Als we willen weten hoeveel geld er in een land verdiend
wordt in een bepaald jaar moeten we een studie gaan
maken van de ...

Inkomen verdiend door gezinnen voor het
beschikbaar stellen van productiefactoren

Dus loon, rente, winst en huur/pacht...

Arbeid: mensen die werken

Kapitaal: geld dat geleend wordt om te
investeren

Natuur: de grond waarop een bedrijf staa...
 Y = netto binnenlands inkomen
 B = belastingen
 C = consumptie
 S = sparen
 Y = B + C + S

Geproduceerd door bedrijven voor:
 gezinnen
 bedrijven
 overheid
 buitenland

Eigen productie uitgebreid met import
 Y = netto binnenlands product
 C = consumptie
 I = investeringen bedrijven (bruto)
 O = overheidsbestedingen
 E = ex...
Economische Kringloop
Y = 394
C = 268 B = 62
S = 64
O = 82
O >B =
I = 39
E = 273
M = 268
E – M = 5
S = I + (O-B) + (E-M) 6...
Middelen Gezinnen Bestedingen
Y C
B
S
Middelen Bedrijven Bestedingen
C Y
I M
O
E
Middelen Overheid Bestedingen
B O
(O – B)...
Middelen Gezinnen Bestedingen
Y 394 C 268
B 62
S 64
394 394
Middelen Bedrijven Bestedingen
C 268 Y 394
I 39 M 268
O 82
E 2...
Nationale rekeningen (2)
Nationale rekeningen (2)
of 11

Nationale rekeningen (2)

economische kringloop nationale rekeningen
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nationale rekeningen (2)

  • 1. Als we willen weten hoeveel geld er in een land verdiend wordt in een bepaald jaar moeten we een studie gaan maken van de totale productie van goederen en diensten van dat jaar. De resultaten van dit onderzoek worden door het CBS ieder jaar gepubliceerd in de Nationale Rekeningen.
  • 2.  Inkomen verdiend door gezinnen voor het beschikbaar stellen van productiefactoren  Dus loon, rente, winst en huur/pacht.  Wordt door gezinnen uitgegeven aan:  belastingen  consumptie (en wat over is aan)  sparen
  • 3.  Arbeid: mensen die werken  Kapitaal: geld dat geleend wordt om te investeren  Natuur: de grond waarop een bedrijf staat  Ondernemersactiviteit: de eigenaar die risico loopt
  • 4.  Y = netto binnenlands inkomen  B = belastingen  C = consumptie  S = sparen  Y = B + C + S
  • 5.  Geproduceerd door bedrijven voor:  gezinnen  bedrijven  overheid  buitenland  Eigen productie uitgebreid met import
  • 6.  Y = netto binnenlands product  C = consumptie  I = investeringen bedrijven (bruto)  O = overheidsbestedingen  E = export  M = import  Y + M de hele productie  C + I + O + E zijn alle bestedingen  Y + M = C + I + O + E  Of  Y = C + I + O + E - M
  • 7. Economische Kringloop Y = 394 C = 268 B = 62 S = 64 O = 82 O >B = I = 39 E = 273 M = 268 E – M = 5 S = I + (O-B) + (E-M) 64 = 39 + (82-62) + (273-268)
  • 8. Middelen Gezinnen Bestedingen Y C B S Middelen Bedrijven Bestedingen C Y I M O E Middelen Overheid Bestedingen B O (O – B) Middelen Buitenland Bestedingen M E (E – M) Middelen Financiële instellingen Bestedingen S (E – M) (O – B) I
  • 9. Middelen Gezinnen Bestedingen Y 394 C 268 B 62 S 64 394 394 Middelen Bedrijven Bestedingen C 268 Y 394 I 39 M 268 O 82 E 273 662 662 Middelen Overheid Bestedingen B 62 O 82 (O – B) 20 82 82 Middelen Buitenland Bestedingen M 268 E 273 (E – M) 5 273 273 Middelen Financiële instellingen Bestedingen S 64 (E – M) 5 (O – B) 20 I 39 64 64