Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit ...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit ...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit 1945 La...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit ...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit 1945...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit ...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit ...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit La guerra de Co...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit La guerra d...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit La gu...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit ...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit ...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Inici Sortir
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Inici Sortir
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Inici Sortir
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèditl V ie t n a m a t r a v é s d e l C in e m...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit E l V ie t...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit ...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit ...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit ...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Inici Sortir
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit ...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèd...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Etapes i principa...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Característiques del subdesenvolupament...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Característiques del subdesenvolupament 5.-H...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Característiques del subdesenvolupament 8.-Gran...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit El Tercer Món a través de S. Salgado ...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit El Tercer Món a través de S. Salgado ...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit El Tercer Món a través de S. Salgado ...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit El Tercer Món a través de S. Salga...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit 3.- Evolució...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit ...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Am...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Sota les llamborde...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit 4.- Evolució de...
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Inici Sortir
Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Inici Sortir
of 38

La Guerra Freda

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - La Guerra Freda

 • 1. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit 1945-1973 1.- Postguerra i Guerra Freda 2.- Descolonització i Tercer Món 3.- Evolució del capitalisme entre 1945 i 1973 4.- Evolució del socialisme entre 1945 i 1973 Inici Sortir
 • 2. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit 1945-1973 1.- Postguerra i Guerra Freda Final de la Segona Guerra Mundial “Una pau fictícia” Noves fronteres a Europa Conseqüències Conferències de Jalta i Potsdam Tribunal de Nuremberg Nou Ordre Mundial ONU “Declaració Universal dels Drets Humans” (1948) Carta de les Nacions Unides de San Francisco (1945) Exercicis: 4-5-6 Assemblea General, Consell de Seguretat Dues superpotències EE.UU. Capitalisme i democràcia parlamentària URSS Socialisme i democràcia popular Ruptura, tensió, divisió Guerra Freda Inici Sortir
 • 3. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit 1945 La Guerra freda 1991 Orígens de la tensió i ruptura 1945-1949 Diferències ideològiques “Cacera de bruixes” Frenar el (McCarthy, 47-54) Doctrina Truman comunisme Exercicis: 7-8-9 Pla Marshall (1948-49) “Cop de Praga” (Txecoslovàquia) Formació de blocs EE.UU. OTAN (1949) La qüestió d’Alemanya URSS - Bloqueig de Berlín (1948) - Divisió d’Alemanya (RFA-RDA) Pacte de Varsòvia (1955) Exercicis: 10-11-12 Inici Sortir
 • 4. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Mort d’Stalin 1945 1953 1991 Màxima tensió Coexistència pacífica (“Equilibri del terror”) Rebrot Final 1973 1979 1985 Crisi del petroli Inici Sortir
 • 5. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit 1945 1991 Mort d’Stalin 1953 Màxima tensió Coexistència pacífica (“Equilibri del terror”) 1973 1979 Crisi del petroli OTAN (49) Revolució Xina (Mao Zedong)49 1950-53 Guerra de Corea Exercicis: 13-14 Guerres àrabo-israelianes (48-73) Exercicis: 17 Guerra del Vietnam Període francès, 45-54 Exercicis: 15 Inici Sortir
 • 6. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit 1945 1991 Mort d’Stalin 1953 1961 Màxima tensió Coexistència pacífica (“Equilibri del terror”) 1973 1979 Pacte de Varsòvia (55) Crisi del petroli Crisi de Suez (56) Insurrecció d’Hongria Necessitat de distensió Revolució cubana (59) Mur de Berlín (1961) 1969_Tractat de No- proliferació Nuclear Crisi del mísils de Cuba (62) J.F.Kennedy – Khruixtxov 1972_SALT Guerres àrabo-israelianes (48-73) Guerra del Vietnam Període EE.UU, 60-75 Exercicis: 16 Inici Sortir
