Włocławek
idealne miejsce dla Twojego biznesu
Urząd Miasta Włocławek Centrum Obsługi Inwestora
Z1e1ony Rynek11/13, " "OO...
Włocławek to miasto:
N: *
Warszawa
53m i
p
Liczba ludności - 110 tys.
m? ' . . z
' Powierzchnia - 84,32 km
á _ ...
charakteryzujące się dużym odsetkiem obszarów objętych miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (49,6% powierzchn...
Oferta inwestycyjna miasta
Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego -
Park Przemysłowo-Technologiczny
(Obszar Pomorskiej S...
Wspieranie przedsiębiorczości
- Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości
Włocławski Inkubator Innowacji i Prze...
Do najbardziej znaczących przedsięwzięć ostatnich lat we Włocławku należą:
budowa przez Polski Koncern Naftowy„OrIen" SA...
Najwięksi włocławscy przedsiębiorcy:
Aäirir
GRUPAEIIEII
INQQĘĄMĄ
lil
KOŁO
Źelecta
Gua/ a Closures DGS Pa/ and
Anwi...
Włocławek - idealne miejsce zamieszkania, wypoczynku i rekreac'i
korzystne Warunki życia W mieście (duże i atrakcyjne ce...
Aeroklub Włocławski stanowi idealne miejsce dla miłośników skoków spadochronowych
baloniarstwa, modeli samolotów i szybow...
Włocławek - kultura i sztuka
jedno z najstarszych miast W Polsce (założone W IX Wieku), posiadające cenne zabytki sakral...
o znaczący ośrodek kulturyi życia społecznego na Kujawach:
- z wieloma instytucjami życia kulturalnego tj. nowopowstałe...
„ ; á t ”*; ‹2 . „.
Vnc' ' ` ' W” ”' ' '
. :ĘŚ: _lili ' 'I 5/J'á`: IH. -u; '
ł--h'; l l x.
›Ś „ unlAtunorzJs...
of 12

Prezentacja gminy - materiały reklamowe

Prezentacja gminy - materiały reklamowe
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Internet      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja gminy - materiały reklamowe

 • 1. Włocławek idealne miejsce dla Twojego biznesu Urząd Miasta Włocławek Centrum Obsługi Inwestora Z1e1ony Rynek11/13, " "OO Włocławek tel. : +48 54 414 44 77, 414 40 44, 414 47 70 te1.: +48 54 414 40 OO 3 54 411 36 OO e-maH: C01n@um. v/ |0c1a/ vek. p1 e-mai1: p0czta@um. r. ‹1ot1awuek. p1
 • 2. Włocławek to miasto: N: * Warszawa 53m i p Liczba ludności - 110 tys. m? ' . . z ' Powierzchnia - 84,32 km á _ . umn` › " dane na czerwiec 2014 r. o bogatych tradycji przemysłowych (przemysł chemiczny, energetyczny, spożywczy, precyzyjny, metalowy i materiałów budowlanych) o położone w samym centrum kraju, nad Wisłą, największą rzeką w Polsce o dobrze skomunikowane: droga krajowa nr 91 Gdańsk -Toruń - Włocławek - Łódź - granica państwa, droga krajowa nr 62 Strzelno - Włocławek - Nowy Dwór Mazowiecki, droga krajowa nr 67 Lipno - Włocławek, autostrada A1 (Węzeł Włocławek - Północ (Brzezie) - odległość 4,7 km oraz węzeł Włocławek - Zachód (Pikutkowo) - odległość 4,7 km) o 2 polityką władz lokalnych przyjazną dla rozwoju (zwolnienia podatkowe, wysokie nakłady na inwestycje miejskie, kompleksowa, indywidualna obsługa inwestora) o będące siedzibą licznych instytucji otoczenia biznesu, takich jak Kujawskie Poręczenia Kredytowe, Lokalny Fundusz Pożyczkowy„Samorządowa Polska" czy zapewniający tanie powierzchnie biurowe oraz fachowe doradztwo Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości
 • 3. charakteryzujące się dużym odsetkiem obszarów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (49,6% powierzchni efektywnej miasta - czerwiec 2014 r. ), co znacznie ułatwia i skraca proces inwestycyjny z niższymi kosztami pracy w porównaniu do polskich aglomeracji Wydatki Gminy Miasto Włocławek, w tym wydatki inwestycyjne w latach 2007-2013 Kill' -1 I A i ' i» ' mn» *ĹTĹLĹI . V ) rm l 1_: : auuu . XCIII' Opracowanie na podstawie danych GUS oraz danych UM Włocławek r- i. ;à _. ~ ; yy-“l ` *mrr 7' 'I - "*- ŃCŁ' ' _ w? b, "§3 li lu; L - . _ ` 7- - „ , , Inu ' ' ' „w l 'A3.', i _ r „ , ą., ~ - “ “f” ›a p- ' „ --4 . I › ' (Ń ~ _fr ' . _ fvę-nuvi" I „ 1-1_ I. ; Ą , .- gut' ' - ' _f3
