WALORY TURYSTYCZNENASZEJ OKOLICY
MENU Czarnorzecko – Strzyżowski Park Krajobrazowy Nasza okolica Bajdy Bratkówka Łączki Jagielońskie Łęki Strzyżowski...
CZARNORZECKO – STRZYŻOWSKI PARKKRAJOBRAZOWY Czarnorzecko - StrzyżowskiPark Krajobrazowy opowierzchni 25 784 ha leży wpołu...
NASZA OKOLICA Gmina Wojaszówka leżyw południowo-wschodniejczęści Polski, wwojewództwiepodkarpackim, w powieciekrośnieński...
BAJDY Powierzchnia miejscowościwynosi 388,18 ha. Miejscowość zamieszkujeobecnie 632 mieszkańców. W Bajdach znajduje się...
BRATKÓWKA Powierzchniamiejscowości wynosi411,65 ha. Miejscowość obecniezamieszkuje 650mieszkańców. Znajduje się tam zes...
ŁĄCZKI JAGIELOŃSKIE Powierzchniamiejscowości wynosi390,99 ha. Miejscowość zamieszkujeobecnie 333mieszkańców. W miejscow...
ŁĘKI STRZYŻOWSKIE Powierzchnia miejscowościwynosi 1079,59 ha. Miejscowość obecniezamieszkuje 1126 mieszkańców. Kościół ...
ODRZYKOŃ Powierzchnia miejscowości wynosi130,45 ha. Miejscowość obecnie zamieszkuje2950 mieszkańców. Zamczysko Kamienie...
PIETRUSZA WOLA Powierzchniamiejscowości wynosi1242,08 ha. Miejscowość obecniezamieszkuje 295mieszkańców. Miejscowość bo...
PRZYBÓWKA Powierzchnia miejscowościwynosi 619,18 ha. Miejscowość obecniezamieszkuje 838mieszkańców. Dwór w Przybówcewzn...
RZEPNIK Powierzchnia miejscowościwynosi 320,18 ha Miejscowość obecniezamieszkuje 174mieszkańców. Cerkiew grekokatolicka...
USTROBNA Powierzchnia miejscowościwynosi 622,15 ha Miejscowość obecniezamieszkuje 1143mieszkańców. Kościół parafialny p...
WOJASZÓWKA Powierzchniamiejscowości wynosi410,71 ha Miejscowość obecniezamieszkuje 700mieszkańców. Znajduje się w nieju...
WOJKÓWKA Powierzchnia miejscowościwynosi 484,18 ha Miejscowość obecniezamieszkuje 325mieszkańców. Kaplica pw. św.Zofii ...
RZEKA WISŁOK Na terenie Czarnorzecko– Strzyżowskiego ParkuKrajobrazowago znajdująsię liczne potoki.Przepływa tędy z liczn...
PODSUMOWANIE Nasza okolica jest pięknym i urokliwymmiejscem. Jeśli ktoś raz nas odwiedzizawsze już będzie chciał tu wróci...
KONIEC Dziękuję za obejrzenie mojego przewodnikapo mojej najbliższej okolicy. Zachęcam doodwiedzenia naszego ParkuKrajobr...
of 18

