PORTAFOLI 13-14
Judith Tugas
1r C
Llengua catalana
Marta Pérez
1
PRESENTACIÓ
2
Hola  hem  dic  Judith  
Tugas  Muñoz  i  sóc  
una  alumna  de  1rC  
del  Si  Cer;elló
COM SÓC?
XERRAIRE
TENAÇ
TREBALLADORA PERFECCIONISTA
3
Judith Tugas
1r C
COM PORTO EL CATALÀ?
En general totes les llengues s’hem donen molt bé
però la llengua mes dificil per mi es el català al
p...
PROVES POSITIVES
Lectura trimestral
Blogger
Dictats
Tweets
Controls curts
Dossiers
Lectura
Kamishibai
Deures
5
😄
Judith Tu...
LECTURA TRIMESTRAL
6
Es una prova que consisteix en llegir-se un llibre
i desprès fer un examen sobre el llibre que t’ha t...
REFLEXIÓ
Per què has seleccionat aquesta prova?
Perque es un punt feble meu i penso que en aquets 3 trimestres he anat mil...
BLOGGER
El  blogger  es  una  web  on  nosaltFes  penjem  entFades  que  fem  sobre  
varies  asigLatMres
8
Judith Tugas
1...
ANEM A PAMS
LES MEVES ENTRADES
9
Aquesta es la
meva 1ra entrada
i la més
important per mi
Algunes de les meves entrades a ...
ANEM A PAMS
10
Aquestes son algunes
entrades que he fet per
socials, anglès, jocs
populars etc. També
alguna la he fet amb...
ANEM A PAMS
11
Aquesta entrada la he ficat
al final perque va ser quan
em vaig presentar com a
delegada i això es molt
imp...
REFLEXIÓ
12
Per què has seleccionat aquesta prova?
Perque s’em dona molt bé l’informatica i com m’agrada experimentar cose...
DICTATS
13
Els dictats els fem a cada
unitat es una feina que
serveix per millorar la
ortografia
📝
Judith Tugas
1r C
REFLEXIÓ
Per què has seleccionat aquesta prova?
Perque normalment l’ortografia hem costa molt i durant aquet curs no he bai...
TWEET
15
El tweet consiteix en escriure un text
sobre un lema concret en només 140
caracters
💻 Judith Tugas
1r C
REFLEXIÓ
Per què has seleccionat aquesta prova?
!
Que vas apendre quan feies aquesta tasca?
Vaig apendre que les cosses no...
CONTROLS CURTS
17
Els controls curts els fem
molt puntualment es una prova
en la qual evalues tot el
que has après
Judith ...
REFLEXIÓ
Per què has seleccionat aquesta prova?
Perque es un altres punt feble per mi ja que emb costa bastant el català p...
DOSSIERS
19
Els dossiers els entreguem cada trimestre
que fem per avaluar las activitats que
hem fet si ho tenim tot fet i...
20
ALGUNS  DELS  MEUS  DOSSIERS
Judith Tugas
1r C
EL MEU MILLOR DOSSIER
21
Judith Tugas
1r C
REFLEXIÓ
Per què has seleccionat aquesta prova?
Perque es una cosa que se’m dona molt bé i m’agrada molt fer-ho amb bona p...
LECTURA TRIMESTRAL
23
😅
Aquesta prova la fem a cada
tema consiteix a llegir un text i
respondre a les preguntes
Judith Tug...
REFLEXIÓ
Per què has seleccionat aquesta prova?
Perque igual que a l’altre lectura també suspenia perque quan em donaven l...
KAMISHIBAI
25
El kamishibai es un teatrí que fiquem lamines dins i
representem una historia jo de grup he anat amb:
Nerea
...
REFLEXIÓ
Per què has seleccionat aquesta prova?
Perque es una prova en grup i tots hem de col·laborar i ajudar-nos mutamen...
DEURES
27
Els deures són exercicis molt importants
que s’han de fer per repassar
📒
Judith Tugas
1r C
REFLEXIÓ
Per què has seleccionat aquesta prova?
Perque es una cosa que hem de fer diariament i es una tasca important per ...
MANUALITATS
29
A alguns temes hem fet
manualitats relacionades
amb alguna cosa per
exemple un minillibre
relacionat amb po...
REFLEXIÓ
Per què has seleccionat aquesta prova?
Perque s’hem donen molt malament perque ho faig rápit i aquets últims trim...
TINTIN
31
Al  segon  tFimestFe  vam  fer  
un  concurs  sobre  el  tintin  
haviem  de  fer  un  dibuix  del  
tintin  rep...
REFLEXIÓ
Per què has seleccionat aquesta prova?
Perque hem va agradar molt aprende nous valors i després tindre que fer un...
AVALUACIÓ LECTURA EN VEU ALTA
33
A quasi cada
qüestionari fem
una prova de
lectura en veu
alta i després
seguint una
rúbri...
LA MEVA ÚLTIMA AVALUACIÓ DE
LECTURA
34
A la última
avualació hem va
tocar amb el
Diego Villegas de
1r C i vaig treure
un 9...
REFLEXIÓ
Per què has seleccionat aquesta prova?
Perquees una prova molt important per el futur per si hem de llegir en veu...
COMPANYS
36
Judith Tugas
1r C
REFLEXIÓ
Per què has seleccionat aquesta prova?
Perque es una cosa molt important saber col·laborar junts i a ajudar-nos
...
PROVA NEGATIVA
38
😰 😭
CAL·LIGRAFIA!
Judith Tugas
1r C
REFLEXIÓ
Per què consideres que es la pitjor tasca que has realitzat?
Perque sempre ho feia rapit i corrents i emb quedava...
QUE FARÉ AL ESTIU?
40
Escoltaré
 música
 en
 
