Nasyonalismo
Sa Silangang Asya
at sa Timog-Silangang
Asya
Nasyonalismo
Sa Silangang Asya
at sa Timog-Silangang
Asya
Ang mga
pinakitang
watawat ay ang
ilan sa mga bansa
sa Silangan at
Sa mga larawan na ito ay
pinapakita ang iilan sa
mga bagay na ginamit ng
mga Asyano sa Silangan
at Timog-silangang Asya
up...
Pag-usbong
ng
Nasyonalism
o
Sa
Silangang
China
• Hindi man tuwirang nasakop ng mga Kanluranin, dumanas ng maigting
na imperyalismo ang Silangang Asya lalo na noong...
China
• Nagsimula ang pagkawala ng kontrol ng China sa kaniyang bansa
nang matalo ito sa Great Britain sa Unang Digmaang O...
Ano nga ba ang
Rebelyong Taiping at
Rebelyong Boxer?
Rebelyong taiping sa china
• Petsa: Disyembre 1850 – Agosto 1864
• Lokasyon: Timog Tsina
• Layunin: Mapabagsak ang Dinasti...
Rebelyong taiping sa china
• Pinamunuan ni Hung Hsiu Ch’uan (Hong Xiuquan) ang Rebelyong
Taiping laban sa Dinastiyang Qing...
Rebelyong Boxer sa china
•Sumiklab ang Rebelyong Boxer
noong 1899. Tinawag itong
Rebelyong Boxer dahil ang mga
naghimagsik...
Rebelyong Boxer sa china
Rebelyong Boxer sa china
•Nagsagawa ng maramihang
pagpatay ang mga mga
boxer. Pinaslang nila ang
mga misyongerong
Krisitya...
Rebelyong Boxer sa china
•Nagpadala ng puwersang
military na mayroong 2,100 na
sundalo ang United States,
Great Britain, R...
Rebelyong Boxer sa china
•Nagpadala ng puwersang
military na mayroong 2,100 na
sundalo ang United States,
Great Britain, R...
Rebelyong Boxer sa china
•Nang mamatay si Empress
Dowager Tzu Hsi noong
1908, lalong lumala ang
sitwasyon ng kahirapan sa
...
Ang China sa gitna ng dalawang
magkatunggaling ideolohiya
•Ang pagsisimula ng ika-20 siglo
ay nangangahulugan ng
pagpasok ...
Ideolohiyang Demokrasya sa China
•Ang pagbagsak ng dinastiyang Manchu
ay senyales ng pagwawakas ng mahigit
sa 2,000 taon n...
Ideolohiyang Demokrasya sa China
• Sa panahon na ito ng kaguluhang pampolitikal at
kawalan ng pagkakaisa nakilala si Sun Y...
Ideolohiyang Demokrasya sa China
•Naging ganap ang pamumuno ni Sun sa China
nang pamunuan niya ang mga Tsino sa
pagpapatal...
Ideolohiyang Demokrasya sa China
• Dahil sa kaniyang tagumpay, pansamantalang itinalaga si Sun
bilang pangulo ng bansa noo...
Ideolohiyang Demokrasya sa China
• Itinatag ni Sun Yat-Sen ang Partido Kuomintang o Nationalist
Party noong 1912. Naging b...
Ideolohiyang Demokrasya sa China
•Humalili si Heneral Chiang Kai Shek bilang
pinuno ng Partido Kuomintang nang
mamatay si ...
Ideolohiyang Komunismo sa China
•Ang pagpasok ng ideolohiyang komunismo sa China ay
nagsimula noong 1918. Naging tanyag an...
Ideolohiyang Komunismo sa China
• Upang ganap na maisulong ang kanilang ideolohiya, itinatag ni Mao
Zedong kasama ang iba ...
Ideolohiyang Komunismo sa China
• Nabahala si Chiang Kai Shek sa lumalakas na impluwensiya ng
komunismo sa China. Iniutos ...
Ideolohiyang Komunismo sa China
• Nabahala si Chiang Kai Shek sa lumalakas na impluwensiya ng
komunismo sa China. Iniutos ...
