L-Anġlu Gabriel
iħabbar lil Żakkarija
bit-twelid ta’ ibnu
Ġwanni l-Battista.
L-Anġlu
Gabriel
iħabbar lil
Marija li
kellha
tkun Omm
Alla.
Ġesù jitwieled f’Betlehem.
Ġesù ta’ 12-il sena jipriedka fit-tempju.
Ġesù ta’ madwar 30 sena jitgħammed minn
Ġwanni l-Battista.
Ġesù jippriedka u jgħallem fuq is-saltna t’Alla.
Ġesù jfejjaq u jgħin lil kulħadd.
Ġesù ta’ madwar 33 jinqatel b’mod inġust.
50 jum wara l-qawmien ta’ Ġesù mill-mewt, jinżel l-
Ispirtu s-Santu fuq il-Knisja u tixxerred ma’ kullimkien.
San Pawl jikkonverti u jsir nisrani u jmur f’ħafna
pajjiżi jxandar lil Ġesù.
L-Imperaturi jibdew jaħqru lill-insara u ħafna jinqatlu
bħala martri.
San Martin
jgħin lill-fqir
San Franġisk t’Assisi
Papa San Piju V
1504 - 1572
San Ġorġ Preca
1880 - 1962
Papa Benedittu XVI
Laħaq papa fl-2005
Prezentajoni1.5
of 17

Prezentajoni1.5

Ġrajjiet ewlenin tat-Testment il-Ġdid
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentajoni1.5

 • 1. L-Anġlu Gabriel iħabbar lil Żakkarija bit-twelid ta’ ibnu Ġwanni l-Battista.
 • 2. L-Anġlu Gabriel iħabbar lil Marija li kellha tkun Omm Alla.
 • 3. Ġesù jitwieled f’Betlehem.
 • 4. Ġesù ta’ 12-il sena jipriedka fit-tempju.
 • 5. Ġesù ta’ madwar 30 sena jitgħammed minn Ġwanni l-Battista.
 • 6. Ġesù jippriedka u jgħallem fuq is-saltna t’Alla.
 • 7. Ġesù jfejjaq u jgħin lil kulħadd.
 • 8. Ġesù ta’ madwar 33 jinqatel b’mod inġust.
 • 9. 50 jum wara l-qawmien ta’ Ġesù mill-mewt, jinżel l- Ispirtu s-Santu fuq il-Knisja u tixxerred ma’ kullimkien.
 • 10. San Pawl jikkonverti u jsir nisrani u jmur f’ħafna pajjiżi jxandar lil Ġesù.
 • 11. L-Imperaturi jibdew jaħqru lill-insara u ħafna jinqatlu bħala martri.
 • 12. San Martin jgħin lill-fqir
 • 13. San Franġisk t’Assisi
 • 14. Papa San Piju V 1504 - 1572
 • 15. San Ġorġ Preca 1880 - 1962
 • 16. Papa Benedittu XVI Laħaq papa fl-2005