Portafoli de llengües GES (v. 1.0) CFPOS (curs 2014-15)
1. PORTAFOLI INICIAL
1.1. Biografia lingüística
Dades
personals
No...
Portafoli de llengües GES (v. 1.0) CFPOS (curs 2014-15)
De la meva formació d’aquests anys anteriors voldria destacar:
Cre...
Portafoli de llengües GES (v. 1.0) CFPOS (curs 2014-15)
1.2. Capacitats i aptituds generals
(habilitats d'aprendre a apren...
Portafoli de llengües GES (v. 1.0) CFPOS (curs 2014-15)
Data:
Per reflexionar sobre l'aprenentatge i organitzar-me Ho
faig...
Portafoli de llengües GES (v. 1.0) CFPOS (curs 2014-15)
Data:
Per aprendre coses noves Ho
faig
M'agradaria
fer-ho
Associo ...
Portafoli de llengües GES (v. 1.0) CFPOS (curs 2014-15)
Data:
Per fixar el que he après Ho
faig
M'agradaria
fer-ho
Practic...
Portafoli de llengües GES (v. 1.0) CFPOS (curs 2014-15)
1.3. On sóc?
1.3.1. Necessitats i inquietuds sobre la meva formaci...
Portafoli de llengües GES (v. 1.0) CFPOS (curs 2014-15)
2. CURS 2014-15
2.1. MÒDULS GES 1
2.1.1. Llengua catalana 1
2.1.2....
Portafoli de llengües GES (v. 1.0) CFPOS (curs 2014-15)
AVALUACIÓ DIÀRIA – Qüestionari del diari d'aula
1. - Què he trebal...
Portafoli de llengües GES (v. 1.0) CFPOS (curs 2014-15)
AVALUACIÓ MEDIAL – Qüestionari 1a entrevista
1. - Què considero qu...
Portafoli de llengües GES (v. 1.0) CFPOS (curs 2014-15)
AVALUACIÓ FINAL – Qüestionari final (cal tenir els treballs realit...
Portafoli de llengües GES (v. 1.0) CFPOS (curs 2014-15)
TASCA :
Nom i cognoms:
Curs:
INDIVIDUALMENT
Estàs satisfet amb el
...
Portafoli de llengües GES (v. 1.0) CFPOS (curs 2014-15)
TASCA :
Nom i cognoms:
Curs:
EN GRUP
Creieu que heu treballat
de m...
of 13

Portafoli de llengües GES (versió 1.0)

Primera versió del portafoli lingüístic per als alumnes de GES. Curs 2014-15 L'he realitzat basant-me en idees del Portafoli europeu de les Llengües, de les propostes de portafolis docents i d'eines d'autoavaluació del CNL. És un document obert al canvi i a la transformació, adaptable i tot terreny. Si us plau, feu difusió d'aquest document amb responsabilitat. És a dir, digueu d'on l'heu tret, compartiu les experiències, comenteu-les, suggeriu canvis, etc.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Portafoli de llengües GES (versió 1.0)

