St. Stad & Verkeer
Kindvriendelijk publieke ruimte & mobiliteit ontwerpen in de stad;19/10/2011: studiedagKindvriendelijke ...
Opzet van de Workshop13u30 Stede & Mobiliteit Kindvriendelijk ontwerpen !!! Boudewijn Bach14u10 KiSS-gereedschap voor...
Sleutelwoorden van Lars Gemzö:Wat goed is voor kinderen is goed voor velen!!!? Is het voldoende wat speelterreinen aan te ...
TRENDS & verschuivende DOELEN - VERGRIJZING versnelt - OBESITAS ligt op de loer ...
De stad is weer IN ... ... hèt MOMENT voor structuur-daden, NIET voor DEELREPARATIES ... hèt MOMENT om je af te vragen WIE...
TIJD IS VOORBIJ dat de mobiliteitsvraag èn het (eigen/buurtbewoners-) parkeren de laatste ruimtelijke èn milie...
Lars Gemzøe ... Kwetsbaren !Eye-levels vary – from a small child
Civiele Techniek ... 1
Civiele Techniek ... 2Veronachtzaamt de wenspatronen van: Kinderen, Langzaam Verkee...
Civiele Techniek ... 3Veronachtzaamt de wenspatronen van: Kinderen, Langzaam Verkee...
Voorkom boterzacht alleen economisch òfverkeerskundig gemotiveerde ontwerpenZijn we geblokkeerd door verkeerskundigedoorst...
Lars Gemzøe ... maak kaarten > Patronen! The London Study: TowardsMapping of places to sit a F...
Hoe kunnen kwetsbare ruimtegebruikers, ofkinderen communiceren met ontwerpers& beslissers ?Is er een ontwerpersEsperanto ?...
Esparanto voor ontwerpen ... Heeft een stad expliciete en vereenvoudigbare ...
Met ... Patroongestuurd OntwerpenCategorie 30Km Gebied LRGS = LangzaamRijdenGaatSneller
Communiceer èn ontwerp via lagenProf. Han Meijer Visualiseer zaken ...
Potentieel ontwerp gereedschap in lagen Mens als maat >>> Hiërarchie toont ...
Gereedschap KIND als MAAT i k e r, ...
Gereedschap Netwerk & Wegcategorieën b = constant ...
Gereedschap Omgekeerd Ontwerpen= Bottom Up methode;= Analoog S.T.O.P.-aanpak .... 1 LOKALISEER SAM...
Gereedschap Functiemix & Dichtheid Groene ruggengraad ... voet/fiets als ontwerpstart ...
Gereedschap LRGS (Langzaam Rijden Gaat Sneller) ...
Gereedschap Woonerf (Integratie / 15Km) Snelheid in langsrichting afremmen ...
GereedschapWoonErfGoed (2011)
Gereedschap 30 Km Zone Blijft vaak gevaarlijk Lage kosten compromis tussen Verblij...
Gereedschap Shared Space (Oogcontact) Engels Stedelijk beeld ...
Gereedschap Ontwerpen voor bewegen Introduceer zaken die: -speel uitlokken -boei...
Gereedschap Groep-specifiek inzetten Wat goed is voor kindere...
Gereedschap KiSS (Enquete >>> Evaluatie) http://urban.nl/nl/project/childstreet200 ...
Casus: De Steynstraat ... Situering & Type Variabel; ± 26m
Casus: De Steynstraat ... Beeldschets Is dit een kindvriendelijke oversteek? ...
Casus: De Steynstraat ...Politieke analyse èn opdracht ...
Casus: De Steynstraat ... Gebruiks-patronenFietspatroon SCHOLENdrukste route 3 tot 13 x genoemdVoetpatroon SCHOLENdrukst...
Casus: De Steynstraat ...Verkeers analyse Lange rechtstand (lokt snelheden uit tot 100...
