ნ.დუმბაძის: ‘’გაზაფხული’’<br />ნატო ურიადმყოფელი<br />მეორე კლასი<br />
ელვა ქვემეხებს ისვრის <br />
ტყე დაიბურა ნისლით<br />
გადაიბარდნა ნუში<br />
of 4

Nato prezentacia

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nato prezentacia

  • 1. ნ.დუმბაძის: ‘’გაზაფხული’’<br />ნატო ურიადმყოფელი<br />მეორე კლასი<br />
  • 2. ელვა ქვემეხებს ისვრის <br />
  • 3. ტყე დაიბურა ნისლით<br />
  • 4. გადაიბარდნა ნუში<br />

Related Documents