiający sylwetkękobiety trzymającej kieliszek do Martini. Hotel, przez wiele latnajlepszy w mieście, często przyjmował gości z zagranicy. W1965 r. - z 16 krajów, od Zwiazku Radzieckiego, po StanyZjednoczone i Australię, o czym euforycznie donosiła „GazetaBiałostocka”. Wielkim powodzeniem wśród gości cieszyły siępodobno hotelowe nalepki na walizki, często kolekcjonowaneprzez ówczesnych globtroterów. W latach 90. budynekodnowiono i rozbudowano, dodajac m.in. nowe wejœcie.Miejsce neonu zajął zaś przeszklony aneks mieszczący biurapodróży i pełniący funkcje reklamowe.
 • 16. Central, ul. Marii Skłodowskiej-Curie2/1W latach 70. Spółdzielczy Dom Handlowy„Central” był największą placówką handlowąwojewództwa bialostockiego i jedną zwiększych w kraju. „Jego okazała inowoczesna sylwetka z aluminium i szkła,będąca zarazem pierwszym akcentemprzyszłego centrum handlowo-usługowego,doda dynamicznie rozbudowującej się stolicywojewództwa wielkomiejskiego blasku” -zachwycali się dziennikarze.
 • 17. „Central” otwarto 31 stycznia 1976 r., po trwających ponad trzylata pracach budowlanych. Do konstrukcji budynku użytostalowego szkieletu, ważącego bagatela 300 ton, a takżepopularnych wówczas prefabrykatów. Jedno i drugie wykonałymiejscowe przedsiębiorstwa - Kolejowe Zakłady KonstrukcjiStalowych w Starosielcach i bialostocki Fadom. W dniuotwarcia sklep zatrudniał 272 osoby! Obuwie, odzież, tkaniny,sprzęty gospodarstwa domowego, radia i telewizory oraz inneartykuły sprzedawano na ogromnej jak na tamte czasypowierzchni 3,5 tys. m2. Nic dziwnego, że podobnie jak jegołódzki imiennik, białostocki „Central” odwiedzany był przezwycieczki autokarowe z całego regionu, a jego otwarciutowarzyszył ścisk i tłok przy wszystkich stoiskach. W latach80. w „Centralu” działał typowy dla czasów gospodarkiniedoboru „Punkt repasacji pończoch i napełnianiadługopisów”. Dziś, choć asortymentem i stylem musikonkurować z gigantycznymi galeriami handlowymi,późnomodernistyczny „Central”, zaprojektowany przez AnnęPatecką, pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznychbudynków w mieście, a to głównie dzięki wciąż sprawnemu,imponujących rozmiarów, tęczowemu neonowi,
 • 18. Inne Zabytki