Prevenir les Úlceres és Cuidar amb Seguretat ...
of 1

Prevenir les ulceres es cuidar amb seguretat

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prevenir les ulceres es cuidar amb seguretat

  • 1. Prevenir les Úlceres és Cuidar amb Seguretat Alba Ochando Antoni Isabel Rodríguez Fuentes Tutora: Núria Roca CaparàIntroducció Cuidem la seguretat del malalt. Evitem les úlceresHem escollit aquest tema perquè tota persona enllitada, immobilitzada o en Activitats de prevenció més importants:cadira de rodes, ja sigui a l’hospital o a casa seva, és susceptible de patir una Pressió: · Canvis posturals cada 2-3h Nutrició: · Dieta equilibradaúlcera per pressió. · Matalàs d’escuma o aire · Augmentar ingesta deLa prevenció d’úlceres per pressió és una tasca important dels professionals · Coixins per posicionar al pacient líquidsd’infermeria i dels familiars que cuiden a persones amb risc. · Protectors pels colzes i talons · Consumir aliments amb · Deambulació proteïnes, zinc iPer garantir la seguretat del malalt s’ha de prevenir qualsevol tipus d’agressió a · Roba neta i llisa vitamines A i Cla integritat cutània. · Suplements vitamínicsL’objectiu d’aquest treball és demostrar la importància de la prevenció de lesúlceres per pressió com a rol autònom de la infermera i la gran transcendència Pell: · Controlar la incontinència. Vigilar factors que provoquin humitat. · Higiene general cada 24h, parcial quan precisi.que pot arribar a tenir per assegurar el benestar de les persones dependents. · Mantenir la pell neta i seca. · Examinar estat de la pell diàriament, buscar en el punts de suport àrees d’envermelliment o induracions. · Registrar l’estat de la pell. · No utilitzar alcohol. · Aplicar emulsió cutània suavitzen i procurar absorció completa amb un massatge suau. · Valorar la utilització d’àcids grassos hiperoxigenats en zones de risc. · Protegir prominències òssies amb apòsit hidrocoloide.MetodologiaPer realitzar el Pòster ens hem basat en una revisió bibliogràfica de les revistesd’infermeria publicades més recentment, en bases de dades i en elsconeixements treballats a la diplomatura d’Infermeria.La formació d’una úlcera. Un risc per a laseguretat física i emocionalDefinició: Una úlcera per pressió és una lesió del teixit cutani causada per unapressió prolongada i constant sobre una prominència òssia.La formació d’una úlcera per pressió suposa un empitjorament en l’estat desalut de la persona que la pateix. Agreuja el seu pronòstic vital, ja quemajoritàriament afecta a persones d’edat avançada, i condiciona un patimentfísic i psicològic. La persona es torna més depenent de les cures d’infermeriai/o dels cuidadors.Factors de risc: L’edat, una dieta pobre en nutrients amb poca ingesta delíquids, immobilitat prolongada, exposició prolongada a la humitat, disminució Conclusionsen la sensibilitat del dolor en pacients amb algunes malalties com la Diabetis imalalties del sistema circulatori. La prevenció per part de l’equip d’infermeria per evitar úlceres per pressió és completament necessària. Les úlceres per pressió empitjoren el pronòstic i la situació del malalt, augmenten els costos, la dependència i el temps emprat enZones de risc depenent de la posició: les cures. Cal tenir en compte que, com indiquen alguns estudis consultats: “ El risc de mort d’un individu augmenta fins 4 vegades més un cop desenvolupada una úlcera per pressió.” “En l’àmbit legal les úlceres per pressió són evitables. Deixar que apareguin és prova de negligència i en les edats compreses de maltractament.” “El infermers geriàtrics fan un seguiment baix de les guies de prevenció d’úlceres per pressió ja que tenen una major incidència entre 70 i 90 anys.” Incidència dÚlceres per pressió relacionada amb ledat 140 120 100 80 60 40 20 0 -2 ys s at ys ys ys ys ys ys ys ys ys co any ed an an an an an an an an an an ta no 00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 és 00 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 ns 0- 1 -1 11 21 31 41 51 61 71 81 de 91 mBibliografia Llibres: · J. Javier Soldevilla Agreda, Joan Enric Torra i Bou. Atención Integral de las Heridas Crónicas. 1ª edición. Madrid: SPA; 2004 · Josep Marinel·lo Roure. Úlceras de las Extremidades Inferiores. 1ª edición. Barcelona: Glosa; 2005 Bases de dades: Cuiden, Cuidatge i Medline. Revista Rol de Infermeria. Especial Úlceres i ferides, 2009, gener, nº 32 Apunts de l’assignatura d’Infermeria Medicoquirúrgica.

Related Documents