We make IT J JCOITIITIGTCG
Ill liI; i;iitiefiT I 1i‘ ji'tili: =T~ci‘i: :E: >
Kim jestesmy?
RESUME.
Iflummr-rrp
. . in nu.
Ponad 10 la!
doiwiadclenia
w braniy IT
1 lokalllacli
w Polsce
P...
Gdzie dzialamy?
Katowice
warsxawa
Poznan
Krakow
Wroclaw
Rleslow
Bielsko-Biala
.
Yréimiasto
opole
cxeslochowa
Polska
...
Uslugi IT
, ; «:siii= -ii
-2.» ‘ § I e
. .‘. i"! ;“iIi;
Outsourcing IT Rozwiazania Szkolenia BI
dedykowane
Jes...
Nasze kompetencje
Business
Intelligence
. NET
ERP
Pll. ”
PHP
Web 8 Mobile
Applications
0
Custom System
Developm...
Computerworld TOP 200
)(ommerce plasuje sie na 15 polycji pod wlgledem
wlrostu Iatrudnienia, z dynamika wzrostu na pozio...
Zaufali nam
Retail Parasonic W EEFIEIB SONY
Media &Advertisement AC,0RA_ M V'§C°M H __ ®
IT&Te| ecoms --5I3--Mobi1e-...
We make IT w Jcommerce
Zapraszamy do kontaktu
Jcommerce SA
www. jcOmmerce. p|
Prezentacja firmy JCommerce
of 10

Prezentacja firmy JCommerce

Kim jesteśmy? Co oferujemy? Dla kogo pracujemy?
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja firmy JCommerce

  • 1. We make IT J JCOITIITIGTCG
  • 2. Ill liI; i;iitiefiT I 1i‘ ji'tili: =T~ci‘i: :E: >
  • 3. Kim jestesmy? RESUME. Iflummr-rrp . . in nu. Ponad 10 la! doiwiadclenia w braniy IT 1 lokalllacli w Polsce Partner: - Microsoft - Qlik - SAP - IBM Ponad 240 pracownikéw O % E Ponad 150 wspélpraca ladowolonych z kliemami klienléw w 15 Iuajadl We make IT 0 Jcommerce
  • 4. Gdzie dzialamy? Katowice warsxawa Poznan Krakow Wroclaw Rleslow Bielsko-Biala . Yréimiasto opole cxeslochowa Polska Wielka Brytania Finlandia szwecia Dania Holandia Belgia - Austria - Niemry lrlandia Gracia wiochy Kanada We make IT Slwajcaria Hiszpania T‘ Li Jcommerce
  • 5. Uslugi IT , ; «:siii= -ii -2.» ‘ § I e . .‘. i"! ;“iIi; Outsourcing IT Rozwiazania Szkolenia BI dedykowane Jestesmy jedna 2 nielicznych firm na rynku IT w Polsce, ktora laczy w sobie kompetencje z zakresu technologii PHP, JAVA, .NET, Front-End i znajomOs'c' procesow biznesowych, pochodzacych z wdroieri systemow Business Intelligence i ERP. V We make II JCOI"nl'neI'Ce
  • 6. Nasze kompetencje Business Intelligence . NET ERP Pll. ” PHP Web 8 Mobile Applications 0 Custom System Development ‘1—v Quality Assurance 8 Testing IS F7 Portal Systems X /0“ I Application 5 Service Management Business Analysis Ecommerce We make Ii T‘ Graphic Design Er UX (RM ll Jcommerce
  • 7. Computerworld TOP 200 )(ommerce plasuje sie na 15 polycji pod wlgledem wlrostu Iatrudnienia, z dynamika wzrostu na poziomie 52%. I systeiny ER! ’ niubilrie l[)UlldlL‘ llusmcss inlernelowe Intelligence Firma pozostaje w czolowce najwiekszyclr dostawcow systemow Business Intelligence (11 pozycja), aplikacji mobilnych (14 porycja), webowych I portali inlernetowych (13 pozycia)ora1 systemow ERP (32 pozycja). E at E ii 4/ '20 '24 '33 '39 '50 '59 ' Q5. ' 17 Stale powiekslamy portlel projektow dla firm 1 sektora lransportu i spedycji (17), inlormalycznego (20), opieki zdrowotnej (24), mediow (33), bankowego (39), energetycznego (50), handlu (59) Oral przemyslowego (72). J(ommerce wsrod liderow dostawcow uslug w modelu cloud i slkolen IT. outsourcing ll opiugrarnowanie doilykowane Kontynuujemy tendencie wtrostowa w obszarze swiadczenia uslug outsourcingu Ii (23 pozycja) i produkcji oprogramowania dedykowanego (30 pozyqa). we make IT w Jcommerce
  • 8. Zaufali nam Retail Parasonic W EEFIEIB SONY Media &Advertisement AC,0RA_ M V'§C°M H __ ® IT&Te| ecoms --5I3--Mobi1e- SOLIT/ NDKIA DC/ W20 Hemem Ort>It°£ voddom numms ‘ - A/ " -. ~*§“. t i Medicine & Pharmaceutical < The '-ea”"”9 C"”" : MEDlM ianssen I to Banks&Finance INGEJBANK E @ Valluwugnnflanlc ogmschoaaniim Ocfllsroup E mu. -in Real Estate SKANSKA l_‘; "s‘A‘L'L'E‘"° Automotive & Transport 741/, I_ql_lI(X_' QQI (B80 —' 1 £lteCl"| ADO! YOVOTA cxnouinran . "CK Tourism Lfiq, ‘ 3 Ocean °£(? K4! 6. ' / Sport : T|'. xlxs| AuAu We make Ii w JCOrnfrIefCe YHIAYHLON
  • 9. We make IT w Jcommerce Zapraszamy do kontaktu Jcommerce SA www. jcOmmerce. p|

Related Documents