 • 4. Oferta inwestycyjna miasta Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo-Technologiczny (Obszar Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) o 33,4762 ha kompleksowo uzbrojonego terenu (drogi, energia elektryczna, sieć gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna i teletechniczna) o teren o funkcji przemysłowej- według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o formy nabycia terenu własności Gminy Miasto Włocławek przez inwestorów: dzierżawa, leasing, sprzedaż o teren bezpośrednio połączony z drogą krajową nr 91 oraz zjazdami z autostrady A1 - węzeł Włocławek - Północ (Brzezie) oraz węzeł Włocławek - Zachód (Pikutkowo) o możliwości zwolnień z podatku: - od nieruchomości W ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Włocławek - od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Miasto Włocławek w granicach jednostki strukturalnej Włocławek Zachód Przemysłowy - dochodowego na terenie Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo-Technologiczny objętym Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną o Do czerwca 2014 roku na terenie Strefy zainwestowały trzy firmy: WIKA Polska Sp. z o. o. SGF sp. k. (producent aparatury kontrolno-pomiarowej), Clariter Poland Sp. z o. o. (firma specjalizująca się w przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych w produkty wysokiej jakości) oraz ZM Azofer Sp. J. (przedsiębiorstwo świadczące wszechstronne usługi związane z obróbką metali). Do pełnego zagospodarowania terenu pozostało ok. 11 ha gruntu. Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo-Technologiczny: Administru' Miejski Zespól Uslug Kom 13',
 • 5. Wspieranie przedsiębiorczości - Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości powstał w wyniku realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Siedziba Inkubatora zlokalizowana jest ulicy Toruńskiej 148 (droga krajowa nr 91) na terenie o powierzchni 1,6214 ha. Powierzchnia użytkowa obiektu to 5091,16 m2. Zadaniem Inkubatora jest wspomaganie tworzenia oraz rozwoju podmiotów gospodarczych, W tym o innowacyjnym charakterze działalności oraz świadczenie usług doradczych i szkoleniowych wspierających zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Inkubator współpracuje ze szkołami wyższymi oraz instytucjami otoczenia biznesu. I Ĺ--ą . Imi a. x 7 - -- - __ i ---nE-àn- : inni i: a. ---,1 ----'- ---3 : - --, -,- ' " '"5 IIIEPEEIIIIII m Włocławski Inkubator Innowa ` ul.1‹; OO
 • 6. Do najbardziej znaczących przedsięwzięć ostatnich lat we Włocławku należą: budowa przez Polski Koncern Naftowy„OrIen" SA najnowocześniejszego w Europie kompleksu petrochemicznego do produkcji paraksylenu oraz kwasu tereftalowego (PX/ PTA), a także najnowocześniejszej i największej elektrociepłowni gazowo-parowej w Polsce budowa zakładu wytwarzania krzemionki o wysokiej zdolności dyspersji przez firmę Solvay Advanced Silicas Poland Sp. z o. o. rozbudowa instalacji i uruchomienie nowej linii produkcyjnej przez firmę Indorma Ventures Poland Sp. z o. o. , znanego producenta granulatu PET budowa zakładu wytwarzającego innowacyjne i energooszczędne produkty w branży budowlanej przez firmę Budizol Sp. z o. o. S. K.A. budowa zakładu produkcyjnego aparatury kontrolno-pomiarowej przez firmę WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SGF sp. k. ` i I . r j i! ' I I *š ' g I Igg 1 , v/ „.`, L , I , ni a. : l
 • 7. Najwięksi włocławscy przedsiębiorcy: Aäirir GRUPAEIIEII INQQĘĄMĄ lil KOŁO Źelecta Gua/ a Closures DGS Pa/ and Anwil S. A. - jedna z największych polskich firm chemicznych. Jedyny w Polsce i szósty w Europie producent PCW. Drugi największy producent nawozów azotowych w Polsce. Spółka W 100% należąca do PKN ORLEN Indorama Ventures Poland Sp. z o. o. -światowy Iiderw produkcji granulatu PET WIKA Polska Sp. z o. o. sp. k. - znany producent aparatury kontrolno-pomiarowej Sanitec Koło Sp. z o. o. - wiodący producent i dystrybutor ceramiki łazienkowej W Polsce Producent marki Delecta - wiodąca marka spożywcza oferująca produkty do pieczenia Guala Closures DGS Poland S. A. -światowej klasy producent zakrywek do opakowań szklanych