Casus: De Steynstraat ... Vraag aan U:-Zijn de verkeers-ingrepen toegesneden ?-Weet u aanvullende verkeersmaatregelen...
? Vragen ? St. Stad & Verkeer
Let us KiSS ...
Kindvriendelijke ontwerpen 1 - studiedag Speelruimte
of 39

Kindvriendelijke ontwerpen 1 - studiedag Speelruimte

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Kindvriendelijke ontwerpen 1 - studiedag Speelruimte

 • 1. St. Stad & Verkeer
 • 2. Kindvriendelijk publieke ruimte & mobiliteit ontwerpen in de stad;19/10/2011: studiedagKindvriendelijke publiekeruimte in de stadGebouw Den Bell te AntwerpenBoudewyn Bach b.bach@planet.nlStichting Stad & VerkeerBianca PeetersAdviesbureau Urban te Delft peeters@urban.nl 111019 DefAntwerpenOntwerpenVerkeersveiligKinderen.ppt
 • 3. Opzet van de Workshop13u30 Stede & Mobiliteit Kindvriendelijk ontwerpen !!! Boudewijn Bach14u10 KiSS-gereedschap voor kindvriendelijk ontwerpen Inzoomen op Steynstraat en omgeving (3x KiSS-scores Steynstraat) Bianca Peeters14u30 Toehoorders indelen in Ontwerp-groepen Verslaggevers aanstellen >>> korte pauze = koffie & kennismaken14u45 Verhoog de KiSS-scores !!! Ontwerp-groepen aan de slag15u15 Ontwerp-presentatie door verslaggevers15u30 Evaluatie ... èn ... de Steynstraat >>> IDEAAL-TYPISCH Boudewijn Bach15u50 Afsluiting èn vertrek naar grote zaal16u00 Slotwoord = Plenair
 • 4. Sleutelwoorden van Lars Gemzö:Wat goed is voor kinderen is goed voor velen!!!? Is het voldoende wat speelterreinen aan te leggen ?? Gaan we voor een beetje à la Venetië auto-vrij ?? Kunnen de leeftijdsgroepen hun territoor verkennen ?? Is de omgeving uitdagend voor alle leeftijdsgoepen ?? Zijn de spel-voorzieningen:* Binnen kind-bereik ? * Boeiend gevarieerd ? * Kind-veilig ?
 • 5. TRENDS & verschuivende DOELEN - VERGRIJZING versnelt - OBESITAS ligt op de loer - PEAK OIL nadert met rasse schredenWelke eisenstelt dat aan dewisselwerkingontwerpen voorhet kind, voor destede èn de Automobiliteit ?
 • 6. De stad is weer IN ... ... hèt MOMENT voor structuur-daden, NIET voor DEELREPARATIES ... hèt MOMENT om je af te vragen WIE is wáár ONTWERP-DOMINANT • De kwetsbare ? • De thuisblijver ? • Het kind ? • .......
 • 7. TIJD IS VOORBIJ dat de mobiliteitsvraag èn het (eigen/buurtbewoners-) parkeren de laatste ruimtelijke èn milieu-reserves kunnen OPSNOEPEN
 • 8. Lars Gemzøe ... Kwetsbaren !Eye-levels vary – from a small child
 • 9. Civiele Techniek ... 1
 • 10. Civiele Techniek ... 2Veronachtzaamt de wenspatronen van: Kinderen, Langzaam Verkeer Kwetsbaren ! ) et ook (NY Zo k a n h
 • 11. Civiele Techniek ... 3Veronachtzaamt de wenspatronen van: Kinderen, Langzaam VerkeerDit stuk had Kwetsbaren !GROEN enk unnen blijv
 • 12. Voorkom boterzacht alleen economisch òfverkeerskundig gemotiveerde ontwerpenZijn we geblokkeerd door verkeerskundigedoorstroom-metaphoren zoals:-Verkeer moet stromen,-Het File-Probleem rs:-Sluit de Ring (om Antwerpen) ris Peete l n aar K eutra a Vrij NIET nOntwerp vanuit: is Taal-De mens-Plaatselijke kenmerken-Benut locale kansen ter plekke-Locale verplaatsings-patronen-Kwetsbaren; jongeren èn ouderenLaten we daarop gericht, eens de gereedschapskist vullen!!!
