DIE PERIODIEKE TABEL KAROO-HOOGLAND
DIE PERIODIEKE TABEL Raai Raai Riepa! (Wie is ek?) Waar kom ek vandaan? (GESK PT) Hoe lyk ek? (SAMESTELLING PT) Wat kan ...
RAAI RAAI RIEPA! <ul><li>Wie is ek? </li></ul><ul><li>Ek is die “Facebook” van Chemie. </li></ul><ul><li>Ek word besing in...
“FACEBOOK” <ul><li>Skep ‘n profiel van die persoon </li></ul><ul><li>Facebook-inskrywing word nie gememoriseer nie </li></...
dus <ul><li>PT verteenwoordig AL die elemente wat op aarde is. </li></ul><ul><li>Elemente word as ONDEELBARE atome aangetr...
LIED ? <ul><li>“ The Elements” deur Tom Lehrer (1959) </li></ul><ul><li>Wysie: “The Major General’s Song” uit “The Pirates...
IKOON ?
GESKIEDENIS <ul><li>Mendeleyev </li></ul><ul><li>Sy unieke bydrae </li></ul><ul><li>Periodisiteit </li></ul><ul><li>Die ho...
SAMESTELLING (1) <ul><li>Naamgewing 112 elemente SIMBOLE – 23 hiervan in die laboratorium vervaardig </li></ul><ul><li>IU...
SAMESTELLING (2) <ul><li>METALE </li></ul><ul><li>NIE-METALE </li></ul><ul><li>OORGANGSELEMENTE </li></ul><ul><li>LANTANID...
SAMESTELLING (3) <ul><li>CHEMIESE REAKSIES </li></ul><ul><li>KERNREAKSIES </li></ul><ul><li>KATIONE </li></ul><ul><li>ANIO...
AFLEI VAN VALENSIES <ul><li>Elemente </li></ul><ul><li>Fisiese Reaksies </li></ul><ul><li>Mengsels </li></ul><ul><li>Chemi...
RAAMWERK PERIODIEKE TABEL
PERIODE 1 2 He 1 H
PERIODE 2 10 Ne 9 F 8 O 7 N 6 C 5 B 4 Be 3 Li
PERIODE 3 18 Ar 17 Cl 16 S 15 P 14 Si 13 Al 12 Mg 11 Na
PERIODE 4 20 20 Ca 19 K
VALENSELEKTRONE 8 7 6 2 1 8 7 6 3 2 1 8 7 6 2 1 2 7 6 2 1 groep 8/0 groep 7 groep 6 groep 5 groep 4 groep 3 groep 2 groep 1
DIATOMIESE GASSE <ul><li>Waterstofgas H 2 </li></ul><ul><li>Stikstofgas N 2 </li></ul><ul><li>Suurstofgas O 2 </li></ul...
LET WEL <ul><li>Broom ( Br 2 ) </li></ul><ul><li>Jodium (I 2 ) </li></ul><ul><li>Kom onder gewone omstandighede meer in...
BINDINGSMOONTLIKHEDE / VALENSIES 0 1 2 VERSKAF VERSKAF 2 1 0 1 2 VERSKAF VERSKAF 2 1 0 1 2 VERSKAF VERSKAF 3 2 1 0 1 2 VER...
METALE – vorm +ione (valensies gelyk aan ioonlading) <ul><li>Metale wat afgelees kan word vanaf PT: </li></ul><ul><li>Li ...
METALE – vorm +ione (valensies gelyk aan ioonlading) <ul><li>Metale in Oorgangselemente wat mettertyd leer ken word (ioon...
IOONGROEPE (RADIKALE) <ul><li>(BINDINGSMOONTLIKHEID VIR GROEP DIESELFDE AS IOONLADING) </li></ul><ul><li>POSITIEWE IOONLAD...
IOONGROEPE (RADIKALE) <ul><li>(BINDINGSMOONTLIKHEID VIR GROEP DIESELFDE AS IOONLADING) </li></ul><ul><li>NEGATIEWE IOONLAD...
(vervolg) <ul><li>NO 3 - nitraatgroep </li></ul><ul><li>NO 2 - nitrietgroep </li></ul><ul><li>MnO 4 - permanganaatg...
Die skryf van die NAME van CHEMIESE VERBINDINGS in CHEMIESE TAAL (Chemiese formules – korrekte SPELLING van die name) Die...
Die skryf van die NAME van CHEMIESE VERBINDINGS in CHEMIESE TAAL (VERBINDINGS MET IOONGROEPE) <ul><li>Natriumhidroksied <...