Ideolohiyang Komunismo sa China
Japan
•Kung iyong matatandaan, magkatulad at
magkaiba ang naging pakikitungo ng mga
Tsino at Hapones sa mga Kanluranin.
Ma...
Ang Modernisasyon ng Japan: Panahon ng
Meiji Restoration
•Nakita ni Emperador Mutsuhito ang
maaaring maging epekto sa Japa...
Ang Modernisasyon ng Japan: Panahon ng
Meiji Restoration
•Nang tanggapin ng mga Hapones ang
mga Kanluranin sa bisa ng
Kasa...
Ang Modernisasyon ng Japan: Panahon ng
Meiji Restoration
Pag-usbong
ng
Nasyonalism
o
Sa Timog-
silangang
Indonesia
• Ang mga patakarang pang-ekonomiya na ipinatupad ng mga
Dutch tulad ng culture system at pagkontrol sa mga sent...
Indonesia
• Umunlad ang nasyonalismong Indones dahil sa paghahangad na
matigil ang mga hindi makatarungang patakaran ng mg...
BUrma
• Tulad ng China, nagsimulang mawala ang kalayaan ng Burma
bunga ng pagkatalo nito sa digmaan sa mga British.
Nilagd...
BUrma
• Ang pagpapahayag ng damdaming nasyonalismo sa
Burma ay nagsimula noong 1900s sa pamumuno ng
mga edukadong Burmese ...
BUrma
• Si Saya San ay isang monghe at physician na naghangad ng
mas maayos na pamumuhay para sa kaniyang mga
kababayan. P...
BUrma
• Nang sumiklab ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, nasakop ng Hapon ang
Burma. Ang kaganapang ito ay sinamantala ng ...
Pilipinas
• Nasakop ng mga Espanyol ang Pilipinas sa loob ng 333 taon.
Nagpatupad ang mga Espanyol ng mga patakarang pangk...
Pilipinas
•Bagama’t may mga pag-aalsa na naganap sa
Pilipinas sa pagitang ng ika-16 hanggang sa
unang bahagi ng ika-19 na ...
Pilipinas
• Sa pagpasok ng ika-19 na siglo, nagkaroon ng malaking pagbabago
sa ekonomiya at lipunang Pilipino. Nabuksan an...
Pilipinas
• Sa pagpasok ng ika-19 na siglo, nagkaroon ng malaking pagbabago
sa ekonomiya at lipunang Pilipino. Nabuksan an...
Pangalan: Johannah Paola J. Escote
Baitang at Seksyon: 8-
Carbon
Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya
Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya
of 46

Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya

Hope this will help high school students. :)
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasyonalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya

 • 1. Nasyonalismo Sa Silangang Asya at sa Timog-Silangang Asya
 • 2. Nasyonalismo Sa Silangang Asya at sa Timog-Silangang Asya
 • 3. Ang mga pinakitang watawat ay ang ilan sa mga bansa sa Silangan at
 • 4. Sa mga larawan na ito ay pinapakita ang iilan sa mga bagay na ginamit ng mga Asyano sa Silangan at Timog-silangang Asya upang makamit ang kanilang minimithing kalayaan. Samakatuwid,
 • 5. Pag-usbong ng Nasyonalism o Sa Silangang
 • 6. China • Hindi man tuwirang nasakop ng mga Kanluranin, dumanas ng maigting na imperyalismo ang Silangang Asya lalo na noong ika-18 siglo. Isa sa mga patunay nito ay ang pagpapatupad ng sphere of influence ng mga Kanluranin sa China at ang paggigiit ng Open Door Policy ng United States sa Japan. Ang imperyalismong Kanluranin sa Silangang Asya ay nagdulot ng epekto sa kabuhayan, pamahalaan, lipunan at kultura ng mga Asyano. Naghangad ang mga Tsino at Hapones na makawala mula sa imperyalismong Kanluranin dahil sa hindi mabuting epekto nito sa kanilang pamumuhay. Ang paghahangad na ito ang nagbigay-daan sa pag-usbong ng nasyonalismo sa dalawang bansa.
