U-Talent: naar β-excellentie trajectenin VO-scholenWoudschoten conferentienatuurkunde,15 december 2012Ton van der ValkJuni...
Waarom aandacht voorexcellentie?• Voor de leerlingen: de betere leerlingen vervelen zich in de les• Voor vervolgopleiding...
Waarom aandacht voor excellentiein de bètavakken?• Bètavakken maatschappelijk van belang• In de klas: grote verschillen in...
Wat is excellentie?Stelling: VO-leerlingen zijn niet excellent, maar kunnen hetwel worden.Liever: ‘getalenteerde leerlinge...
Wie?• Wie van de aanwezigen: – Werkt op een school die aandacht geeft aan excellentiebevordering? – Besteedt zelf aa...
Wat is U-Talent?• Afkorting voor Utrecht – Talentontwikkeling Leven Natuur en Techniek• Samenwerkingsprogramma Universite...
U-Talent leerlingactiviteiten• Schoolprogramma: – School informeert leerlingen en selecteert ze voor het U- Talent p...
U-Talent schoolprogrammaopzetten: hoe?SL en bètasecties maken samen een plan:• Voorbereiding – Doelen – Organisatie (o...
Belangrijke aspecten• Voor leerlingen: antwoord op de vraag: waarvoor doe ik het? Wat hoef ik niet te doen, wat komt daar...
Basismodellen van differentiatie Organisatie vooral door ...
Model 1: differentiatie door ‘lessenmissen’• Getalenteerde leerlingen missen lessen vanwege: – Incidenteel, bijv. olymp...
Model 2: activiteiten ‘buitenlestijd’• Activiteiten bovenop het rooster van de leerling, bijv. – Extra vak – Olympiade...
Model 3: differentiatie in band-uur• In een banduur kunnen leerlingen allerlei differentiatie- activiteiten uitvoerenVoor...
Model 4: plusklas• Getalenteerde leerlingen worden bij elkaar gezet in een klasVoorbeelden:• Plusklas Heemlanden• Vwo-bèta...
Model 5: tempoverschillen plusverrijking• Sommige leerlingen werken de reguliere stof in een hoger tempo door• In de uitg...
Model 6: basisstof, herhaling enverrijking• Alle leerlingen volgen de lessen met basisstof• Diagnostische toets• Daarna, a...
Model 7: Aanbod op verschillendeniveaus• Docent biedt leerstof aan op verschillende niveaus• Bijv. – Opdrachten in een m...
Nog anders?• Andere modellen? – Co-teaching: 2 vakdocenten gelijk geroosterd in twee parallelklassen• Combinaties va...
De inhoud• Veel verrijkende opdrachten op internet, bijv. – Betadifferentiatie.nl – www.compass-project.eu – Natuurk...
Welk excellentietraject wil jijopzetten?• Discussie in groepen: – Waarom excellentie op jouw school, in jouw klas – We...
Plenaire uitwisseling• Noem één argument waarom je enthuosiast wordt voor het opzetten van een excellentie traject• Noem ...
Eisen aan een keuzeopdracht • Informatie om keuze te kunnen maken gemotiveerde keuze samenstellen van groepjes ...
De structuur van een opdracht• Oriëntatie o De context :waar gaat het over? o De probleemstelling o Groepsopdra...
