Barcelona necessita un canvi
Pressupost 2008
Barcelona necessita un canvi
Per què necessita un canvi?
1 Barcelona ja no és el motor del creixement de Catalunya
M...
Barcelona necessita un canvi
Quina eina té
El pressupost
l’Ajuntament
per a fer el canvi?
...
Barcelona necessita un canvi
Els tres eixos “destacats” per Jordi Hereu no
augmenten el seu pes en el pressupost 2008!
...
Barcelona necessita un canvi
Més socialment
jus...
Barcelona necessita un canvi
Pressupost Pressupost Exemples dels canvis:
Hereu: ...
Barcelona necessita un canvi
2.352,2 2.488,7 + 136
...
Barcelona necessita un canvi
2.352,2 2.488,7 + 136
mili...
Barcelona necessita un canvi
Pressupost 2008
of 9

Pressupostos2008

Pressupostos alternatius
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pressupostos2008

  • 1. Barcelona necessita un canvi Pressupost 2008
  • 2. Barcelona necessita un canvi Per què necessita un canvi? 1 Barcelona ja no és el motor del creixement de Catalunya Mentre l’increment mig de Catalunya és de 3,71%, Barcelona només augmenta el seu PIB un 3,36%! Font: anuari econòmic comarcal 2007 (La Caixa de Catalunya) 2 La població activa de Barcelona ha disminuït en 15.400 persones Al 2006 hi ha 761.000 persones ocupades, 7.000 menys que l’any anterior. Segons l’EPA “s’observa un context de reducció del nombre d’ocupats a la cituat per primera vegada en els darrers anys”. Font: Informe 2006 del Consell Econòmic i Social de Barcelona 2006 3 Hi ha “tres grans noves realitats sociodemogràfiques”: a) Pèrdua de població b) Envelliment de la població c) Presència d’un important contingent de residents estrangers “Lògicament, aquests fenòmens generen noves necessitats en matèries com els serveis socials, l’educació o l’habitatge i requereixen, per part de les administracions, la definició de noves prioritats i nous programes”. Font: Informe 2006 del Consell Econòmic i Social de Barcelona 2006
  • 3. Barcelona necessita un canvi Quina eina té El pressupost l’Ajuntament per a fer el canvi? Pressupost Hereu 3 eixos: El govern no utilitza 1 Serveis a les persones: el pressupost per a atenció social, educació i cultura 2 Creixement econòmic: canviar la situació ciutat competitiva i ocupació de qualitat actual! 3 Seguretat i mobilitat: Guàrdia urbana i millora del transport públic I és per això que presentem un pressupost alternatiu
  • 4. Barcelona necessita un canvi Els tres eixos “destacats” per Jordi Hereu no augmenten el seu pes en el pressupost 2008! 2007 2008 Variació SERVEIS A LES PERSONES 20,9 21,8 < 1% 5,3 5,9 < 1% Acció social i ciutadania 15,6 15,9 < 0,5% Educació, cultura i benestar PREVENCIÓ, SEGURETAT 19,5 19,4 - 0,1 I MOBILITAT PROMOCIÓ ECONÒMICA 2,0 1,9 -0,1 (Dades facilitades a la premsa per l’Equip de Govern el 10-10-2007)
  • 5. Barcelona necessita un canvi Més socialment justa Barcelona en el món Una ciutat per conviure-hi 1 10 2 Més culta i Guàrdia de barri més preparada 3 9 Més competitiva 8 4 Pressupost Més família i innovadora Trias 2008 7 5 6 Més i millor Més atenció a la transport públic gent dependent Habitatge per a tothom Equivalència 3 eixos pressupost municipal Hereu: Serveis a les persones Creixement econòmic Seguretat i mobilitat
  • 6. Barcelona necessita un canvi Pressupost Pressupost Exemples dels canvis: Hereu: Trias: Nous barris del Morrot i la Zona Franca Serveis a les persones: Llars d’infants: concertació fins al 100% atenció social, educació i cultura 516 347 de les necessitats Gent gran: concertació de places residencials i centres de dia fins al 100% milions d’€ milions d’€ +48% Universalització atenció domiciliària Creixement econòmic: Capital risc per a projectes innovadors ciutat competitiva i ocupació de qualitat Barcelona, centre neuràlgic en societat 61 31 de la informació Impuls comerç urbà i mercats municipals milions d’€ milions d’€ +100% Seguretat i mobilitat: Guàrdia de barri: 250 agents més el 2008 Guàrdia urbana i millora del transport públic Àrea Verda gratuïta pels veïns 346,5 309,5 Pla d’aparcaments per a residents milions d’€ milions d’€ Pla Municipal de Seguretat Viària +12%
  • 7. Barcelona necessita un canvi 2.352,2 2.488,7 + 136 milions d’€ milions d’€ milions d’€ Pressupost Pressupost Hereu Trias Àrea verda, impostos Carta i venda Municipal Nous de sòl Àrea Metrop. ingressos -39 Generalitat +5 +170 milions d’€ milions d’€ milions d’€ D’on provenen els recursos?
  • 8. Barcelona necessita un canvi 2.352,2 2.488,7 + 136 milions d’€ milions d’€ milions d’€ + 100 milions d’€ Redistribució de la despesa: Quantificació disminuïm despeses publicitat del canvi: i contenció de la despesa corrent, + 236 que es destinen al programa de serveis a les persones. milions d’€ D’on provenen els recursos?
  • 9. Barcelona necessita un canvi Pressupost 2008

Related Documents