Novelistas ingleses de finais do XIX
Apártanse bastante da línea do realismo francés e continúan abordandotemas que teñen máis que ver coa fantasía e o gusto p...
Non só foi novelista; tamén destacou como poeta e autor de teatro, ademáis de pola súa actitude ...
Robert Louis Stevenson (1850-1894)
Lewis Carroll
Rudyard Kipling
Bram Stoker
Autor de multitude de relatos e novelas, é sobre todo famoso por ser o creador de ...
of 8

Narradores ingleses

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narradores ingleses

  • 1. Novelistas ingleses de finais do XIX
  • 2. Apártanse bastante da línea do realismo francés e continúan abordandotemas que teñen máis que ver coa fantasía e o gusto polo exóticocaracterísticos do romanticismo. Oscar Wilde (1854-1900) Robert Louis Stevenson (1850-1894) Lewis Carroll (1832-1898) Bram Stoker (1847-1912) Rudyard Kipling (1865-1936) Arthur Conan Doyle (1859-1930)
  • 3. Non só foi novelista; tamén destacou como poeta e autor de teatro, ademáis de pola súa actitude vital rebelde e provocadora.Oscar Wilde
  • 4. Robert Louis Stevenson (1850-1894)
  • 5. Lewis Carroll
  • 6. Rudyard Kipling
  • 7. Bram Stoker
  • 8. Autor de multitude de relatos e novelas, é sobre todo famoso por ser o creador de Sherlock Holmes.Arthur Conan Doyle

Related Documents