 • 13. Lars Gemzøe ... maak kaarten > Patronen! The London Study: TowardsMapping of places to sit a Fine City for People
 • 14. Hoe kunnen kwetsbare ruimtegebruikers, ofkinderen communiceren met ontwerpers& beslissers ?Is er een ontwerpersEsperanto ? ... JA, ze begrijpen allebei VISUELE PATRONEN
 • 15. Esparanto voor ontwerpen ... Heeft een stad expliciete en vereenvoudigbare kenmerken? GebruikerswensenJa, zijnvertaal de stad naar de (per kaart-laag)belangrijkste verplaatsings- vertaalbaarwenspatronen, met name naar patronendie van de kwetsbare(weg)gebruikers
 • 16. Met ... Patroongestuurd OntwerpenCategorie 30Km Gebied LRGS = LangzaamRijdenGaatSneller
 • 17. Communiceer èn ontwerp via lagenProf. Han Meijer Visualiseer zaken (als laag ...), dat maakt ze expliciet. Vrij naar Frédéric Bastiat in: Wat we zien en wat we niet zien In welke laag schuilt een Zwarte Zwaan? Veronachtzamen we lagen èn gebruikspatronen? Vero
 • 18. Potentieel ontwerp gereedschap in lagen Mens als maat >>> Hiërarchie toont wààr te investeren Omgekeerd ontwerpen Netwerk & Categorisering ... OV, Functiemix èn Dichtheid ... School & Speelveld... (Kinder)Routes... En dit in ontwerpen cycli >>>
 • 19. Gereedschap KIND als MAAT i k e r, te-g e b ru ruim vereist e r d e a ch t aar d - aan d etsb werp Hoe kw r ont mee hoe veel .. ome n o e p . en k oelgr i nder WE d an k IEU gen v de NBelan meto ve reen
 • 20. Gereedschap Netwerk & Wegcategorieën b = constant Variant AEen Duurzaam Veilig stroomweg geeftèn VEILIGHEID èn BARRIÈRES Variant B Inspraak òf gebruikspatronen (bijv. als laag ingebracht bij ontwerpoverleg) Variant C van bijvoorbeeld (fiets) routes verwijzen naar het maatschappelijk belang om plaatselijk een standaard Variant D profielanders uit te voeren
 • 21. Gereedschap Omgekeerd Ontwerpen= Bottom Up methode;= Analoog S.T.O.P.-aanpak .... 1 LOKALISEER SAMENGEBRUIK (Speeltoestel, Oversteek) 2 BEPAAL RUIMTEN (Speelveld, vista’s) 3 CONFIGUREER GEBIEDEN (30Km-Zones, Park) 4 FORMEER LOPEN/FIETSEN (Schoolroutes) 5 KIES/SANEER O.V. 6 SITUEER MENSPOMPEN (Haltes, Scholen, Parkeren) NU ... resteert nog 90% ontwerpvrijheid ...
 • 22. Gereedschap Functiemix & Dichtheid Groene ruggengraad ... voet/fiets als ontwerpstart ... dubbel grondgebruik
 • 23. Gereedschap LRGS (Langzaam Rijden Gaat Sneller) Groener wegbeeld ir. Henk Tromp; Goudappel, drs Gé Huisman; SenterNovemLRGS verlokt een stroom auto’s zich(door slimme èn krappe ruimtes) gelijkmatig ènlangzamer èn veiliger te verplaatsen ...... iets om doortochten uit te doven ? Rotonde breekt zichtlijn Getaillerde rij-ruimte
 • 24. Gereedschap Woonerf (Integratie / 15Km) Snelheid in langsrichting afremmen Zone voor woningen intermediair tussen openbaar eb privé Snelheid in langsrichting afremmen
 • 25. GereedschapWoonErfGoed (2011)
 • 26. Gereedschap 30 Km Zone Blijft vaak gevaarlijk Lage kosten compromis tussen Verblijven & Stromen Kinderwagen vriendelijk FOUT Stroom-detaillering in het Verblijfsgebied Buit ontwerpvrijheid uit!
