นำเสนอโดย<br />นางสาวเจนจิรา สุขเกษม<br />นักศึกษา ป.บัญฑิต<br />ห้อง 1 แผน 1<br />
จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต<br />ปัจจุบัน ทำงานที่โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย<br />
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย<br />นางสาวเจนจิรา สุขเกษม<br />สอนชั้นอนุบาล 1/3<br />
of 5

เจนPop

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - เจนPop

  • 1. นำเสนอโดย<br />นางสาวเจนจิรา สุขเกษม<br />นักศึกษา ป.บัญฑิต<br />ห้อง 1 แผน 1<br />
  • 2.
  • 3. จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต<br />ปัจจุบัน ทำงานที่โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย<br />
  • 4.
  • 5. โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย<br />นางสาวเจนจิรา สุขเกษม<br />สอนชั้นอนุบาล 1/3<br />