 • 7. China • Nagsimula ang pagkawala ng kontrol ng China sa kaniyang bansa nang matalo ito sa Great Britain sa Unang Digmaang Opyo (1839- 1842) at sa Great Britain at France noon Ikalawang Digmaang Opyo (1856-1860). Bunga nito, nilagdaan ang Kasunduang Nanking (1843) at Kasunduang Tientsin (1858) na naglalaman ng mga probisyon na hindi patas para sa mga Tsino. • Upang ipahayag ang kanilang pagtutol mula sa panghihimasok ng mga dayuhan, nagsagawa ng dalawang rebelyon ang mga Tsino. Ito ay ang Rebelyong Taiping (Taiping Rebellion) noong 1850 at Rebelyong Boxer (Boxer Rebellion) noong 1900.
 • 8. Ano nga ba ang Rebelyong Taiping at Rebelyong Boxer?
 • 9. Rebelyong taiping sa china • Petsa: Disyembre 1850 – Agosto 1864 • Lokasyon: Timog Tsina • Layunin: Mapabagsak ang Dinastiyang Qing (Dinastiyang Manchu) na pinamumunuan ng mga dayuhang Manchu • Bunga: Nagapi ng Dinastiyang Qing (Manchu) ang Rebelyong Taiping sa tulong mga British at French
 • 10. Rebelyong taiping sa china • Pinamunuan ni Hung Hsiu Ch’uan (Hong Xiuquan) ang Rebelyong Taiping laban sa Dinastiyang Qing na pinamumunuan ng mga dayuhang Machu. Layunin ng rebelyong ito na mapabagsak ang Dinastiyang Qing upang mahinto na ang pamumuno ng mga dayuhan sa kanilang bansa. Bukod dito, hangad din ng Rebelyong Taiping ang pagbabago sa lipunan. Kabilang dito ang pagkakapantaypantay ng karapatan para sa kababaihan.
 • 11. Rebelyong Boxer sa china •Sumiklab ang Rebelyong Boxer noong 1899. Tinawag itong Rebelyong Boxer dahil ang mga naghimagsik ay miyembro ng samahang I-ho chu’an o Righteous and Harmonious Fists. Ang mga miyembro nito ay may kasanayan sa gymnastic exercise. Bukod sa pagtuligsa sa korupsyon sa
 • 12. Rebelyong Boxer sa china
 • 13. Rebelyong Boxer sa china •Nagsagawa ng maramihang pagpatay ang mga mga boxer. Pinaslang nila ang mga misyongerong Krisityano at mga Tsino na naging deboto ng relihiyong Kristiyanismo. Mula sa
 • 14. Rebelyong Boxer sa china •Nagpadala ng puwersang military na mayroong 2,100 na sundalo ang United States, Great Britain, Russia, France, Italy at Japan. Dahil dito nagapi ang mga boxer dahil pagtutulungan ng mga
 • 15. Rebelyong Boxer sa china •Nagpadala ng puwersang military na mayroong 2,100 na sundalo ang United States, Great Britain, Russia, France, Italy at Japan. Dahil dito nagapi ang mga boxer dahil pagtutulungan ng mga
 • 16. Rebelyong Boxer sa china •Nang mamatay si Empress Dowager Tzu Hsi noong 1908, lalong lumala ang sitwasyon ng kahirapan sa Tsina. Siya ay pinalitan ni Puyi na naging emperador sa edad na dalawang taon. Si Puyi o Henry Puyi para
 • 17. Ang China sa gitna ng dalawang magkatunggaling ideolohiya •Ang pagsisimula ng ika-20 siglo ay nangangahulugan ng pagpasok ng dalawang magkatunggaling ideolohiya sa Tsina. Lumaganap sa bansa ang ideolohiya ng demokrasya at komunismo. Ito ay nagdulot ng
 • 18. Ideolohiyang Demokrasya sa China •Ang pagbagsak ng dinastiyang Manchu ay senyales ng pagwawakas ng mahigit sa 2,000 taon ng pamumuno ng mga dinastiya sa China. Hinarap ng mga Tsino ang isang malaking hamon sa kanilang bansa – ito ay ang pagtukoy sa ipapalit na pamumuno ng mga emperador.