 • 27. Gereedschap Shared Space (Oogcontact) Engels Stedelijk beeld Dorpsplein; Open beeldHet ontwerp-idee van Monderman was hetautoverkeer te reguleren door het uitlokkenvan oogcontact.Dit vraagt dit om complexe multifunctioneleruimte zonder indeling van de verhardingen geen lange snelheid uitlokkend zicht. Hoe intensiteit limiteren?
 • 28. Gereedschap Ontwerpen voor bewegen Introduceer zaken die: -speel uitlokken -boeien -uitdagen -vergroenen (vooral bomen) ur v oorde int bij de lite it beg e mobi ond de l gez R olmo Als stedenbouw-vernieuwing tekent zich af: De Gezonde Stad (Obesitas bestrijding vanuit Sociaal Medisch Onderzoek VU)
 • 29. Gereedschap Groep-specifiek inzetten Wat goed is voor kinderen is goed voor andere kwetsbaren (drempelvrije oversteek voor rollators, kinderwagens, zitplek, schaduw, beschutting, enz.)
 • 30. Gereedschap KiSS (Enquete >>> Evaluatie) http://urban.nl/nl/project/childstreet200 9
 • 31. Casus: De Steynstraat ... Situering & Type Variabel; ± 26m
 • 32. Casus: De Steynstraat ... Beeldschets Is dit een kindvriendelijke oversteek? Is dit 30Km Verhogen verlichting? middenberm en eilanden de oplettendheid ? Wisseling advies snelheid verwart oud èn jong !
 • 33. Casus: De Steynstraat ...Politieke analyse èn opdracht en wein ig gro ic t met egenheid Distr peelgel en s g pl annin elijke’ n in v riend ongere ‘mens n en j g en in indere ’, ats krij s van k a velen design’? een pla e plaat e f verk iversal con creet at is d ,‘ kw alitati en ‘un spel . ...... erp. W denbouw’ nbeheer’ ort en p e n ontw me ste r oe g ers, s za k - en g etgan ‘duur nisch par ers, v o ren .... mo o r fiets erbete ‘har m en vo moet v aats ko a rheid eer pl teekba oet m overs... e r m ... de
 • 34. Casus: De Steynstraat ... Gebruiks-patronenFietspatroon SCHOLENdrukste route 3 tot 13 x genoemdVoetpatroon SCHOLENdrukste route 7 tot 55 x genoemd
 • 35. Casus: De Steynstraat ...Verkeers analyse Lange rechtstand (lokt snelheden uit tot 100Km/u) Haaks-parkeren èn Drive-In woningen (indraai vereist breed wegdek) Belangrijke fietsroute (veel scholieren) Weinig doorgaand verkeer (geen districtshart, maar een barrière)
 • 36. Casus: De Steynstraat ... Vraag aan U:-Zijn de verkeers-ingrepen toegesneden ?-Weet u aanvullende verkeersmaatregelen ?-Zijn er betaalbare verkeersverbeteringen ?-Is er Werk met Werk ? (twee vliegen in één klap) http://urban.nl/nl/project/childstreet2009Ga Out of the Box: -Verzamel de probleem-plekken -Vergaar de probleem-plekken -Ontvouw een betaalbare visieLaten een versnelde KiSS analyse doen
 • 37. ? Vragen ? St. Stad & Verkeer
 • 38. Let us KiSS ...

Related Documents