Wat zijn we deze bijeenkomstverder gekomen?• Voor het werken op je school
of 24

Naar beta-excellentietrajecten VO-scholen

Presentatie door Ton van der Valk voor WND-conferentie 2012
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naar beta-excellentietrajecten VO-scholen

 • 1. U-Talent: naar β-excellentie trajectenin VO-scholenWoudschoten conferentienatuurkunde,15 december 2012Ton van der ValkJunior College Utrecht; FIsme
 • 2. Waarom aandacht voorexcellentie?• Voor de leerlingen: de betere leerlingen vervelen zich in de les• Voor vervolgopleiding: betere kansen; honourstrajecten• Voor de maatschappij: de Ned. topleerlingen blijven internationaal gezien achter• Voor de kwaliteit van het onderwijs: je schept experimenteerruimte voor nieuwe aanpak• Voor jezelf als docent: het wordt leuker
 • 3. Waarom aandacht voor excellentiein de bètavakken?• Bètavakken maatschappelijk van belang• In de klas: grote verschillen in aanleg voor bètavakken tussen leerlingen• In afspraken tussen VO-raad en Ministerie over ‘prestatiebox’-gelden: Belangrijke thema’s zijn: – Excellentie – Beta en techniek – Rekenen, taal – Opbrengstgericht werken – Lerende school (hrm beleid) Zie o.a. het programma School aan Zet
 • 4. Wat is excellentie?Stelling: VO-leerlingen zijn niet excellent, maar kunnen hetwel worden.Liever: ‘getalenteerde leerlingen’‘Talent’ is een uitzonderlijke goede aanleg voor ‘iets’ (muziek,bètavakken, sport, talen, ….)Globaal twee opvattingen over excellentie1. Excellentie - absoluut: een zeer getalenteerde leerling ontwikkelt zijn/haar talenten optimaal2. Excellentie - relatief: een leerling ontwikkelt zijn/haar (evt. beperkte) talenten optimaalHier: opvatting 1 (met uitstraling naar opvatting 2)
 • 5. Wie?• Wie van de aanwezigen: – Werkt op een school die aandacht geeft aan excellentiebevordering? – Besteedt zelf aandacht aan excellentiebevordering in de klas?
 • 6. Wat is U-Talent?• Afkorting voor Utrecht – Talentontwikkeling Leven Natuur en Techniek• Samenwerkingsprogramma Universiteit Utrecht en 24 scholen uit het JCU-netwerk, als vervolg op JCU Bèta Excellent in ‘11/12• Doel: ontwikkelen van excellentie trajecten voor bèta getalenteerde leerlingen in de scholen• Door middel van: Docent Ontwikkel Teams, Schoolleider Ontwikkel Teams; leerlingactiviteiten op de UU; cursus ‘Bevorderen Excellentie in Bètavakken’.
 • 7. U-Talent leerlingactiviteiten• Schoolprogramma: – School informeert leerlingen en selecteert ze voor het U- Talent programma – School organiseert U-Talent leerlingactiviteiten – Vorm van beloning, bijv. ‘certificaat’ bij rapport• Campusprogramma: – Leerlingenactiviteiten • 3vwo: 2 dagen UU; 150 lln • 3 havo: 2 dagen HU; 80 lln • 4vwo: 2 dagen UU; 150 lln • 4 havo: PWSplus HU; 50 lln • 5vwo: PWSplus HU; 75 lln • 5/6vwo: BètaPlus UU (8 middagen NLT module)
 • 8. U-Talent schoolprogrammaopzetten: hoe?SL en bètasecties maken samen een plan:• Voorbereiding – Doelen – Organisatie (o.a. rooster) – Inhoud van het programma in de vakken• Werving en selectie leerlingen• Uitvoering• Afronding en evaluatie
 • 9. Belangrijke aspecten• Voor leerlingen: antwoord op de vraag: waarvoor doe ik het? Wat hoef ik niet te doen, wat komt daarvoor in de plaats?• Academic community van leerlingen (en docenten)• Voor docenten: hoe kan ik gedifferentieerd werken?