 • 19. Ideolohiyang Demokrasya sa China • Sa panahon na ito ng kaguluhang pampolitikal at kawalan ng pagkakaisa nakilala si Sun Yat Sen. Nakapag-aral si Sun sa Hawaii at sa Hong Kong Medical School. Isinulong niya ang pagkakaisa ng mga Tsino gamit ang tatlong prinsipyo (three principles): ang San Min Chu-i o nasyonalismo, Min-Tsu-Chu-I o demokrasya at Min-Sheng-Chu-I o kabuhayang pantao. Binigyang-diin ni Sun na ang pagkakaisa ng mga Tsino ang susi sa tagumpay laban sa mga imperyalistang bansa.
 • 20. Ideolohiyang Demokrasya sa China •Naging ganap ang pamumuno ni Sun sa China nang pamunuan niya ang mga Tsino sa pagpapatalsik sa mga Manchu sa tanyag na Double Ten Revolution na naganap noong Oktubre 10, 1911. Tinawag itong Double Ten dahil naganap ito sa ika-sampung buwan ng taon (Oktubre) at ikasampung araw ng buwan. Sa araw ding ito, itinatag ang bagong Republika ng China.
 • 21. Ideolohiyang Demokrasya sa China • Dahil sa kaniyang tagumpay, pansamantalang itinalaga si Sun bilang pangulo ng bansa noong impluwensiya ng mga Kanluranin sa pamahalaang Manchu. Nang mamatay si Empress Dowager Tzu Hsi noong 1908, lalong lumala ang sitwasyon ng kahirapan sa Tsina. Siya ay pinalitan ni Puyi na naging emperador sa edad na dalawang taon. Si Puyi o Henry Puyi para sa mga Kanluranin ang huling emeprador ng dinastiyang Qing (Manchu) at itinuturing din na huling emperador ng Tsina ng reporma subalit hindi ito413 Oktubre 29, 1911, tinagurian siya bilang “Ama ng Republikang Tsino”.
 • 22. Ideolohiyang Demokrasya sa China • Itinatag ni Sun Yat-Sen ang Partido Kuomintang o Nationalist Party noong 1912. Naging batayan ng kaniyang pamumuno ang paggamit ng konsiliasyon (conciliation) at pagkakasundo (compromise) upang maiwasan ang alitan at maisulong ang kaunlaran ng bansa. Naniniwala din siya na dapat pagtuunan ng pansin ang regulasyon ng puhunan (regulation of capital) at pantay-pantay na pag-aari ng lupa (equalization of land ownership). Higit sa lahat, hindi naniniwala si Sun Yat-Sen na kailangan ang tunggalian ng mga uri o class struggle upang makamit ang pagkakaisa, kaayusang panlipunan at kaunlarang pang-ekonomiya.
 • 23. Ideolohiyang Demokrasya sa China •Humalili si Heneral Chiang Kai Shek bilang pinuno ng Partido Kuomintang nang mamatay si Sun Yat-Sen noong Marso 12, 1925. Sa ilalim ng pamumuno ni Chiang Kai Shek ay ipinagpatuloy ng Kuomintang ang pakikipaglaban sa mga warlords (nagmamay-ari ng lupa na may sariling sandatahang lakas.
 • 24. Ideolohiyang Komunismo sa China •Ang pagpasok ng ideolohiyang komunismo sa China ay nagsimula noong 1918. Naging tanyag ang komunismo sa China sa pamumuno ni Mao Zedong. Si Mao ay mula sa pamiya ng magbubukid sa probinsiya ng Hunan. Sinuportahan at isinulong ni Mao ang mga prinsipyo ng komunismo tulad ng tunggalian ng uring manggagawa o proletariat laban sa uri ng kapitalista o bourgeois. Sa tunggalian na ito, naniniwala ang mga komunista na mananaig ang mga manggagawa at maitatatag ang isang lipunang soyalista. Sa lipunang ito, ang estado ang siyang hahawak sa lahat ng pag-aari ng bansa.
