Katesismo ng PnP –
Pondo ng Pinoy Primer Grade School (Pampubliko) – 2nd Anniversary –
...
Pondo Ng Pinoy
of 2

Pondo Ng Pinoy

Pondo ng Pinoy
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Spiritual      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pondo Ng Pinoy

  • 1. Katesismo ng PnP – Pondo ng Pinoy Primer Grade School (Pampubliko) – 2nd Anniversary – Grasya Ka Talaga Foundation Principles of the Pastoral Program: Katesismo ng PnP – PnP and Launching of Pre-Catechetical High School Modules (Private) Modules Pre-Catechetical Modules on PnP Katesismo ng PnP – (Supplement: English Version) High School (Public) Katesismo ng PnP – Catechism on PnP High School (Pampubliko) – 2nd Anniversary Katesismo ng PnP (Tagalog) Catechesis on PnP – Tertiary Level Modules Katesismo ng PnP Katesismo ng PnP (Second Set of Modules) (Pagsulong sa Parokya sa Pagbabago ng Pinoy) Hay, Buhay…! Wow Buhay! Mga Modyul Fullness of Life in the World – Para sa Kaganapan ng Buhay – Catechesis PnP Movement 3rd PnP Anniversary (2007) Catechesis on PnP – Kaganapan ng Buhay sa Mundo Corporate/Workforce Sector Modules Katesismo ng PnP – Catechesis on PnP – Corporate/Workforce Sector Modules Filipino-Chinese Community Grade School (Private) Katesismo ng PnP – Kuwentuhang PnP – L.I.V.E. – Grade School (Public) Mabuhay at Magbigay-Buhay