 • 7. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Qüestió Alemanya EE.UU. França i Anglaterra uneixen les seves zones, política i monetàriament L’URSS respon amb el Blocatge de Berlín (1948-49) provocarà Creació de l’Alemanya Federal (RFA) Com a resposta de l’URSS Creació de la República Democràtica d’Alemanya (RDA) Inici Sortir
 • 8. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit La guerra de Corea Al final de la guerra contra el Japó Corea dividida -paral.lel 38º- (Jalta, Potsdam) Corea de Nord comunista (Kim Il Sung) URSS Corea del Sud capitalista EE.UU., (Sygman Rhee) 1949 Retirada russa i americana 1950 El nord envaeix el sud EE.UU. intervé en nom de l’ONU (Mac Arthur) Xina intervé al costat de Corea del Nord 1953 Pau de Panmunjom Inici Sortir
 • 9. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit La guerra del Vietnam Etapa francesa 1946 1954 Guerra de descolonització contra França El moviment independentista i comunista Viet-minh (Ho Chi Minh) Derrotarà els francesos a Dien-Bien-Phu Acords de Ginebra (1954) Divisió del Vietnam Nord comunista (Hanoi) Sud Capitalista (Saigon) Inici Sortir
 • 10. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit La guerra del Vietnam Etapa americana 1957 1975 EE.UU. Vietnam del Sud Dictadura militar capitalista Ajuda militar americana 500.000 soldats Vietnam del Nord Règim comunista (Viet-Minh) Guerrilla comunista al sud (Viet-cong) Moment clau: 1968 - Ofensiva del Têt Ofensiva del Vietnam del Nord i del Vietcong contra les bases americanes al sud 1973 Retirada americana 1975 Derrota del Sud i unificació del Vietnam Inici Sortir
 • 11. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit La guerra de Vietnam Sobre la Guerra del Vietnam http://www.learnhistory.org.uk/vietnam/usdefeat.htm Inici Sortir
 • 12. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit La guerra de Vietnam Sobre la Guerra del Vietnam http://www.learnhistory.org.uk/vietnam/usdefeat.htm Inici Sortir
 • 13. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Inici Sortir
 • 14. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Inici Sortir
 • 15. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Inici Sortir
 • 16. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèditl V ie t n a m a t r a v é s d e l C in e m a Stanley Kubrick Francis Ford Coppola Oliver Stone Inici Sortir
 • 17. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit E l V ie t n a m a t r a v é s d e ls m o v im e n t s d e p r o t e s t a Buffalo Springfield "For What Its Worth" Music for Vietnam Credence C. R. Bob Dylan Jefferson Airplaine Woodstock’69 country joe mcdonald and the fish- vietman song Moviments de protesta Inici Sortir
 • 18. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Els conflictes àrabo-israelians La comunitat jueva es trobava molt dispersada Després del genocidi provocat pels nazis calia trobar una solució al problema jueu Necessitat de crear un Estat jueu Va provocar una Emigració jueva a Palestina 200.000 fins l’any 1947 Això provoca Creació de l’Estat d’Israel (1948) Sota la presidència de Ben Gurion Inici Sortir
 • 19. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Els conflictes àrabo-israelians Egipte, Síria, Líban, Transjordània i Iraq Ataca Israel Aquesta primera guerra acaba amb la: Victòria israelita Ocupació de Palestina (Menys Cisjordània i Gaza) Guerra anglo-francesa contra Egipte (Nasser) A causa de la nacionalització del canal Israel intervé al costat d’anglesos i francesos Israel ocupa el Sinaí Aquesta segona guerra acaba amb la: Intervenció de l’URSS, EE.UU. i ONU (Els cascos blaus ocupen el Sinaí) Inici Sortir
 • 20. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Els conflictes àrabo-israelians Atac d’Israel ocupa Gaza, Cisjordània, Sinaí i provoca els Alts del Golan (Síria) Expulsió de palestins Crearan L’OAP(Iàsser Arafat) Atac de Síria i Egipte Contraatac d’Israel Aquesta quarta guerra acaba amb la: Intervenció de l’ONU L’OPEP provoca la crisi del petroli Inici Sortir
 • 21. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Inici Sortir
 • 22. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit La revolució cubana i la crisi dels míssils Fidel Castro 1959_ Revolució cubana Nacionalització amb expropiacions de Contra Fulgencio Batista béns nord-americans Che Guevara 1961_intent d’invasió de l’illa (CIA, exiliats cubans) “Badia de Cochinos” 1962_crisi dels míssils Míssils soviètics a l’illa de Cuba provoca Bloqueig marítim de la marina americana S’aconsegueix la retirada dels míssils La tensió provocada reforçarà la necessitat de comunicació directa entre americans i russos (telèfon vermell) Inici Sortir