 • 8. Włocławek - idealne miejsce zamieszkania, wypoczynku i rekreac'i korzystne Warunki życia W mieście (duże i atrakcyjne cenowo zasoby mieszkaniowe, dobra, głębinowa woda pitna oraz bogata oferta spędzania wolnego czasu) Zalew Włocławski, największy sztuczny akwen Wodny W Polsce o powierzchni 75 km2, to wymarzone miejsce do uprawiania sportów wodnych mariny znajdujące się W granicach miasta oraz Wjego sąsiedztwie, m. in. : przystań miejska na Wiśle u ujścia rzeki Zgłowiączki, przystań miejska W sąsiedztwie zapory oraz przystań żeglarska W Zarzeczewie oferują doskonałe warunki dla żeglarstwa, WioślarstWa i Windsurfingu odnowione Włocławskie bulwary nadwiślańskie ze sceną pływającą, zapewniające możliwość wypoczynku i rekreacji wśród bogatej roślinności (ścieżka rowerowa, ścieżki spacerowe, place zabaw dla dzieci i fitness dla dorosłych), z bogatą ofertą imprez kulturalnych i sportowych uzdrowisko Wieniec-Zdrój z odnowioną infrastrukturą uzdrowiskowo-wypoczyn kową, W tym SPA $5 „ç ę A „ . . 'j' „SN” i 'axnzrslłnšlálliällla slams m lllali. .~. l.~i„ i ę»
 • 9. Aeroklub Włocławski stanowi idealne miejsce dla miłośników skoków spadochronowych baloniarstwa, modeli samolotów i szybowców Wiele ścieżek pieszych i rowerowych oraz szlaki przeznaczone dojazdy konnej - Weekend w siodle można spędzić w ośrodkach jeździeckich W pobliskich miejscowościach: W Fabiankach, W Michelinie i W Dębicach sąsiedztwojezior i lasów, W tym Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, znanego na całą Polskę z zasobów przyrody i walorów turystycznych dobrze rozwinięta infrastruktura sportowa: nowoprzebudowany, wielofunkcyjny stadion miejski z areną lekkoatletyczną, hala sportowa z kompleksem boisk ze sztuczną nawierzchnią, dwa baseny miejskie z sezonowymi, sztucznymi lodowiskami liczne kluby sportowe, tj. sportów lotniczych, koszykarskie, sztuki sportów Walki, piłkarskie imprezy o charakterze krajowym i międzynarodowym, tj. m. in. Ogólnopolskie Regaty o Błękitną Wstęgę Zalewu Włocławskiego, mistrzostwa świata modeli samolotów W różnych klasach, międzynarodowe zawody balonowe l . .a -Al umllw: . . _._7/; H:›: : ‹
 • 10. Włocławek - kultura i sztuka jedno z najstarszych miast W Polsce (założone W IX Wieku), posiadające cenne zabytki sakralne, W tym: gotycką Katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, z przełomu XIV i XV Wieku, W której znajdują się najstarsze witraże W kościele katolickim W Polsce (z 1360 roku), nagrobek wykonany przez Wita Stwosza, a także inne liczne rzeźby i malowidła gotycki kościół św. Witalisa z ok. 1330 roku, który jest najstarszym zachowanym obiektem ceglanym W mieście późnogotycki kościół św. Jana Chrzciciela z I połowy XVI Wieku w , .` `r 3" ‹ „ Na_ uw są -ę ' I I _ r : - Elf". l ! QT l. , : LN d l`rniffláç$ , z. I 1_ Vh+ń Ń I _ _ _ 1 `-_ ` : v , A w” J J ł I ' ` {t} ' J. . ' I l _ r v- -=
 • 11. o znaczący ośrodek kulturyi życia społecznego na Kujawach: - z wieloma instytucjami życia kulturalnego tj. nowopowstałe, nowoczesne Centrum Kultury „Browar B", Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej (założone W 1909 roku), Galeria Sztuki Współczesnej, nowoprzebudowany Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego, na deskach którego Występują najlepsi polscy aktorzy o z wieloma zespołami artystycznymi spośród których największe sukcesy osiągnęły m. in. : Chór Canto, Chór Rzemieślniczy Lutnia, Zespół Pieśni iTańca Kujawy, Zespół Classic oraz Teatr„Skene"- zespół teatralny dzieci i młodzieży i Teatr Ludzi Upartych a z imprezami kulturalnymi o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym, tj. m. in. : FinałTurnieju Poezji Śpiewanej Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych „Brukarnia" oraz Festiwal Włoskiej Muzyki Operowej „Belcanto Per Sempre" (Ĺentrunw (Ĺ`1|i›sl: :g1l lrl: i:~'e*st‹>l'a : lilię : lm l)l'7E(lSlĘbll}lCOTl'I , 'z i ' 0
 • 12. „ ; á t ”*; ‹2 . „. Vnc' ' ` ' W” ”' ' ' . :ĘŚ: _lili ' 'I 5/J'á`: IH. -u; ' ł--h'; l l x. ›Ś „ unlAtunorzJskA Lr ‹ PROG RAM REG IONALNV m wšfmvsęäzggväonskm Eumvsłsxł ; uwm/ sz „A NARODOWA SIRATECM SPOANOSC! ' “mwmu “GMMLNEGD Ma' 74414,04( w żarcik Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Miasta Włocławek

Related Documents