Balanseer van Chemiese Vergelykings <ul><li>STAP 1 </li></ul><ul><li>Skryf die chemiese reaksie wat plaasvind in woorde. ...
DIE OPBREEK VAN WATER (verbinding) in ELEMENTE <ul><li>Moeilike kondisies om water te “maak” in die laboratorium (plofbaa...
Gebalanseerde chemiese vergelykings (vir reaksies wat in Senior Fase ondersoek word.) <ul><li>Magnesium brand in suurstof...
of 31

Nam wetklub physical_science_die_periodeke_tabel

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nam wetklub physical_science_die_periodeke_tabel

 • 1. DIE PERIODIEKE TABEL KAROO-HOOGLAND
 • 2. DIE PERIODIEKE TABEL Raai Raai Riepa! (Wie is ek?) Waar kom ek vandaan? (GESK PT) Hoe lyk ek? (SAMESTELLING PT) Wat kan ek alles vermag? (VALENSIES)
 • 3. RAAI RAAI RIEPA! <ul><li>Wie is ek? </li></ul><ul><li>Ek is die “Facebook” van Chemie. </li></ul><ul><li>Ek word besing in ‘n gewilde liedjie van die vyftigerjare. </li></ul><ul><li>Ek word beskou as die tydlose ikoon van enige klaskamer waarin die Fisiese Wetenskappe onderrig word. </li></ul>
 • 4. “FACEBOOK” <ul><li>Skep ‘n profiel van die persoon </li></ul><ul><li>Facebook-inskrywing word nie gememoriseer nie </li></ul><ul><li>Facebook verteenwoordig die persoon as entiteit – nie net ‘n arm of ‘n vinger nie – ondeelbaar! </li></ul>
 • 5. dus <ul><li>PT verteenwoordig AL die elemente wat op aarde is. </li></ul><ul><li>Elemente word as ONDEELBARE atome aangetref. Aangetoon as ‘n SIMBOOL. </li></ul><ul><li>Elke element het ‘n SPESIALE PLEK op die PT. Spesiale EIENSKAPPE a.g.v. spesiale plek. </li></ul><ul><li>PT word NOOIT GEMEMORISEER NIE – liewer as hulpmiddel/gegewe data gebruik om bepaalde eienskappe en gedragspatrone van die verskillende elemente AF TE LEI. </li></ul>
 • 6. LIED ? <ul><li>“ The Elements” deur Tom Lehrer (1959) </li></ul><ul><li>Wysie: “The Major General’s Song” uit “The Pirates of Penzance” deur Gilbert en Sullivan </li></ul><ul><li>Lirieke: Name van die Elemente wat op daar die stadium bekend was. </li></ul>
 • 7. IKOON ?
 • 8. GESKIEDENIS <ul><li>Mendeleyev </li></ul><ul><li>Sy unieke bydrae </li></ul><ul><li>Periodisiteit </li></ul><ul><li>Die hoender of die eier? </li></ul>
 • 9. SAMESTELLING (1) <ul><li>Naamgewing 112 elemente SIMBOLE – 23 hiervan in die laboratorium vervaardig </li></ul><ul><li>IUPAC sisteem </li></ul><ul><li>PERIODES </li></ul><ul><li>GROEPE </li></ul><ul><li>ATOOMGETAL </li></ul><ul><li>ATOOMGEWIG </li></ul>
 • 10. SAMESTELLING (2) <ul><li>METALE </li></ul><ul><li>NIE-METALE </li></ul><ul><li>OORGANGSELEMENTE </li></ul><ul><li>LANTANIDES </li></ul><ul><li>AKTINIDES </li></ul>
 • 11. SAMESTELLING (3) <ul><li>CHEMIESE REAKSIES </li></ul><ul><li>KERNREAKSIES </li></ul><ul><li>KATIONE </li></ul><ul><li>ANIONE </li></ul>
 • 12. AFLEI VAN VALENSIES <ul><li>Elemente </li></ul><ul><li>Fisiese Reaksies </li></ul><ul><li>Mengsels </li></ul><ul><li>Chemiese reaksies </li></ul><ul><li>Verbindings </li></ul><ul><li>Atome </li></ul><ul><li>Modelle vir atoomstruktuur </li></ul><ul><li>‘ n “Werkbare” model vir elektronstruktuur </li></ul><ul><li>Senior Fase </li></ul>
