Avançar en l’abordatge intersectorial de les lesions Prevenció de lesions no intencionades: que fem i que cal fe...
Mirant una mica enrere (I)1. Les lesions no intencionades són un problema important de salut pública.2. Les lesions no i...
Mirant una mica enrere (II)6. El gènere i les desigualtats socials tenen una gran influènca sobre les lesions no inten...
Les principals causes de mortalitat entre 0 i 19 anys. Espanya, 2010 < 1 any 1-...
La piràmide de les lesions a la infància i l’adolescència 1 ...
Prevenció de lesions infantils basada en l’evidènciaTipus d’intervenció ...
Què estem fent?
Què (més) hem de fer?1. Posar en valor les intervencions preventives en temps de crisi2. Millorar el coneixement epide...
GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ
Prevenció de lesion infantils: avançar en l'abordatge intersectorial
of 10

Prevenció de lesion infantils: avançar en l'abordatge intersectorial

Presentació a les jornades "Prevenció de lesions no intencionades: que fem i que cal fer millor ?" organitzades per l'Hospital de Sant Joan de Déu i Projecte Hemer.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prevenció de lesion infantils: avançar en l'abordatge intersectorial

  • 1. Avançar en l’abordatge intersectorial de les lesions Prevenció de lesions no intencionades: que fem i que cal fer millor ? Josep M Suelves
  • 2. Mirant una mica enrere (I)1. Les lesions no intencionades són un problema important de salut pública.2. Les lesions no intencionades són un problema de salut prevenible, i no fets fortuïts.3. Cal seguir reduint la morbimortalitat infantil… i evitar que les coses empitjorin.4. La mortaitat no és l’única conseqüència greu de les lesions.5. Cal millorar la capacitat de monitorar la morbimortalitat i la discapacitat derivada de les lesions i els seus determinants.
  • 3. Mirant una mica enrere (II)6. El gènere i les desigualtats socials tenen una gran influènca sobre les lesions no intencionades.7. Cal un abordatge multisectorial de les lesions no intencionades.8. Amb l’educació i la sensibilització de la població no n’hi ha prou.9. La prevenció de les lesions i altres problemes de salut aconsellen la revisió del model de mobilitat.10. Cal millorar l’atenció social i sanitària de les lesions infantils.
  • 4. Les principals causes de mortalitat entre 0 i 19 anys. Espanya, 2010 < 1 any 1-4 anys 5-9 anys 10-14 anys 15-19 anys T. maligne os i Trànsit vehicles aMalf. cong. S. circulatori 42,54 Altres malalties S.N. 1,57 Trànsit vehicles a motor 1,04 cartílegs 1,22 motor 6,02Altres congènite icromosòmiques 38,23 Trànsit vehicles a motor 1,52 Altres malalties S.N. 0,73 Leucèmia 1,08 Altres malalties S.N. 1,75 Ofegament, submersió, Trànsit vehicles a Suicidi iMort sobtada infantil 11,72 sufocació 1,52 Altres accidents 0,60 motor 0,33 autoinflingides 1,26Altres malalties S.N. 10,28 Malf. cong. S. circulatori 1,17 Leucèmia 0,56 Altres malalties S.N. 1,17 Altres accidents 1,03 Altres congènite i Ofegament, submersió,Malf. congènites SN 8,43 cromosòmiques 1,12 sufocació 0,48 T. maligne encèfal 0,38 Leucèmia 0,99Antres m. endocrines,nutricionals i Malf. cong. S.metabòliques 7,40 Leucèmia 1,07 T. maligne encèfal 0,43 circulatori 0,71 Altres m. cor 0,94 Antres m. endocrines, Ofegament,Aturada cardíaca i nutricionals i submersió,causa desconeguda 5,76 Altres m. cor 0,56 metabòliques 0,39 Altres accidents 0,56 sufocació 0,81 Ofegament,Altres malalties s. Aturada cardíaca i submersió, T. maligne os irespiratori 3,49 causa desconeguda 0,56 Malf. cong. S. circulatori 0,30 sufocació 0,52 cartílegs 0,76 Altres tumors Aturada cardíaca i Aturada cardíaca iAltres m. cor 3,08 T. maligne encèfal 0,71 comportament incert 0,30 causa desconeguda 0,42 causa desconeguda 0,76 Antres m. Antres m. endocrines, endocrines,Ofegament, submersió, nutricionals i Altres t.m. Neurològics i nutricionals isufocació 2,26 metabòliques 0,71 endocrins 0,26 metabòliques 0,33 T. maligne encèfal 0,76Totes les causes 319,17 Totes les causes 18,11 Totes les causes 8,59 Totes les causes 10,66 Totes les causes 22,7 Font: Elaboració pròpia a partir de dades INE
  • 5. La piràmide de les lesions a la infància i l’adolescència 1 Mort 64 ingressos hospitalaris 3500 persones que han requerit atenció sanitària o han vist afectades les activitats quotidianes com a conseqüència d’una lesióFont: Suelves JM (2009) Quadern FAROS núm. 2
  • 6. Prevenció de lesions infantils basada en l’evidènciaTipus d’intervenció Mecanisme Trànsit Ofegaments per Calor Caigudes Intoxicacions immersióLegislació Límitació de velocitat, Instal·lació de tanques a Temperatura de l’aigua Equipament dels parcs Fabricació, conducció sota els les piscines, supervisió calenta, detectors de infantils emmagatzematge i efectes de l’alcohol, casc de les zones de bany fums distribució de per a ciclistes, substàncies perilloses, dispositius de retenció envasos de seguretatModificació de Modificacions dels Flotadors Aixetes amb termòstat Reduir l’alçada dels Envasos deproductes vehicles per millorar la equips dels parcs medicaments, seguretat dels ocupants infantils, modificació dels contenidors a prova caminadors, vidres de d’infants seguretatModificació de l’entorn Infraestructures Barreres i tanques al Electrificació, separació Proteccions a finestres i Emmagatzematge més apropiades per als voltant de l’aigua, de la zona de cuina balcons, tanques a les segur de substàncies usuaris: camins escolars tancaments a prova d’altres àrees dels escales potencialment segurs, parcs infantils, d’infants en els pous habitatges perjudicials àrees per a vianantsEducació i adquisició Utilització del casc i Entrenament i supervisió Pràctiques de cocció, Visites domiciliàries de Emmagatzematge mésd’habilitats dispositius de retenció de la natació infantil primers auxilis suport per identificar segur de productes de riscos neteja i medicaments a la llar, primers auxilis immediatsAtenció sanitària Equipaments apropiats Maniobres de Unitats per a cremats Cures intensives Centres de controlurgent per als infants, centres resucitació immediates apropiades per als d’intoxicacions de referència par a infants traumatismes greus Font: Suelves JM (2009) Quadern FAROS núm. 2
  • 7. Què estem fent?
  • 8. Què (més) hem de fer?1. Posar en valor les intervencions preventives en temps de crisi2. Millorar el coneixement epidemiològic3. Avançar en l’abordatge intersectorial de les lesions4. Incorporar la salut i la seguretat en totes les polítiques
  • 9. GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

Related Documents