 • 25. Ideolohiyang Komunismo sa China • Upang ganap na maisulong ang kanilang ideolohiya, itinatag ni Mao Zedong kasama ang iba pang komunistang Tsino ang Partido Kunchantang noong 1921. Lalo pang lumakas ang komunismo sa China sa pagdating ng Russian advisers sa Canton. Lumaganap ang ideolohiya hindi lamang sa mga pangkaraniwang mga magsasaka at manggagawa kundi pati na din sa mga opisyal ng pamahalaan at sa grupo ng mga edukadong Tsino. Madaming Tsino ang yumakap sa komunismo dahil sa mga panahong pumasok ang ideolohiyang ito ay unti-unti nang nawawala ang tiwala nila sa pamumuno ni Chiang Kai Shek dahil sa laganap na katiwalian sa pamahalaan at malawakang kahirapan na dinaranas sa bansa.
 • 26. Ideolohiyang Komunismo sa China • Nabahala si Chiang Kai Shek sa lumalakas na impluwensiya ng komunismo sa China. Iniutos niya ang paglulunsad ng kampanyang militar laban sa mga komunista. Maraming komunista ang hinuli, pinahirapan at napatay. Hindi lahat ng mga komunista ay nahuli, pinamunuan ni Mao Zedong ang mga nakaligtas na Red Army, tawag sa mga komunistang sundalong Tsino at sila ay tumakas patungo sa Jiangxi. Tinawag itong Long March dahil sa kanilang nilakbay na may layong 6,000 milya. Umabot ito ng isang taon kung saan marami ang namatay dahil sa hirap, gutom at patuloy na pagtugis ng mga sundalo ni Chiang Kai-shek. Pansamantalang natigil ang pagtutunggali ng puwersa nina Chiang Kai-shek at Mao Zedong dahil sa banta ng pananakop ng mga Hapones.
 • 27. Ideolohiyang Komunismo sa China • Nabahala si Chiang Kai Shek sa lumalakas na impluwensiya ng komunismo sa China. Iniutos niya ang paglulunsad ng kampanyang militar laban sa mga komunista. Maraming komunista ang hinuli, pinahirapan at napatay. Hindi lahat ng mga komunista ay nahuli, pinamunuan ni Mao Zedong ang mga nakaligtas na Red Army, tawag sa mga komunistang sundalong Tsino at sila ay tumakas patungo sa Jiangxi. Tinawag itong Long March dahil sa kanilang nilakbay na may layong 6,000 milya. Umabot ito ng isang taon kung saan marami ang namatay dahil sa hirap, gutom at patuloy na pagtugis ng mga sundalo ni Chiang Kai-shek. Pansamantalang natigil ang pagtutunggali ng puwersa nina Chiang Kai-shek at Mao Zedong dahil sa banta ng pananakop ng mga Hapones.
 • 28. Ideolohiyang Komunismo sa China
 • 29. Japan •Kung iyong matatandaan, magkatulad at magkaiba ang naging pakikitungo ng mga Tsino at Hapones sa mga Kanluranin. Magkatulad dahil noong una parehas nilang isinara ang kanilang bansa at daungan mula sa mga Kanluranin. Subalit magkaiba ang naging pagtugon ng dalawang bansa sa banta ng imperyalismo. Patuloy na naging sarado ang China na nagresulta sa sapilitang pagpasok ng mga Kanluranin sa pamamagitan ng digmaan. Sa kabilang banda, tinanggap ng
 • 30. Ang Modernisasyon ng Japan: Panahon ng Meiji Restoration •Nakita ni Emperador Mutsuhito ang maaaring maging epekto sa Japan kung patuloy silang magpupumilit na isara ang bansa mula sa mga Kanluranin. Natuto siya mula sa karanasan ng China sa pakikidigma nito sa mga kanluranin. Bagama’t handang lumaban para sa kanilang
 • 31. Ang Modernisasyon ng Japan: Panahon ng Meiji Restoration •Nang tanggapin ng mga Hapones ang mga Kanluranin sa bisa ng Kasanduang Kanagawa ay naging pinuno ng Japan si Emperador Mutsuhito. Tumagal ang kaniyang pamumuno mula 1867 hanggang 1912. Siya ang naglipat ng kabisera ng Japan sa Edo (Tokyo sa
 • 32. Ang Modernisasyon ng Japan: Panahon ng Meiji Restoration
 • 33. Pag-usbong ng Nasyonalism o Sa Timog- silangang
 • 34. Indonesia • Ang mga patakarang pang-ekonomiya na ipinatupad ng mga Dutch tulad ng culture system at pagkontrol sa mga sentro ng kalakalan ay nagkaroon ng negatibong epekto sa kabuhayan ng mga Indones. Lahat ng kapakinabangan sa mga nabanggit na patakaran ay napunta sa mga mananakop na Kanluranin. Bagama’t hindi gaanong pinanghimasukan ng mga Dutch ang kultura ng Indonesia, naapektuhan naman ng kapabayaan ng mga Dutch sa sistema ng edukasyon sa bansa ang kultura at antas ng karunungan ng mga Indones.