català,
 tinc
 pensat
 
llegir-­‐me
 un
 llibre
 i
 
tam...
CONCLUSIONS
41
Aquet  curs  ha  anat  bé  però  es  pot  millorar  
l’any  que  ve  he  de  arFeglar  tots  els  erFors  q...
BON ESTIU!!
42
😊
of 42

Portafoli 13-14

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Portafoli 13-14

 • 1. PORTAFOLI 13-14 Judith Tugas 1r C Llengua catalana Marta Pérez 1
 • 2. PRESENTACIÓ 2 Hola  hem  dic  Judith   Tugas  Muñoz  i  sóc   una  alumna  de  1rC   del  Si  Cer;elló
 • 3. COM SÓC? XERRAIRE TENAÇ TREBALLADORA PERFECCIONISTA 3 Judith Tugas 1r C
 • 4. COM PORTO EL CATALÀ? En general totes les llengues s’hem donen molt bé però la llengua mes dificil per mi es el català al parlar es molt fàcil però a l’hora d’escriure’l hem costa molt. :( 4 Judith Tugas 1r C
 • 5. PROVES POSITIVES Lectura trimestral Blogger Dictats Tweets Controls curts Dossiers Lectura Kamishibai Deures 5 😄 Judith Tugas 1r C Manualitats Tintín Avaluació lectura en veu alta Companys
 • 6. LECTURA TRIMESTRAL 6 Es una prova que consisteix en llegir-se un llibre i desprès fer un examen sobre el llibre que t’ha tocat això es fa a les dues assignatures a català i a castellà. Això es fa una vegada al trimestre per cada assignatura INS NOT + EXC Judith Tugas 1r C
 • 7. REFLEXIÓ Per què has seleccionat aquesta prova? Perque es un punt feble meu i penso que en aquets 3 trimestres he anat millorant molt Que vas apendre quan feies aquesta tasca? Vaig apendre que llegir no es tant dolent com pensava i que fins i tot pot ser divertit a més quan llegeixes també practiques l’ortgrafia Si l’haguesis de tornar a fer, la faries igual o cambiaries alguna cosa? Per què? La faria igual però amb afegiria mes llibres 7 Judith Tugas 1r C
 • 8. BLOGGER El  blogger  es  una  web  on  nosaltFes  penjem  entFades  que  fem  sobre   varies  asigLatMres 8 Judith Tugas 1r C
 • 9. ANEM A PAMS LES MEVES ENTRADES 9 Aquesta es la meva 1ra entrada i la més important per mi Algunes de les meves entrades a català 👍 Judith Tugas 1r C
 • 10. ANEM A PAMS 10 Aquestes son algunes entrades que he fet per socials, anglès, jocs populars etc. També alguna la he fet amb companys Judith Tugas 1r C
 • 11. ANEM A PAMS 11 Aquesta entrada la he ficat al final perque va ser quan em vaig presentar com a delegada i això es molt important Judith Tugas 1r C
 • 12. REFLEXIÓ 12 Per què has seleccionat aquesta prova? Perque s’em dona molt bé l’informatica i com m’agrada experimentar coses noves no vaig trigar gaire a apendre com fer-ho servir Que vas apendre quan feies aquesta tasca? Vaig apendre que el blog te més d’una utilitat a part d’usar-ho per català ho fem servir per altres assignatures també he aprés a utilitzar el slide share entre altres Si l’haguesis de tornar a fer, la faries igual o cambiaries alguna cosa? Per què? La faria igual però m’agradaria que hi haguesim més entrades i de diferents tipus Judith Tugas 1r C
 • 13. DICTATS 13 Els dictats els fem a cada unitat es una feina que serveix per millorar la ortografia 📝 Judith Tugas 1r C
 • 14. REFLEXIÓ Per què has seleccionat aquesta prova? Perque normalment l’ortografia hem costa molt i durant aquet curs no he baixat del 8 i estic molt contenta Que vas apendre quan feies aquesta tasca? Vaig apendre a escriure algunes paraules que hem costen i ha parar atenció quan escrc Si l’haguesis de tornar a fer, la faries igual o cambiaries alguna cosa? Per què? No, la deixaria tal i com esta ara 14 Judith Tugas 1r C Judith Tugas 1r C
 • 15. TWEET 15 El tweet consiteix en escriure un text sobre un lema concret en només 140 caracters 💻 Judith Tugas 1r C