 • 13. RAAMWERK PERIODIEKE TABEL
 • 14. PERIODE 1 2 He 1 H
 • 15. PERIODE 2 10 Ne 9 F 8 O 7 N 6 C 5 B 4 Be 3 Li
 • 16. PERIODE 3 18 Ar 17 Cl 16 S 15 P 14 Si 13 Al 12 Mg 11 Na
 • 17. PERIODE 4 20 20 Ca 19 K
 • 18. VALENSELEKTRONE 8 7 6 2 1 8 7 6 3 2 1 8 7 6 2 1 2 7 6 2 1 groep 8/0 groep 7 groep 6 groep 5 groep 4 groep 3 groep 2 groep 1
 • 19. DIATOMIESE GASSE <ul><li>Waterstofgas H 2 </li></ul><ul><li>Stikstofgas N 2 </li></ul><ul><li>Suurstofgas O 2 </li></ul><ul><li>Fluoorgas F 2 </li></ul><ul><li>Chloorgas Cl 2 </li></ul>
 • 20. LET WEL <ul><li>Broom ( Br 2 ) </li></ul><ul><li>Jodium (I 2 ) </li></ul><ul><li>Kom onder gewone omstandighede meer in oplossing voor. </li></ul>
 • 21. BINDINGSMOONTLIKHEDE / VALENSIES 0 1 2 VERSKAF VERSKAF 2 1 0 1 2 VERSKAF VERSKAF 2 1 0 1 2 VERSKAF VERSKAF 3 2 1 0 1 2 VERSKAF VERSKAF 2 1 GROEP 8/0 GROEP 7 GROEP 6 GROEP 5 GROEP 4 GROEP 3 GROEP 2 GROEP 1
 • 22. METALE – vorm +ione (valensies gelyk aan ioonlading) <ul><li>Metale wat afgelees kan word vanaf PT: </li></ul><ul><li>Li </li></ul><ul><li>Na </li></ul><ul><li>Mg </li></ul><ul><li>Al </li></ul><ul><li>K </li></ul><ul><li>Ca </li></ul>
 • 23. METALE – vorm +ione (valensies gelyk aan ioonlading) <ul><li>Metale in Oorgangselemente wat mettertyd leer ken word (ioonladings verskaf wanneer benodig): </li></ul><ul><li>Cr </li></ul><ul><li>Mn </li></ul><ul><li>Fe </li></ul><ul><li>Ni </li></ul><ul><li>Cu </li></ul><ul><li>Zn </li></ul><ul><li>Pd </li></ul><ul><li>Ag </li></ul><ul><li>Au </li></ul><ul><li>Hg </li></ul>
 • 24. IOONGROEPE (RADIKALE) <ul><li>(BINDINGSMOONTLIKHEID VIR GROEP DIESELFDE AS IOONLADING) </li></ul><ul><li>POSITIEWE IOONLADING </li></ul><ul><li>NH 4 + ammoniumgroep </li></ul>
 • 25. IOONGROEPE (RADIKALE) <ul><li>(BINDINGSMOONTLIKHEID VIR GROEP DIESELFDE AS IOONLADING) </li></ul><ul><li>NEGATIEWE IOONLADING </li></ul><ul><li>OH - hidroksiedgroep </li></ul><ul><li>CO 3 2- karbonaatgroep HCO 3 - waterstofkarbonaat-g. </li></ul><ul><li>SO 4 2- sulfaatgroep HSO 4 - waterstofsulfaat- groep </li></ul><ul><li>SO 3 2- sulfietgroep HSO 3 - waterstofsulfiet-groep </li></ul>
 • 26. (vervolg) <ul><li>NO 3 - nitraatgroep </li></ul><ul><li>NO 2 - nitrietgroep </li></ul><ul><li>MnO 4 - permanganaatgroep </li></ul><ul><li>PO 4 3- fosfaatgroep </li></ul><ul><li>ClO 3 - chloraatgroep </li></ul>
 • 27. Die skryf van die NAME van CHEMIESE VERBINDINGS in CHEMIESE TAAL (Chemiese formules – korrekte SPELLING van die name) Die noodsaaklikheid van diagramme <ul><li>Water </li></ul><ul><li>Koolstofdioksied </li></ul><ul><li>Natriumchloried </li></ul><ul><li>Kopersulfaat </li></ul><ul><li>Ystersulfied </li></ul><ul><li>Kalsiumoksied </li></ul><ul><li>Magnesiumjodied </li></ul><ul><li>Aluminiumhidroksied </li></ul>
 • 28. Die skryf van die NAME van CHEMIESE VERBINDINGS in CHEMIESE TAAL (VERBINDINGS MET IOONGROEPE) <ul><li>Natriumhidroksied </li></ul><ul><li>Aluminiumhidroksied </li></ul><ul><li>Kalsiumsulfaat </li></ul><ul><li>Kaliumsulfaat </li></ul><ul><li>Natriumkarbonaat </li></ul><ul><li>Kalsiumkarbonaat </li></ul><ul><li>Natriumfosfaat </li></ul><ul><li>Aluminiumfosfaat </li></ul>
