NAPAKALIGAYA AT KAHANGA-HANGA
SA ATING PANGMASID ANG
NAGKAKAISA'T
LAGING SAMA-SAMA NA
MAGKAKAPATID
KAHIT MAY PROBLEMA AT WALA NG
PERA
DI BA'T LAGING MASAYA
GANYAN NGA ANG BUHAY
KUNG NA KAY HESUS
LAGING MAY GALAK SA T...
NAPAKALIGAYA AT KAHANGA-HANGA
KUNG TAYO'Y NAGBABATIAN
DI NAG-IINGITAN AT WALANG
TAMPUHAN
KAY SARAP MAGPURI, KAY SARAP
UMAWIT
SA DIOS NATING AMA, TINIPON N'YA
TAYO
NA MAGKALAPIT,
May gagawin ang Diyos
May gagawin ang Diyos
May gagawin ang Diyos
Sa buhay Mo
May gagawin ang Diyos
May gagawin ang D...
Mahahayag ang kanyang Kaluwalhatian
Mahahayag ang kanyang kapangyarihan
Ihanda ang puso
Siya ay papurihan
Siya’y ating...
May gagawin ang Diyos
May gagawin ang Diyos
May gagawin ang Diyos
Sa buhay Mo
May gagawin ang Diyos
May gagawin ang D...
Luluwalhatiin ka, Oh Diyos
Luluwalhatiin ka, Oh Diyos
Ang aking buhay ay ilalaan upang
Purihin Ka
Ang aking puso tangi...
Kinauuhawan Kita, Aking Panginoon
Hanap-hanap ng Kaluluwa Ko’y Ikaw
Damdamin may masasaktan
Di pa rin ito makahahadlang...
Wala akong Ibang Nais
Kundi ang makita Ka
Kaluwalhatian Mo’y
Mararanasan Tuwina
Pupurihin Kita
Habang Nabubuhay
Daki...
Ikaw ang aking kanlungan at kapayapaan
Ang dulot mo ay pag-asa tugon ko’y
pagsamba
Pasani’y naglalaho
ating pagtatagpo...
Diyos, ikaw nga’y karapat-dapat
Pag-alayan ng pagsamba
Pagmamahal at pagdakila’y
Alay Sayo aking Ama
Diyos, ikaw nga’y...
Napakabuti mo aking diyos ama
Ang yo’ng likha’y luluwalhatiin ka
Napakabuti mo di ka nagbabago
Noon, ngayon, kailan pa ...
of 13

Napakaligaya

Christian Songs Powerpoint
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Spiritual      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Napakaligaya

 • 1. NAPAKALIGAYA AT KAHANGA-HANGA SA ATING PANGMASID ANG NAGKAKAISA'T LAGING SAMA-SAMA NA MAGKAKAPATID
 • 2. KAHIT MAY PROBLEMA AT WALA NG PERA DI BA'T LAGING MASAYA GANYAN NGA ANG BUHAY KUNG NA KAY HESUS LAGING MAY GALAK SA T'WINA
 • 3. NAPAKALIGAYA AT KAHANGA-HANGA KUNG TAYO'Y NAGBABATIAN DI NAG-IINGITAN AT WALANG TAMPUHAN
 • 4. KAY SARAP MAGPURI, KAY SARAP UMAWIT SA DIOS NATING AMA, TINIPON N'YA TAYO NA MAGKALAPIT,
 • 5. May gagawin ang Diyos May gagawin ang Diyos May gagawin ang Diyos Sa buhay Mo May gagawin ang Diyos May gagawin ang Diyos May gagawin ang Diyos Sa araw na ito
 • 6. Mahahayag ang kanyang Kaluwalhatian Mahahayag ang kanyang kapangyarihan Ihanda ang puso Siya ay papurihan Siya’y ating sambahin Siya ay may gagawin Pagkat ito ang araw Na gawa ng Diyos Tayo’y magsaya Awitan natin siya Ipagdiwang kabutihan niya
 • 7. May gagawin ang Diyos May gagawin ang Diyos May gagawin ang Diyos Sa buhay Mo May gagawin ang Diyos May gagawin ang Diyos May gagawin ang Diyos Sa araw na ito
 • 8. Luluwalhatiin ka, Oh Diyos Luluwalhatiin ka, Oh Diyos Ang aking buhay ay ilalaan upang Purihin Ka Ang aking puso tangig sayo Lamang sumasamba
 • 9. Kinauuhawan Kita, Aking Panginoon Hanap-hanap ng Kaluluwa Ko’y Ikaw Damdamin may masasaktan Di pa rin ito makahahadlang Sa Pagdulog koy may kagalakan
 • 10. Wala akong Ibang Nais Kundi ang makita Ka Kaluwalhatian Mo’y Mararanasan Tuwina Pupurihin Kita Habang Nabubuhay Dakilain Ka, O Diyos Sambahin Ka
 • 11. Ikaw ang aking kanlungan at kapayapaan Ang dulot mo ay pag-asa tugon ko’y pagsamba Pasani’y naglalaho ating pagtatagpo Ang buong puso at buhay Sayo iaalay
 • 12. Diyos, ikaw nga’y karapat-dapat Pag-alayan ng pagsamba Pagmamahal at pagdakila’y Alay Sayo aking Ama Diyos, ikaw nga’y karapat-dapat Pag-alayan ng pagsamba Tanging hangarin ay Ikaw ay sambahin
 • 13. Napakabuti mo aking diyos ama Ang yo’ng likha’y luluwalhatiin ka Napakabuti mo di ka nagbabago Noon, ngayon, kailan pa man Sa buhay ko’y tapat

Related Documents