 • 16. REFLEXIÓ Per què has seleccionat aquesta prova? ! Que vas apendre quan feies aquesta tasca? Vaig apendre que les cosses no es fan de qualsevol manera ique en lloc de emplear 1 minut empleas 5 i treus més bona nota. Si l’haguesis de tornar a fer, la faries igual o cambiaries alguna cosa? Per què? La faria diferent la faria amb ordinadors, però aquet any no ha pogut ser perque no tenim ordinadors. 16 Judith Tugas 1r C Perque a principi de curs treia males notes (suf) perque ho feia de qualsevol manera sense primer fero a llapis ni res i sempre hem pasaba dels carsacters corresponents
 • 17. CONTROLS CURTS 17 Els controls curts els fem molt puntualment es una prova en la qual evalues tot el que has après Judith Tugas 1r C
 • 18. REFLEXIÓ Per què has seleccionat aquesta prova? Perque es un altres punt feble per mi ja que emb costa bastant el català pero penso que he ant millorant i que val la pena esforçar-se Que vas apendre quan feies aquesta tasca? Vaig apendre que ja que els controls curts els fem puntualment val la pena esforçar-se i donar el màxim Si l’haguesis de tornar a fer, la faries igual o cambiaries alguna cosa? Per què? La faria igual perque esta molt bé fer això per practicar l’unitat pero seguir-ho fent puntualment 18 Judith Tugas 1r C
 • 19. DOSSIERS 19 Els dossiers els entreguem cada trimestre que fem per avaluar las activitats que hem fet si ho tenim tot fet i si hem treballat a clsse Judith Tugas 1r C
 • 20. 20 ALGUNS  DELS  MEUS  DOSSIERS Judith Tugas 1r C
 • 21. EL MEU MILLOR DOSSIER 21 Judith Tugas 1r C
 • 22. REFLEXIÓ Per què has seleccionat aquesta prova? Perque es una cosa que se’m dona molt bé i m’agrada molt fer-ho amb bona presentació Que vas apendre quan feies aquesta tasca? No he aprés gairé cosa pero igualment ho vec com a prova positiva perque m’agraden molt les meves notes i m’agrada emplear temps també m’agrada superarme a mi mateixa. Si l’haguesis de tornar a fer, la faries igual o cambiaries alguna cosa? Per què? La faria igual perque esta molt bé així 22 Judith Tugas 1r C
 • 23. LECTURA TRIMESTRAL 23 😅 Aquesta prova la fem a cada tema consiteix a llegir un text i respondre a les preguntes Judith Tugas 1r C
 • 24. REFLEXIÓ Per què has seleccionat aquesta prova? Perque igual que a l’altre lectura també suspenia perque quan em donaven la lectur acomençava a parlar però vaig veure que així no funcionen les coses i vaig començar a parar atenció i ara ja emb supero a mi mateixa. Que vas apendre quan feies aquesta tasca? He aprés moltissimes cosses com a parar atenció a la lectura, he après les maneres que hi ha de llegir i sobretot he après que per fer gresca ja esta el pati! Si l’haguesis de tornar a fer, la faries igual o cambiaries alguna cosa? Per què? Jo la deixaria tal i com esta ara perquè ho trobo interesant 24 Judith Tugas 1r C
 • 25. KAMISHIBAI 25 El kamishibai es un teatrí que fiquem lamines dins i representem una historia jo de grup he anat amb: Nerea Claudia Diego Judith Tugas 1r C
 • 26. REFLEXIÓ Per què has seleccionat aquesta prova? Perque es una prova en grup i tots hem de col·laborar i ajudar-nos mutament Que vas apendre quan feies aquesta tasca? He aprés a treballar en grup i a no maltractar a ningú i a ajudar-nos mutament Si l’haguesis de tornar a fer, la faries igual o cambiaries alguna cosa? Per què? No cambiaria res es una prova que m’agrada molt i esta perfecte. 26 Judith Tugas 1r C
 • 27. DEURES 27 Els deures són exercicis molt importants que s’han de fer per repassar 📒 Judith Tugas 1r C