 • 10. Basismodellen van differentiatie Organisatie vooral door leerling docent school1. Lessen missen x2. Buiten lestijd x x3. Band-uur x4. Plusklas x5. Tempoverschillen + verrijking x6. Basisstof – herhaling - verrijking x7. Aanbod op verschillende niveaus x
 • 11. Model 1: differentiatie door ‘lessenmissen’• Getalenteerde leerlingen missen lessen vanwege: – Incidenteel, bijv. olympiades (landelijk, internationaal) – Structureel:‘plus’-activiteiten • op school • op een universiteit/hogeschool Eis: • (vooral/alleen) voor geselecteerde lln. Enkele consequenties: • Steun bij inhalen van o.a. gemiste uitleg • Afwezigen in de klas (‘duiventil’) • Ook andere vaklessen/docenten worden ‘getroffen’
 • 12. Model 2: activiteiten ‘buitenlestijd’• Activiteiten bovenop het rooster van de leerling, bijv. – Extra vak – Olympiades – ‘Talentclub’Enkele consequenties:+ Rooster blijft intact+ Geen noodzaak verandering aanpak reguliere lessen- Geen extra uitdaging in reguliere lessen- Extra kosten
 • 13. Model 3: differentiatie in band-uur• In een banduur kunnen leerlingen allerlei differentiatie- activiteiten uitvoerenVoorbeelden:• Keuzewerktijd met talent-activiteiten• KWC: KWC-uur (basic, work-, talent-, honours-stream)Consequenties:differentiatieactiviteiten+ betreffen alle leerlingen en docenten+ structureel in de school
 • 14. Model 4: plusklas• Getalenteerde leerlingen worden bij elkaar gezet in een klasVoorbeelden:• Plusklas Heemlanden• Vwo-bèta Amersfoortse Berg• Vwo-sprint Pallas Athene College• Het JCU-programma 5/6vwoAandachtspunt:- Verschillen binnen plusgroep blijven aanzienlijk JCU: ook differentiatie binnen groep
 • 15. Model 5: tempoverschillen plusverrijking• Sommige leerlingen werken de reguliere stof in een hoger tempo door• In de uitgespaarde tijd werken ze aan verrijking/verdiepingVoorbeelden:o Flip the classroom (khanacademy.nl; khanacademie.nl)Aandachtspunt:• antwoord op de vraag: waar doe ik het voor?
 • 16. Model 6: basisstof, herhaling enverrijking• Alle leerlingen volgen de lessen met basisstof• Diagnostische toets• Daarna, afhankelijk van resultaat: – Sommige leerlingen herhalen – Anderen verdiepen/verrijken• EindtoetsVoorbeelden:- dbk-projecten jaren 70/80 Waarom geen succes? - Diagnostische toets werkte niet goed - Er ontbrak een motief voor verrijking; uitdaging- JCU-model (maar: keuze-opdrachten)
 • 17. Model 7: Aanbod op verschillendeniveaus• Docent biedt leerstof aan op verschillende niveaus• Bijv. – Opdrachten in een meer open of gesloten versie – Meer theoretische of meer praktische aanpak – Met korte of uitgebreide uitleg Voorbeelden?
 • 18. Nog anders?• Andere modellen? – Co-teaching: 2 vakdocenten gelijk geroosterd in twee parallelklassen• Combinaties van modellen?
 • 19. De inhoud• Veel verrijkende opdrachten op internet, bijv. – Betadifferentiatie.nl – www.compass-project.eu – Natuurkunde.nl – http://www.fisme.science.uu.nl/bps/ – Opgaven natuurkunde olympiade – (Delen) uit NLT-modules
 • 20. Welk excellentietraject wil jijopzetten?• Discussie in groepen: – Waarom excellentie op jouw school, in jouw klas – Welke klas(sen)/leerlagen; welke vakken naast natuurkunde? – Hoe wil je het het liefst doen, wat betreft: • overleg met je SL, sectie • samenwerking met Hogeschool, Universiteit, Bedrijfsleven • je eigen klassen – Welke organisatie en materiaal
 • 21. Plenaire uitwisseling• Noem één argument waarom je enthuosiast wordt voor het opzetten van een excellentie traject• Noem één belangrijk probleem dat je/je school zou kunnen weerhouden bij het opzetten
 • 22. Eisen aan een keuzeopdracht • Informatie om keuze te kunnen maken gemotiveerde keuze samenstellen van groepjes • De opdracht (zie verder) met daarin een open deel • Als afronding een product (bijv. een poster, een verslag) • Presentatie van het product in de community aan docent en medeleerlingen • Beoordeling van / feedback op het product door docent en mede-lln
 • 23. De structuur van een opdracht• Oriëntatie o De context :waar gaat het over? o De probleemstelling o Groepsopdracht of individueel? Hoeveel uur werk?• Basisdeel: • Opfrissen van voorkennis o Nb leerlingen kunnen dit overslaan • Nieuwe kennis aanbieden o Incl. verwerkingsopdrachten• Open deel: leerlingen kiezen deelprobleem en werken zelfstandig o NB variabel deel• Leerlingen maken een product en presenteren dat
 • 24. Wat zijn we deze bijeenkomstverder gekomen?• Voor het werken op je school