 • 29. Balanseer van Chemiese Vergelykings <ul><li>STAP 1 </li></ul><ul><li>Skryf die chemiese reaksie wat plaasvind in woorde. </li></ul><ul><li>REAKTANT A reageer met REAKTANT B en vorm PRODUK C </li></ul><ul><li>Waterstof (gas) reageer met Suurstof (gas) en vorm Water </li></ul><ul><li>STAP 2 </li></ul><ul><li>Skryf die simbole wat betrokke is neer (gebruik die PT) </li></ul><ul><li>H + O -> HO </li></ul><ul><li>STAP 3 </li></ul><ul><li>Spel die naam van elke stof korrek in terme van die reëls soos deur die valensies voorgeskryf. (Gebruik PT). Onthou van diatomiese gasse. </li></ul><ul><li>H 2 + O 2 -> H 2 O </li></ul><ul><li>STAP 4 </li></ul><ul><li>Moet nou geensins in die verdere stappe aan hierdie spelling van die name raak nie! (As jou naam nie reggespel is nie, is dit nie werklik jy nie….) </li></ul><ul><li>Omdat ons nie massa kan “skep” nie, moet die aantal atome aan die LK van die vergelyking ALTYD gelyk wees aan die aantal atome aan die RK voordat die vergelyking gebalanseer kan wees. </li></ul><ul><li>Dus: slegs deur die aantal molekules wat betrokke is te verander, kan ons gelyke aantal atome by die reaktante en produkte vind. Dit word gedoen deur die syfer VOORAAN die molekule te verander. </li></ul><ul><li>DUS: </li></ul><ul><li>2H 2 + O 2 -> 2H 2 O </li></ul><ul><li>Gebalanseerd ! </li></ul><ul><li>Dit beteken in woorde: </li></ul><ul><li>2 molekules waterstofgas reageer met 1 molekule suurstofgas en vorm 2 molekules water. VERHOUDINGS!! </li></ul><ul><li>TEKEN DIAGRAMME OM DIE BETEKENIS VAN DIE VERHOUDINGS TE BEKLEMTOON. </li></ul><ul><li>BOU KLEIMODELLE OM ‘N KONKRETE BEGRIP VIR DIE BEHOUD VAN MASSA (tel van atome) TE OEFEN. </li></ul>
 • 30. DIE OPBREEK VAN WATER (verbinding) in ELEMENTE <ul><li>Moeilike kondisies om water te “maak” in die laboratorium (plofbaarheid van die mengsel van waterstof en suurstof.) </li></ul><ul><li>Kan egter mbv elektrolise (elektriese energie word deurgestuur in Hoffmann Voltameter) die verbinding opbreek, dus: </li></ul><ul><li>2 H 2 O 2 H 2 + O 2 </li></ul><ul><li>(Let op die verhouding van die gasse wat gevorm word…) </li></ul>
 • 31. Gebalanseerde chemiese vergelykings (vir reaksies wat in Senior Fase ondersoek word.) <ul><li>Magnesium brand in suurstof en vorm magnesiumoksied </li></ul><ul><li>Koolstof brand in suurstof en vorm koolstof(IV) oksied </li></ul><ul><li>Yster brand in swawel en vorm swawel(IV) oksied </li></ul><ul><li>Natrium reageer met chloor en vorm natriumchloried </li></ul><ul><li>Natrium reageer met suurstof en vorm natriumoksied </li></ul><ul><li>Kalium reageer met suurstof en vorm kaliumoksied </li></ul><ul><li>Kalsium reageer met suurstof en vorm kalsiumoksied </li></ul><ul><li>Yster brand in suurstof en vorm yster(II) oksied </li></ul><ul><li>Ysterbrand in suurstof en vorm yster(III) oksied </li></ul><ul><li>Swawel brand in suurstof en vorm swawel(IV)oksied </li></ul><ul><li>Kwik(II)oksied breek op in kwik en suurstof </li></ul>

Related Documents