POLIS Organización política de Grecia Cidades-Estados, con escasa poboación e illadas no seu desenvolvemento (carácter mon...
POLITEÍSMO A relixión en Grecia Deuses e deusas con paixóns humanas: amor, odios, envexas… Reflíctese na escultura Condic...
O pensamento en Grecia ANTROPOCENTRISMO RACIONALISMO “ O ser humano como medida de tódalas cousas” (Protágoras) Reflíctes...
GUERRAS MÉDICAS, 490-480 a.C. : a victoria das polis gregas fronte aos persas pasa a ser un acontecemento heroico da súa h...
of 4

Política e sociedade grecia

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Travel      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Política e sociedade grecia

  • 1. POLIS Organización política de Grecia Cidades-Estados, con escasa poboación e illadas no seu desenvolvemento (carácter montañoso do país) Exemplo Atenas: Réxime baseado na igualdade e o goberno do pobo= DEMOCRACIA Condiciona a arquitectura dos edificios: estrutura, tamaño…
  • 2. POLITEÍSMO A relixión en Grecia Deuses e deusas con paixóns humanas: amor, odios, envexas… Reflíctese na escultura Condiciona a arquitectura cos seus ritos
  • 3. O pensamento en Grecia ANTROPOCENTRISMO RACIONALISMO “ O ser humano como medida de tódalas cousas” (Protágoras) Reflíctese nunha arte lonxe do COLOSALISMO Busca de respostas non mitolóxicas aos interrogantes da vida, ante a ansiedade que provoca a mutabilidade da vida <ul><li>Na arte, busca a beleza, está na harmonía e na proporción. </li></ul><ul><li>Todo no mundo real pódese reducir a proporcións matemáticas (Pitagorismo) e formas xeométricas. </li></ul>Busca dun CANON= MODELO PERFECTO <ul><li>En arquitectura: as ordes arquitectónicas. </li></ul><ul><li>En escultura: a altura do corpo= x veces a altura da cabeza. </li></ul>
  • 4. GUERRAS MÉDICAS, 490-480 a.C. : a victoria das polis gregas fronte aos persas pasa a ser un acontecemento heroico da súa historia e dalles unha enorme confianza en si mesmos, o que se reflicte na arte. Nestas guerras, a acrópole de Atenas é incendiada. GUERRA DO PELOPONESO :segunda metade do século V a.C.: prodúcese entre as cidades gregas, a Liga de Delos (liderada por Atenas) fronte aos espartanos e os seus aliados. O resultado da guerra será unha profunda crise das polis. IMPERIO DE ALEXANDRE MAGNO, 336-323 a.C. : creou un grande imperio ata o Indo, cun forte carácter multicultural; a súa morte iníciase o periodo helenístico: diversos reinos rexidos por xefes militares que crean dinastías e que se apoian en exércitos de mercenarios . ACONTECEMENTOS HISTÓRICOS