Nasza okolica

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasza okolica

 • 1. WALORY TURYSTYCZNENASZEJ OKOLICY
 • 2. MENU Czarnorzecko – Strzyżowski Park Krajobrazowy Nasza okolica Bajdy Bratkówka Łączki Jagielońskie Łęki Strzyżowskie Odrzykoń Pietrusza Wola Przybówka Rzepnik Ustrobna Wojaszówka Wojkówka Rzeka Wisłok Podsumowanie Koniec
 • 3. CZARNORZECKO – STRZYŻOWSKI PARKKRAJOBRAZOWY Czarnorzecko - StrzyżowskiPark Krajobrazowy opowierzchni 25 784 ha leży wpołudniowo – wschodniejPolsce w woj. Podkarpackim iobejmuje tereny leżące napograniczu PogórzaStrzyżowskiego iDynowskiego. Niemal połowę powierzchniparku zajmują użytki rolne.Drugą połowę lasy ocharakterze naturalnym. Park posiada wiele cennychzabytków: kościołów i cerkwi,zespołów dworskich, miejscpamięci narodowej.
 • 4. NASZA OKOLICA Gmina Wojaszówka leżyw południowo-wschodniejczęści Polski, wwojewództwiepodkarpackim, w powieciekrośnieńskim, na skrajuPogórza Strzyżowsko-Dynowskiego, w dolinierzeki Wisłok. Znaczna część jej obszaruznajduje się w strefieCzarnorzecko –StrzyżowskiegoParku Krajobrazowego.
 • 5. BAJDY Powierzchnia miejscowościwynosi 388,18 ha. Miejscowość zamieszkujeobecnie 632 mieszkańców. W Bajdach znajduje się kościółfilialny Pw. Bł. KrólowejJadwigi. Został wzniesionyw 1981roku. Jest tamwmurowana pamiątkowatablica poświęconaks. Kanonikowi FranciszkowiPodsiadle.
 • 6. BRATKÓWKA Powierzchniamiejscowości wynosi411,65 ha. Miejscowość obecniezamieszkuje 650mieszkańców. Znajduje się tam zespółdworsko-parkowywybudowany przezStarowiejskich w połowieXIX wieku jest tobudynek w styluneogotyckim i leży nad
 • 7. ŁĄCZKI JAGIELOŃSKIE Powierzchniamiejscowości wynosi390,99 ha. Miejscowość zamieszkujeobecnie 333mieszkańców. W miejscowości znajdujesię kościół parafialny pw.Narodzenia NajświętszejPanny Marii i Andrzejaapostoła pochodzący z1756 roku. Jestzbudowany w stylupóźnobarokowym.
 • 8. ŁĘKI STRZYŻOWSKIE Powierzchnia miejscowościwynosi 1079,59 ha. Miejscowość obecniezamieszkuje 1126 mieszkańców. Kościół pw. Matki BoskiejBolesnej murowana budowla wstylu neogotyckim z 1902 roku. Obok kościoła znajduje się krzyżprzedwojenny poświęconyzmarłym żołnierzom. Dwór w Łękach zostałzbudowany w drugiej połowie XIXw. przez Józefa Lesikowskiego.Jest to posiadłość dworska.Należy do niej również placparkowy.
 • 9. ODRZYKOŃ Powierzchnia miejscowości wynosi130,45 ha. Miejscowość obecnie zamieszkuje2950 mieszkańców. Zamczysko Kamieniec - położonejest na granicy dwóch gminKorczyny i Wojaszówki. Zamek ten,zwany Odrzykońskim, zbudowanyzostał w XIV wieku za panowaniakróla Kazimierza Wielkiego, namiejscu wcześniejszego gródkadrewnianego. Początkowo był tozamek królewski, potężna twierdzabroniąca południowych rubieżyPolski. Rezerwat Przyrody Prządki jest tociąg piaskowcowych wychodniskalnych, przedziwnieuformowanych przez erozjęostańców z zamierzchłej przeszłościgeologicznej.
 • 10. PIETRUSZA WOLA Powierzchniamiejscowości wynosi1242,08 ha. Miejscowość obecniezamieszkuje 295mieszkańców. Miejscowość bogataturystycznie podwzględem widokowym Przez miejscowośćprzepływa małarzeczka Rzepniczanka.
 • 11. PRZYBÓWKA Powierzchnia miejscowościwynosi 619,18 ha. Miejscowość obecniezamieszkuje 838mieszkańców. Dwór w Przybówcewzniesiony został w 1828roku przez Emilię zTrzecieskich Łosiową ipołożony jest na wzgórzu jakwiększość dworków zokresów XIX. Dawniej stał przed nimpomnik św. Floriana, jednakzostał on przeniesiony podDom Strażaka w Przybówce.
 • 12. RZEPNIK Powierzchnia miejscowościwynosi 320,18 ha Miejscowość obecniezamieszkuje 174mieszkańców. Cerkiew grekokatolicka pw.Św. Paraskewy zostaławzniesiona w 1701 roku.Obok cerkwi stoi dzwonnica zdzwonem datowanym na tensam rok, co budowla wyżejwymieniona. Obok cerkwi rośnie dąbszypułkowy o nazwie„Jagiellon”. Jest onpomnikiem przyrody i ma
 • 13. USTROBNA Powierzchnia miejscowościwynosi 622,15 ha Miejscowość obecniezamieszkuje 1143mieszkańców. Kościół parafialny pw. św.Jana Kantego budowlaw stylu neogotyckim,murowana, pochodzącaz 1877 roku. Zabytkowy dwór pochodzącyz pierwszej połowy XIXwieku, zostałwyremontowany przezmieszkańców Ustrobnej.Mieści się w nim Dom
 • 14. WOJASZÓWKA Powierzchniamiejscowości wynosi410,71 ha Miejscowość obecniezamieszkuje 700mieszkańców. Znajduje się w niejurząd gminy orazcentrumadministracyjne. Jesttam też publicznyośrodek zdrowia.
 • 15. WOJKÓWKA Powierzchnia miejscowościwynosi 484,18 ha Miejscowość obecniezamieszkuje 325mieszkańców. Kaplica pw. św.Zofii murowana pochodziz 1891 roku, ufundowanaprzez Józefa Wiktora, s.Józefa. Kaplica wzniesionazostała na miejscu bitwykonfederatów barskichz Kozakami.
 • 16. RZEKA WISŁOK Na terenie Czarnorzecko– Strzyżowskiego ParkuKrajobrazowago znajdująsię liczne potoki.Przepływa tędy z licznymiodcinkami przełomowymirzeka Wisłok. Wisłok jest, lewymdopływem Sanu o długości220 km,. Wypływa nawysokości 770 m n.p.m. wBeskidzie Niskim, zestoków WielkiegoBukowca
 • 17. PODSUMOWANIE Nasza okolica jest pięknym i urokliwymmiejscem. Jeśli ktoś raz nas odwiedzizawsze już będzie chciał tu wrócić,ponieważ każdy turysta i wczasowiczznajdzie u nas coś dla siebie.
 • 18. KONIEC Dziękuję za obejrzenie mojego przewodnikapo mojej najbliższej okolicy. Zachęcam doodwiedzenia naszego ParkuKrajobrazowego.Autor: Jolanta Kałuża

Related Documents