 • 28. REFLEXIÓ Per què has seleccionat aquesta prova? Perque es una cosa que hem de fer diariament i es una tasca important per repasar el que hem fet Que vas apendre quan feies aquesta tasca? Vaig apendre a ordenar-me el temps per poder fer tot i de manera inocent he anat repasant les coses que he fer Si l’haguesis de tornar a fer, la faries igual o cambiaries alguna cosa? Per què? Si cambiaria una cosa, hi han cops que tenim masses deures i poc temps per fer-los aleshores posaria un encaregat del calenderi per apuntar tot i que els profesors en general s’ho miresin avans de posar deures. 28 Judith Tugas 1r C
 • 29. MANUALITATS 29 A alguns temes hem fet manualitats relacionades amb alguna cosa per exemple un minillibre relacionat amb poemes de Miquel Martí Pol 😞
 • 30. REFLEXIÓ Per què has seleccionat aquesta prova? Perque s’hem donen molt malament perque ho faig rápit i aquets últims trimestres he anat millorant amb l’ajuda de la Marta Que vas apendre quan feies aquesta tasca? Vaig apendre a fer cosses amb calma i quan faig manualitats ser més polida Si l’haguesis de tornar a fer, la faries igual o cambiaries alguna cosa? Per què? Si afegiria més manualitats al llarg del curs 30 Judith Tugas 1r C
 • 31. TINTIN 31 Al  segon  tFimestFe  vam  fer   un  concurs  sobre  el  tintin   haviem  de  fer  un  dibuix  del   tintin  representant  un  valor   també  vam  llegir  varios   comics
 • 32. REFLEXIÓ Per què has seleccionat aquesta prova? Perque hem va agradar molt aprende nous valors i després tindre que fer un dibuix Que vas apendre quan feies aquesta tasca? Vaig apendre nous valors i a dibuixar millor Si l’haguesis de tornar a fer, la faries igual o cambiaries alguna cosa? Per què? La deixaria igual pero proposo per l’any que ve fer-ho de diferent personatje 32 Judith Tugas 1r C
 • 33. AVALUACIÓ LECTURA EN VEU ALTA 33 A quasi cada qüestionari fem una prova de lectura en veu alta i després seguint una rúbrica ens posen una nota
 • 34. LA MEVA ÚLTIMA AVALUACIÓ DE LECTURA 34 A la última avualació hem va tocar amb el Diego Villegas de 1r C i vaig treure un 9,5
 • 35. REFLEXIÓ Per què has seleccionat aquesta prova? Perquees una prova molt important per el futur per si hem de llegir en veu alta o alguna cosa Que vas apendre quan feies aquesta tasca? Vaig apendrea millorar els errors que cometia i a corregir a l’altre gent Si l’haguesis de tornar a fer, la faries igual o cambiaries alguna cosa? Per què? Aquesta prova la faria més sovint 35 Judith Tugas 1r C
 • 36. COMPANYS 36 Judith Tugas 1r C
 • 37. REFLEXIÓ Per què has seleccionat aquesta prova? Perque es una cosa molt important saber col·laborar junts i a ajudar-nos Que vas apendre quan feies aquesta tasca? Vaig apendre a ajudar a tothom Si l’haguesis de tornar a fer, la faries igual o cambiaries alguna cosa? Per què? Si tractaria una mica millor als companys perque tothom ens mereixem respecte 37 Judith Tugas 1r C
 • 38. PROVA NEGATIVA 38 😰 😭 CAL·LIGRAFIA! Judith Tugas 1r C
 • 39. REFLEXIÓ Per què consideres que es la pitjor tasca que has realitzat? Perque sempre ho feia rapit i corrents i emb quedava amb mala presentació i sempre que la Marta deia que ho fesim amb llapis jo agafava el boli i a fer-ho rapit per entregar-ho Que hauríes d’haver fet diferent? M’ho hauría d’haver prengut amb calma i tranquil·litat i haver fet cas a les instruccions de la Marta 39 Judith Tugas 1r C
 • 40. QUE FARÉ AL ESTIU? 40 Escoltaré  música  en   català,  tinc  pensat   llegir-­‐me  un  llibre  i   també  parlaré  amb   català 🌅 Judith Tugas 1r C
 • 41. CONCLUSIONS 41 Aquet  curs  ha  anat  bé  però  es  pot  millorar   l’any  que  ve  he  de  arFeglar  tots  els  erFors  que   he  comegMt  aquet  i  sobretot  he  de  practicar  la   cal·∙ligFafia  i  la  lectMra  i  DESCANSAR  un   factor  molt  imporYant! Judith Tugas 1r C
 • 42. BON ESTIU!! 42 😊

Related Documents