 • 23. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit 2.- Descolonització i Tercer Món La crisi dels imperis colonials que va tenir com a causes que va dur a les va fer emergir l’anomenat antigues colònies a El Tercer Món 1.- L’evidència que els “blancs” podien ser La independència Prooccidental amb tres vençuts. tendències Procomunista a la qual van accedir 2.- Aparició de moviments per tres vies No alineats nacionalistes en els països colonitzats. provoquen la 3.- Anticolonialisme de la - La guerra - La negociació La conferència de Nehru, Tito, població europea. Zou Enlai, 4.- Voluntat política dels - La combinació de Bandung (1955) Nasser... EUA i l’URSS totes dues que va assumir cinc punts: tot i que no va resoldre 1.- Respecte a la sobirania i a la integritat nacionals. - La dependència de les 2.- La igualtat de les races i de nacions. antigues metròpolis o de 3.- El principi de no-agressió. les noves potències 4.- La no-ingerència en assumptes (neocolonialisme) . interns d’altres països. 5.- La coexistència pacífica. - El subdesenvolupament Inici Sortir
 • 24. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Etapes i principals fets de la descolonització Àsia Indonèsia Holanda 1947 Sud-est asiàtic (Vietnam) França Índia Gran Bretanya Exercici: 20 Àfrica 1950-1965 Egipte, Sudan Gran Bretanya Líbia, Tunísia, Marroc.... Algèria (1962) França Exercici: 20 Àfrica negra ( Kenya, Nigèria...) Gran Bretanya Angola, Moçambic... Namíbia (1990) Portugal Inici Sortir
 • 25. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Característiques del subdesenvolupament 1.-Alt nivell de creixement demogràfic 2.-Subalimentació i nutrició insuficient 3.-Baix nivell d’industrialització 4.-Baix nivell de producció Renda per càpita molt baixa Inici Sortir
 • 26. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Característiques del subdesenvolupament 5.-Hipertròfia del sector terciari Burocratització de l’Estat Petits oficis Molt atur 6.-Accelerat creixement de les ciutats Mancances d’infraestructura 7.-Mancança de serveis sanitaris i socials Analfabetisme Inici Sortir
 • 27. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Característiques del subdesenvolupament 8.-Grans diferències de riquesa entre grups socials 9.-Tensions polítiques. Freqüent inestabilitat. Corrupció No hi ha llibertats democràtiques Sovintegen les guerres civils 10.-Intervenció de les potències en els afers interns 11.-Problemes d’identitat nacional i territorials Guerres ètniques Conflictes entre països Inici Sortir
 • 28. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit El Tercer Món a través de S. Salgado Etiòpia, Sudan Darfur Inici Sortir
 • 29. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit El Tercer Món a través de S. Salgado Etiòpia, Sudan Inici Sortir
 • 30. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit El Tercer Món a través de S. Salgado Mali Inici Sortir
 • 31. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit El Tercer Món a través de S. Salgado Mèxic Inici Sortir
 • 32. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit 3.- Evolució del capitalisme entre 1945 i 1973 A partir de 1945 Un món dividit en dos sistemes econòmics i polítics Democràcia popular (món socialista) Democràcia parlamentària (món capitalista) Societat capitalista Creixement Intervencionisme Millora Electrònica, química, nuclear... demogràfic estatal tecnològica Progrés industrial permet Velles i noves Creixement econòmic potències Es desenvolupa Domini dels EUA Estat del Benestar Desenvolupament del Japó i Alemanya Sanitat, habitatge, seguretat social Creació de la CEE (1957, Roma) Legislació laboral... Però el món capitalista tenia les seves contradiccions... Inici Sortir
 • 33. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Les contradiccions del món capitalista Problemes i tensions socials Problemes generacionals Als EUA Revolta dels joves Maig del 68 Protesta Segregació racial Contra la guerra del Lluita pels drets civils Vietnam Martin Luther King ampliació Inici Sortir Exercici: 26-27
 • 34. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Amb aquests organismes (Mercat Comú) Consell de Ministres Comissió Europea Parlament Europeu Mercat interior únic Moneda única (EURO) (lliure circulació i Política de defensa comuna mateixos impostos -IVA-) Política social i de justícia comunes Inici Sortir
 • 35. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Sota les llambordes hi ha la platja Prohibit prohibir La llibertat comença amb una prohibició: la de perjudicar la llibertat dels altres Acabareu tots rebentant de confort Sigueu realistes: demaneu l’impossible Oblideu tot allò que heu après. Comenceu a somiar. La imaginació al poder Inici Sortir
 • 36. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit 4.- Evolució del socialisme entre 1945 i 1973 Les contradiccions del món socialista Problemes i tensions socials Evolució del món socialista Alternatives al socialisme estalinista Stalinisme (1945-1953) Iugoslàvia J. Tito Socialisme autogestionari Hegemonia de l’URSS Planificació centralitzada Txecoslovàquia A. Dubcek Gran producció indústria pesant Socialisme de rostre humà Poca producció béns de consum Desproveïdament de la població La primavera de Praga, 1968 Xina Mao Zedong Societat socialista La revolució cultural de 1966 Gratuïtat serveis socials “El Llibre Vermell” de Mao Dictadura burocràtica ampliació Inici Sortir
 • 37. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Inici Sortir
 • 38. Armand figueraòria del Món Contemporani 3r crèdit Inici Sortir