 • 1. Portafoli de llengües GES (v. 1.0) CFPOS (curs 2014-15) 1. PORTAFOLI INICIAL 1.1. Biografia lingüística Dades personals Nom i cognoms: Adreça: Telèfon: c/e: Coneixement de llengües Llengua materna: Elabora un panorama cronològic de les teves experiències d'aprenentatge en aquest idioma. Inclou tantes descripcions com consideris per donar una visió global completa del teu aprenentatge en l'idioma objecte de reflexió.(estudis, estades, ...) Formació: He fet estudis de: Per actualitzar els meus coneixements de llengües:  Formació:  Consulto dubtes a:  Llegeixo:  M’informo mitjançant:
 • 2. Portafoli de llengües GES (v. 1.0) CFPOS (curs 2014-15) De la meva formació d’aquests anys anteriors voldria destacar: Creences sobre l'aprenentatge de llengües (Què és per a mi aprendre català?)
 • 3. Portafoli de llengües GES (v. 1.0) CFPOS (curs 2014-15) 1.2. Capacitats i aptituds generals (habilitats d'aprendre a aprendre): Data: Per evitar que les emocions influeixin negativament en el meu aprenentatge Ho faig M'agradaria fer-ho Intento mantenir el meu nivell d'ansietat sota quan utilitzo la nova llengua. Encara que temo cometre errors, utilitzo la llengua sense por al ridícul. No em bloquejo si no entenc una paraula o expressió, sinó que segueixo escoltant. No em desespero si no recordo la paraula exacta que vull utilitzar, sinó que intento dir el mateix d'una altra manera. Comparteixo amb altres estudiants el meu estat d'ànim en el que a l'aprenentatge es refereix. Tinc un diari on apunto com em sento en estudiar. Quan m'han sortit bé les coses em felicito o em concedeixo algun premi. Observacions:
 • 4. Portafoli de llengües GES (v. 1.0) CFPOS (curs 2014-15) Data: Per reflexionar sobre l'aprenentatge i organitzar-me Ho faig M'agradaria fer-ho Determino el que necessito aprendre i em fixo objectius d'acord. Em marco un ritme de treball segons el temps de què disposo. Reviso amb periodicitat el meu progrés: comprovo el que sé i el que no sé. Busco ocasions per utilitzar la llengua que estic aprenent (escolto la ràdio, uso Internet, etc.). Em dono temps de descans en l'estudi perquè en reprendre-ho entenc millor el que he estudiat. M'adono dels errors que cometo i intento no repetir-los. Determino si aprenc millor el que veig, el que sento o el que dic i faig. Em creo un entorn d'estudi favorable: lloc, temps i condicions adequades. Escric un diari on anoto el que vaig aprenent. Observacions:
 • 5. Portafoli de llengües GES (v. 1.0) CFPOS (curs 2014-15) Data: Per aprendre coses noves Ho faig M'agradaria fer-ho Associo el nou que aprenc amb el que ja sé, sigui en el meu idioma o en un altre. Busco patrons de la llengua que es repeteixen amb certa freqüència i formulo les meves pròpies hipòtesis. Em fixo i intent imitar l'accent i l'entonació dels parlants de l'idioma. Per entendre el significat d'una paraula nova, em fixo en la seva forma i en les parts que la componen. Busco semblances i diferències entre el nou idioma i les altres llengües que conec. Uso el diccionari com a ajuda per entendre el que llegeixo o escolto. Memoritzo una paraula nova dins de l'oració en la qual apareix. Associo el so de la paraula o expressió noves amb el so d'una paraula o expressió conegudes. Visualitzo mentalment com s'escriuen les paraules. Observacions:
 • 6. Portafoli de llengües GES (v. 1.0) CFPOS (curs 2014-15) Data: Per fixar el que he après Ho faig M'agradaria fer-ho Practico amb freqüència, en noves situacions, la qual cosa he après. Organitzo i agrupo les paraules que he après. Uso combinacions de sons i imatges. Practico els sons que em són difícils de pronunciar. Dibuixo les paraules o les expressions. Repeteixo o escric moltes vegades la paraula o expressió. Quan estudi utilitzo l'idioma que estic aprenent per prendre notes. Repasso amb freqüència. Observacions:
 • 7. Portafoli de llengües GES (v. 1.0) CFPOS (curs 2014-15) 1.3. On sóc? 1.3.1. Necessitats i inquietuds sobre la meva formació de llengües 1.4. Cap a on vaig? 1.4.1. Pla d’actuació
 • 8. Portafoli de llengües GES (v. 1.0) CFPOS (curs 2014-15) 2. CURS 2014-15 2.1. MÒDULS GES 1 2.1.1. Llengua catalana 1 2.1.2. Lengua castellana 1 2.1.3. Llengua catalana 2 2.1.4. Lengua castellana 2 2.1.5. Literatura 2.2. MÒDULS GES 2 2.2.1. Llengua catalana 3 2.2.2. Lengua castellana 3 2.2.3. Literatura castellana 2.2.4. Literatura catalana
 • 9. Portafoli de llengües GES (v. 1.0) CFPOS (curs 2014-15) AVALUACIÓ DIÀRIA – Qüestionari del diari d'aula 1. - Què he treballat en aquesta classe? 2. - Què considero que he après bé? 3. – He après alguna cosa nova? 4. - Què em planteja dificultats? 5. – Voldria tornar a treballar o ampliar algun aspecte? 6. – Quins recursos han estat més útils?
 • 10. Portafoli de llengües GES (v. 1.0) CFPOS (curs 2014-15) AVALUACIÓ MEDIAL – Qüestionari 1a entrevista 1. - Què considero que he après fins ara? 2. – He après alguna cosa nova? 3. - Què m'ha plantejat dificultats? Com les he solucionat? 4. – Voldria tornar a treballar o ampliar algun aspecte? 6. – Estic satisfet amb el treball realitzat fins ara ? Per què? 7. – Quins recursos han estat més útils? 8.- Quins recursos crec que utilitzaré en el futur? Per què?
 • 11. Portafoli de llengües GES (v. 1.0) CFPOS (curs 2014-15) AVALUACIÓ FINAL – Qüestionari final (cal tenir els treballs realitzats durant el mòdul) 1. - Què he treballat en aquest mòdul? 2. - Què considero que he après bé? 3. – He après alguna cosa nova? 4. - Què em planteja dificultats encara? 5. – Voldria tornar a treballar o ampliar algun aspecte? 6. – Estic satisfet amb el treball realitzat? Per què? 7. – Quins recursos han estat més útils? 8.- Quins recursos crec que utilitzaré en el futur? Per què? 9.- Revisa les activitats orals realitzades durant el mòdul i, després, selecciona una d'elles. Explica per què creus que és la millor lingüísticament parlant. (Després de cada activitat, passar un qüestionari sobre els continguts gramaticals apresos i repartir la següent graella per recollir evidències de l'aprenentatge)
 • 12. Portafoli de llengües GES (v. 1.0) CFPOS (curs 2014-15) TASCA : Nom i cognoms: Curs: INDIVIDUALMENT Estàs satisfet amb el treball que has fet? Què t'ha resultat difícil? I fàcil? T'has sobreposat a les dificultats de la tasca? a) Sí? En cas que hagis aconseguit fer-ho, com ho has fet? b) No? Per què? Explica els motius que t'ho han impedit. Què has après dels teus companys?
 • 13. Portafoli de llengües GES (v. 1.0) CFPOS (curs 2014-15) TASCA : Nom i cognoms: Curs: EN GRUP Creieu que heu treballat de manera coordinada? Per què sí o per què no? Amb quins problemes us heu trobat? Com els heu resolt? Amb quines parts de la tasca heu estat més resolutius? Per què?