 • 35. Indonesia • Umunlad ang nasyonalismong Indones dahil sa paghahangad na matigil ang mga hindi makatarungang patakaran ng mga mananakop na Dutch. Nagsimula ang pakikibaka ng mga Indones noong 1825. Sa taong ito ay pinamunuan ni Diponegoro ng Java ang isang malawakang pag-aalsa. Noong 1930 nalupig ng mas malakas na puwersa ng mga Dtuch ang puwersa ni Diponegoro.
 • 36. BUrma • Tulad ng China, nagsimulang mawala ang kalayaan ng Burma bunga ng pagkatalo nito sa digmaan sa mga British. Nilagdaan ang Kasunduang Yandabo na naging dahilan ng tuluyang pagkontrol ng Great Britain sa teritoryo ng Burma. Isa sa mga hindi matanggap ng mga Burmese ay nang gawing lalawigan lamang ng Indian ang Burma. Hinangad ng maraming Burmese na maihiwalay ang kanilang bansa mula sa India. Magaganap lamang ito kung sila ay lalaya mula sa pananakop ng mga British. Ang paghahangad na lumaya ang nagtulak sa mga Burmese na ipahayag ang kanilang damdamaing nasyonalismo.
 • 37. BUrma • Ang pagpapahayag ng damdaming nasyonalismo sa Burma ay nagsimula noong 1900s sa pamumuno ng mga edukadong Burmese na nakapag-aral sa loob at labas ng bansa. Bagama’t binigyan ng pagkakataon ng mga British na maging bahagi ng lehislatura ang mga Burmese, hindi ito naging sapat upang maisulong ang kapakanan ng Burma. Nagpatuloy ang pakikibaka ng mga Burmese sa pamamagitan ng rebelyon at pagtatatag ng mga makabayang samahan
 • 38. BUrma • Si Saya San ay isang monghe at physician na naghangad ng mas maayos na pamumuhay para sa kaniyang mga kababayan. Pinamunuan ni Saya San ang serye ng rebelyon laban sa mga British mula noong 1930 hanggang 1932. Nagapi ng malakas na puwersa ng mga British ang Rebelyong Saya San. • Tulad ng Rebelyong Saya San hangad din ng All-Burma Students’ Union na makamit ang kalayaan ng Burma. Tinatawag na Thankin ang mga miyembro ng samahang ito na ang ibig sabihin ay master. Isinulong nila ang kanilang mga hangarin sa pamamagitan ng demonstrasyon at rally.
