Napakabuti ng Ating Diyos
Di Siya nagbabago
Napakabuti ng Ating Diyos
Di Siya nagkukulang
Lahat ng nilikha
Napakabuti...
Nais ko’y magpasalamat sa ating Diyos
Ang nais ko ay magpuri
Itaas ang ngalan ni Hesus
of 2

Napakabuti ng ating Diyos

Christian Songs Powerpoint
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Spiritual      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Napakabuti ng ating Diyos

  • 1. Napakabuti ng Ating Diyos Di Siya nagbabago Napakabuti ng Ating Diyos Di Siya nagkukulang Lahat ng nilikha Napakabuti nga ng ating Diyos
  • 2. Nais ko’y magpasalamat sa ating Diyos Ang nais ko ay magpuri Itaas ang ngalan ni Hesus

Related Documents