Op zoek naar Maatwerk voor Mannen 17 februari 2011 “ Klein verschil; grote gevolgen” “ Groot gevolg; vele kleine verschill...
Mogelijke verklaringen <ul><li>‘ Feminisering’ van PO en VO </li></ul><ul><li>‘ Talige’ VO-didactiek (arbeidsmarkt/ samen...
Vier scenario’s voor maatwerk: wat? <ul><li>Meer (resultaatgerichtheid in) studiebegeleiding </li></ul><ul><li>Vroegtijdi...
Aandachtspunten: hoe? <ul><li>In gesprek mét jongens </li></ul><ul><li>Ook door mannen </li></ul><ul><li>Gewoon goed onder...
Eerste aanzetten <ul><li>Analyse precieze momenten van studievertraging </li></ul><ul><li>Meer focus in mentoraat en Acade...
Vragen, subgroepjes & opbrengst <ul><li>Meer (resultaatgerichtheid in) studiebegeleiding </li></ul><ul><li>Vroegtijdige w...
of 6

Naar maatwerk voor mannelijke studenten?

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naar maatwerk voor mannelijke studenten?

  • 1. Op zoek naar Maatwerk voor Mannen 17 februari 2011 “ Klein verschil; grote gevolgen” “ Groot gevolg; vele kleine verschillen” Deze presentatie bevat onverantwoorde sekse-stereotyperingen
  • 2. Mogelijke verklaringen <ul><li>‘ Feminisering’ van PO en VO </li></ul><ul><li>‘ Talige’ VO-didactiek (arbeidsmarkt/ samenleving) </li></ul><ul><li>Ongelijke hersenontwikkeling; langere ‘puberteit’ jongens </li></ul><ul><li>Genderverschillen in studiekeuze, leerstijlen, motivatie en studiegedrag </li></ul><ul><li>Socialisatie en voortgaande emancipatie. </li></ul>
  • 3. Vier scenario’s voor maatwerk: wat? <ul><li>Meer (resultaatgerichtheid in) studiebegeleiding </li></ul><ul><li>Vroegtijdige werkveldoriëntatie en gebruik van authentieke opdrachten </li></ul><ul><li>Meer competitie </li></ul><ul><li>Meer exploratieve ruimte. </li></ul>
  • 4. Aandachtspunten: hoe? <ul><li>In gesprek mét jongens </li></ul><ul><li>Ook door mannen </li></ul><ul><li>Gewoon goed onderwijs </li></ul><ul><li>Geen stand alone maatregelen; aansluiting </li></ul><ul><li>Seksestereotypen doorbreken i.pv. herbevestigen: kijk naar het individu! </li></ul>
  • 5. Eerste aanzetten <ul><li>Analyse precieze momenten van studievertraging </li></ul><ul><li>Meer focus in mentoraat en Academische vaardigheden </li></ul><ul><li>Studiebegeleiding ook in B2 en B3 </li></ul><ul><li>Meer inhoudelijke variatie in lesstof, cases, opdrachten </li></ul><ul><li>Oog voor m/v-samenstelling in werkgroepen </li></ul><ul><li>Oog voor m/v-verhouding in staf (B1) </li></ul><ul><li>Oprichten mannen-commissies. </li></ul>
  • 6. Vragen, subgroepjes & opbrengst <ul><li>Meer (resultaatgerichtheid in) studiebegeleiding </li></ul><ul><li>Vroegtijdige werkveldoriëntatie en gebruik van authentieke opdrachten </li></ul><ul><li>Meer competitie </li></ul><ul><li>Meer exploratieve ruimte. </li></ul>