 • 39. BUrma • Nang sumiklab ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, nasakop ng Hapon ang Burma. Ang kaganapang ito ay sinamantala ng mga Burmese at idineklara nila ang kanilang kalayaan mula sa Great Britain. Subalit sa kabila ng paglaya mula sa mga British ay nananatili pa dn ang kaototohanan na sila ay sakop ng isang dayuhang bansa. • Muling nakipaglaban para sa kalayaan ang mga Burmese ngunit sa pagkakataon ito ay upang mapalayas ang mga Hapones. Itinatag ni Aung San ang Anti-Facist People’s Freedom League. Nakipagtulungan ang samahan na ito sa hukbo ng Allied Powers. Nagtagumpay ang samahan na mapatalsik ang mga Hapones. Dahil sa kaniyang pamumuno, itinalaga si Aung San bilang punong ministro ng Burma noong 1947. Hindi nasilayan ni Aung San ang bunga ng kaniyang pakikipaglaban para sa kalayaan dahil siya ay binawian ng buhay noong Hulyo 19, 1947, bago ideklara ang kasarinlan ng Burma. Ang kaniyang kasamahan na si U Nu ang pumalit sa kaniya bilang punong ministro. Noong 1951 nahalal si U Nu bilang pangulo ng bansa at naulit ito noong 1956.
 • 40. Pilipinas • Nasakop ng mga Espanyol ang Pilipinas sa loob ng 333 taon. Nagpatupad ang mga Espanyol ng mga patakarang pangkabuhayan, pampolitika at pangkultura na nakaapekto sa pamumuhay ng mga Pilipino. Marami ang naghirap dahil sa hindi makatarungang pagpapataw ng buwis, pagkamkam sa mga ari-arian at mga produktong Pilipino. Nabago din ang kultura ng mga Pilipino dahil sa pagpapalaganap ng relihiyong Kristiyanismo. Naging laganap din ang racial discrimination sa pagitan ng mga Espanyol at mga Pilipino na tinatawag na Indio ng mga mananakop. Higit sa lahat, nawala ang karapatan at kalayaan ang mga Pilipino na pamunuan ang kanilang sariling bansa. Naging sunudsunuran sila sa ilalim ng mapagmalupit na mga Espanyol.
 • 41. Pilipinas •Bagama’t may mga pag-aalsa na naganap sa Pilipinas sa pagitang ng ika-16 hanggang sa unang bahagi ng ika-19 na siglo, lahat ng ito ay nabigo. Ilan sa mga dahilan ay ang mas malakas na armas ng mga Espanyol, kawalang ng damdaming pambansa na mag-uugnay at magiisa laban sa mga mananakop at ang pagtataksil ng ilang Pilipino.
 • 42. Pilipinas • Sa pagpasok ng ika-19 na siglo, nagkaroon ng malaking pagbabago sa ekonomiya at lipunang Pilipino. Nabuksan ang Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. Pumasok sa Pilipinas ang mga produkto mula sa mga Kanluranin. Naging tanyag at mabili sa Kanluran ang mga produkto ng mga Pilpino tulad ng asukal, kopra, tabako at iba pa. Ito ang nagbigay-daan sa pag-unlad ng kalakalan sa bansa. Umusbong ang gitnang uri o middle class. Sila ay mayayamang Pilipino, mestisong Tsino at Espanyol. Ang mga anak ng gitnang uri ay nakapag-aral sa mga kilalang unibersidad sa Pilipinas at maging sa Espanya. Ang grupo ng ito ay tinatawag na ilustrado mula sa salitang Latin na ilustre na ang ibig sabihin ay “naliwanagan”.
 • 43. Pilipinas • Sa pagpasok ng ika-19 na siglo, nagkaroon ng malaking pagbabago sa ekonomiya at lipunang Pilipino. Nabuksan ang Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. Pumasok sa Pilipinas ang mga produkto mula sa mga Kanluranin. Naging tanyag at mabili sa Kanluran ang mga produkto ng mga Pilpino tulad ng asukal, kopra, tabako at iba pa. Ito ang nagbigay-daan sa pag-unlad ng kalakalan sa bansa. Umusbong ang gitnang uri o middle class. Sila ay mayayamang Pilipino, mestisong Tsino at Espanyol. Ang mga anak ng gitnang uri ay nakapag-aral sa mga kilalang unibersidad sa Pilipinas at maging sa Espanya. Ang grupo ng ito ay tinatawag na ilustrado mula sa salitang Latin na ilustre na ang ibig sabihin ay “naliwanagan”.
 • 44. Pangalan: Johannah Paola J. Escote Baitang at Seksyon: 8- Carbon